1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık olan kitaba andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede (Kadir gecesinde) indirdik, gerçekten biz uyarıp korkutanlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Kur’an) Katımızdan bir emirdir; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Kur’an) Rabbinden bir rahmettir. Şüphesiz O işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız, (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir ve geçmiş babalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, onlar bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Öyleyse sen, göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Bu duman) İnsanları sarıp kuşatıverir. İşte bu, acıklı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Rabbimiz! Azabı üstümüzden açıp gider; çünkü biz (artık) iman edicileriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlar için hatırlayıp uyanmak nerede? Oysa onlara, (hakikatleri) açıklayıcı bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "(Bu,) Öğretilmiş bir delidir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz sizden bu azabı biraz açıp gidereceğiz; (ama yine inkâra) dönecek olanlarsınız siz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette biz intikam alacılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz biz kendilerinden önce, Firavun’un kavmini de denemeden geçirmiştik ve de onlara yüce bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Allah’ın kullarını bana teslim edin; gerçekten ben sizin için güvenilir bir peygamberim (demişti)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allah’a karşı büyüklenmeyin; hiç şüphesiz ben size apaçık bir delil getirdim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Ve doğrusu sizin beni taşa tutmanızdan; benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olana sığınırım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Eğer siz bana iman etmiyorsanız, bu durumda benden kopup ayrılın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonunda Rabbine, "Gerçekten bunlar, suçlu günahkâr bir kavimdir" diye dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Allah dedi ki:) "Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak (sonuçta) takip edilmişler olacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Denizi açık bırak. Doğrusu onlar, suda boğulacak bir ordudur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar geride nice bahçeler, pınarlar bıraktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Nice) Ekinler, yüce konaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve içinde sefa sürdükleri nice nimet. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle, biz bunları başka bir kavime miras olarak verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar için ne gök, ne yer ağladı ve onlar (azabı) ertelenenler de olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’dan (kurtardık). Şüphesiz o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şüphesiz biz onları bir ilim üzere âlemlere karşı üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şüphesiz bunlar (Mekke müşrikleri) ise (şöyle) diyorlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "(Tek gerçek) Bizim yalnızca bu ilk ölümümüzdür; biz yeniden diriltilip kaldırılacak değiliz" (diyorlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Eğer (bu söylediklerinizde) doğru sözlüyseniz, o halde babalarımızı getirin bakalım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları yıkıma uğrattık. Çünkü onlar suçlu günahkârlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları eğlenenler olarak diye yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz o (hak ve batılı) ayırma günü, hepinizin belirlenmiş vaktidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün bir dost bir dostu hiçbir şeyden müstağni kılamaz ve onlar yardım da olunmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak Allah’ın rahmet ettiği başka. Hiç şüphesiz O üstün güç sahibi olandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Doğrusu o zakkum ağacı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkâr olanın yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Maden eriyiği gibi, karınlarda kaynar durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kaynar suyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyip atın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sonra kaynar su azabından başının üstüne dökün;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "(Azabı) Tat; sen, (hani) güçlü ve yüceydin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Gerçekten bu (ateş), sizin kuşkuya kapılmakta olduğunuz şeydir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Takva sahipleri (var ya), şüphesiz onlar güvenli bir makamdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Cennetlerde ve pınarlarda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan (elbiseler) giyinirler, karşılıklı olarak (otururlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle ve biz onları beyaz tenli iri gözlülerle evlendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada emin oldukları bir halde her türlü meyveden istemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada, ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar. Ve (Allah da) onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (Bunların hepsi) Senin Rabbinden bir lütuftur ve işte büyük kurtuluş da budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Belki onlar hatırlayıp kendilerine gelirler diye biz onu (Kur’an’ı), senin dilinle kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Artık gözet, şüphesiz onlar da gözeticilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster