1. Hâ, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık olan Kitaba andolsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik, gerçekten biz uyarıp korkutanlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki onda (O gecede) her hikmetli iş ayrılır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Katımızdan bir emir ile; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız (Allah), göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir ve geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, onlar şüphe içindedirler; oynayıp oyalanıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Öyleyse sen, göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Bu duman) İnsanları sarıp kuşatıverir. İşte bu, acıklı bir azabtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. «Rabbimiz, azabı üstümüzden açıp gider; çünkü biz (artık) iman edicileriz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar için öğüt alıp düşünmek nerede? Onlara, açıklayan bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: «(Bu,) Öğretilmiştir, bir delidir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz sizden bu azabı biraz açıp gidereceğiz; (ama yine) dönecek olanlarsınız siz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun, biz kendilerinden önce, Firavun’un kavmini de denemeden geçirdik ve onlara kerîm bir peygamber gelmişti: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dedi ki: «Allah’ın kullarını bana teslim edin; gerçekten ben sizin için güvenilir bir peygamberim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. «Allah’a karşı büyüklenmeyin; hiç şüphesiz ben size apaçık, bir delil getirmekteyim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. «Ve doğrusu ben, sizin beni taşa tutmanızdan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan (Allah)a sığındım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. «Eğer siz bana iman etmiyorsanız, bu durumda benden kopup ayrılın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonunda Rabbine: «Gerçekten bunlar, suçlu günahkâr bir kavimdirler» diye dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Allah da:) «Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak takip edilmiş olacaksınız.» (diye duasını kabul edip cevap verdi) . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü onlar, suda boğulacak bir ordudur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar nice bahçeler ve pınarlar terketmişlerdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Nice) Ekinler, güzel konaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve kendilerinde ’sevinç ve mutluluk içinde’ yaşadıkları nimetler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle; biz bunları başka bir kavime miras olarak verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar için ne gök, ne yer ağlamadı ve onlar (azabı) ertelenenler de olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’dan. Çünkü o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun, biz onları bir ilim üzere alemlere karşı üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Herhalde bunlar da diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. «(Bütün her şey) Bizim yalnızca ilk ölümümüzdür; biz yeniden diriltilip kaldırılacak değiliz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. «Eğer (bu söylediklerinizde) doğru sözlüyseniz, şu halde atalarımızı getirin bakalım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı hayırlı, yoksa Tübba’ kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları yıkıma uğrattık. Çünkü onlar, suçlu günahkârdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz, bir ’oyun ve oyalanma konusu’ olsun diye gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, onların hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün, bir dost, dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak Allah’ın rahmet ettiği başka. Hiç şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Doğrusu, o zakkum ağacı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkâr olanın yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Pota gibi; karınlarda kaynar durur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kaynar suyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. «Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin;» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. «Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün;» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. «(Azabı) Tad; çünkü sen, (kendince) üstün, onurluydun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. «Gerçekten bu, sizin kuşkuya kapılmakta olduğunuz şeydir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Muttakilere gelince; muhakkak onlar, güvenli bir makamdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Cennetlerde ve pınarlarda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan (elbiseler) giyinirler, karşılıklı olarak (otururlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle; ve biz onları simsiyah iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada, güvenlik içinde her türlü meyveyi istemektedirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada, ilk ölümün dışında başka ölüm tadmazlar. Ve (Allah da) onları cehennem azabından korumuştur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Senin Rabbinden bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük ’mutluluk ve kurtuluş’ budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Belki onlar öğüt alıp düşünürler diye, biz onu (Kur’an’ı), senin dilinle kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öyleyse sen gözleyip bekle; gerçekten onlar da gözleyip beklemekte olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster