1. Hâ, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) O apaçık Kitab’a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) O apaçık Kitab’a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (4-6) O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O hem yaşatır, hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle! Bu acı bir azabdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle! Bu acı bir azabdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O gün insanlar: «Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra onlar, o peygamberden yüz çevirdiler ve: «Bu öğretilmiş bir delidir.» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki, biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O peygamber onlara şöyle demişti: «Esaretiniz altındaki Allah’ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığındım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Musa: «Şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir.» diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah buyurdu ki: «Kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takib edileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar neler bırakmışlardı, ne bahçeler, ne pınarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ne ekinler, ne güzel kaynaklar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve içinde eğlenip durdukları nice nimetler ve refah! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. «Bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz babalarınızı bize getirin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tübba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak Allah’ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gerçekten zakkum ağacı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkârların yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O pota gibi karınlarda kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O, kızgın bir sıvının kaynaması gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Allah meleklere şöyle emreder. «Şunu tutun da Cehennem’in ortasına sürükleyin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. «Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ona şöyle denir: «Tat bakalım azabı! hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte sizin inkâr edip durduğunuz şey budur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar güvenli bir makamdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz Kur’ân’ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle! Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster