1. Ha, mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitab-ı Mübîn’e (Apaçık Kitab’a) andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Muhakkak ki Biz onu, mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz, uyaranlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hikmetli (hükmedilmiş) emirlerin (işlerin) hepsi, onda (o gecede) ayırt edilir (belirlenir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki Biz, (Kur’ân’ı ve resûlleri) gönderenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki O; O, en iyi işiten, en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakîn sahibi iseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka İlâh yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki (sizden önceki) babalarınızın Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar (oyalanıyorlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Artık göğün, apaçık duman (fitne) getireceği günü gözle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (O fitne ki) insanları (insanların büyük kısmını) sarmıştır. İşte bu, elîm bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz, mü’minleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlara (herşeyi) açıklayan bir resûl gelmişti. (Buna rağmen resûlün söylediklerinden) ibret almadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve (O’NA) (şeytan tarafından vahyedilerek) "öğretilmiş" ve "deli" dediler ve sonra O’NDAN yüz çevirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muhakkak ki Biz, azabı biraz kaldırsak (bile), şüphesiz ki siz (şirke) dönecek olanlarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Büyük bir şiddetle (onları) yakalayacağımız gün, Biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve andolsun ki Biz, onlardan önce firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir resûl (Hz. Musa) gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Hz. Musa): "Allah’ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm." (demişti). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’a karşı ululuk (büyüklük) taslamayın! Çünkü ben, size apaçık bir sultan (delil) ile geliyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve muhakkak ki ben, beni taşlamanızdan, sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bunun üzerine: "Bunlar günahkâr bir kavimdir." diye, Rabbine dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla (beraber) yola çık! Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve denizi açık olarak bırak! Muhakkak ki onlar, boğulacak olan bir ordudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terkettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Ve ekinler ve kerim mekânlar (güzel köşkler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve orada zevk içinde yaşadıkları ni’metler (terkettiler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte, böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve andolsun ki Biz, İsrailoğullarını (firavunun) zelil azab(ın)dan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. O firavun ki, şüphesiz o, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve andolsun ki Biz, onları (İsrailoğullarını) ilim üzerine âlemlere seçtik (üstün kıldık). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlara, içinde apaçık imtihan olan âyetlerden (mucizelerden) verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Gerçekten onlar, mutlaka diyecekler ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (Bizim ölümümüz) sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz, neşrolunacak (tekrar diriltilecek) değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı (geri) getirin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı yoksa Tubba’nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helâk ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri, oyun olsun diye yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık (ikisini de hak ile yarattık). Ve lâkin onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhakkak ki fasıl günü, onların hepsinin belirlenmiş vaktidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün, dosttan dosta (hiç)bir şey fayda vermez. Ve onlara yardım olunmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak Allah’ın rahmet (Rahîm esmasıyla tecelli) ettiği kimse hariç. Muhakkak ki O, Azîz’dir, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Muhakkak ki zakkum ağacı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkârların yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kaynar suyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onu tutun (yakalayın)! Hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Azabı) tat! (Hani) sen, gerçekten azîzdin ve kerimdin (kendini öyle zannediyordun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Muhakkak ki bu azap, sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Muhakkak ki takva sahipleri, mutlaka emin makamlardadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Cennetlerde ve pınarlarda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Karşılıklı ipekten ve atlastan giysiler giyerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte, böyle. Ve onları, iri gözlü huriler ile evlendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve (Allah, böylece) onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Senin Rabbinden fazl (lütuf) olarak işte bu, (en büyük kurtuluş) fevz-ül azîmdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İşte böylece O’nu (Kur’ân-ı Kerim’i), senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Artık gözle (bekle)! Muhakkak ki onlar da (bekleyenler) gözleyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster