1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitabın indirilmesi, güçlü olan ve hikmet sahibi Allah’tandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde (nice) ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda da kesin bilgiyle inanan bir kavim için (nice) ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah’ın gökten rızık indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgârları (belli bir düzen içinde) evirip çevirmesinde aklını kullanabilen bir kavim için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bunlar, Allah’ın ayetleridir; sana bunları hak olarak okumaktayız. Öyleyse onlar, Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze iman edecekler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Her yalancı, günah yüklü kimsenin vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendisine Allah’ın ayetleri okunurken işitir, sonra büyüklük taslayarak sanki onları işitmemiş gibi (küfürde) ısrar eder. Artık sen onu acı bir azapla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman, onu alay konusu edinir. İşte onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Arkalarından cehennem (onları izlemektedir). Kazanmakta oldukları şeyler, onlara hiç bir yarar sağlamaz. Allah’tan başka edinmekte oldukları veliler de. Onlar için büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte bu (Kur’an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenler (var ya), onlar için elim bir tiksindirici azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İçinde emri ile gemiler akıp gitsin, lütfünden nasiplerinizi arayasınız ve şükredesiniz diye Allah denizleri sizin hizmetinize vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İman edenlere de ki: "Allah’ın (azap) günlerini ummayan kimseleri bağışlasınlar da böylece Allah her kavmi kazandıklarıyla cezalandırsın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim salih bir amelde bulunursa kendi lehinedir; kim de kötülük yaparsa, artık o da kendi aleyhinedir. Sonra siz Rabbinize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şüphesiz biz İsrail oğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik, onları temiz ve güzel şeylerden rızıklandırdık ve onları âlemlere karşı üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onlara (dini) emirden açık belgeler verdik. Fakat onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, yalnızca aralarındaki ihtirastan kaynaklanan azgınlık yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz senin Rabbin, hakkında ihtilafa düştükleri şeyde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra seni de bu emirden (dinden) bir şeriat üzerinde kıldık; öyleyse sen ona uy ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çünkü onlar, Allah’tan (gelecek) hiç bir şeyi senden savamazlar. Hiç şüphesiz zalimler, birbirlerinin velisidirler. Allah ise takva sahiplerinin velisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu (Kur’an), insanlar için (nuruyla Allah’a yönelten) basiretlerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa kötülük işleyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini, iman edip salih amellerde bulunanlar ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah, her nefis kazanmakta olduklarıyla karşılık görsün diye gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Onlara zulmedilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şimdi sen, kendi hevasını ilah edinen ve Allah’ın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağı ve kalbi üzerine mühür vurduğu ve gözü üstüne de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Allah’tan sonra ona kim hidayet verecektir? Hala hatırlayıp kendinize gelmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dediler ki: "(Bütün her şey) Bu dünya hayatımızdan başkası değildir. (kimimiz) Ölürüz ve (kimimiz de) diriliriz, bizi zamanın geçişinden başkası yıkıma uğratmaz." Oysa onların bununla ilgili hiç bir bilgileri yoktur, onlar yalnızca zannediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, onların (sözde savunma) delilleri, "Eğer doğru sözlüler iseniz, babalarımızı (diriltip) getirin" demekten başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Allah sizi diriltir, sonra sizi öldürür, sonra da kendisinde hiç bir kuşku olmayan kıyamet günü O sizi bir araya getirip toplar. Ancak insanların çoğu bilmezler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Kıyametin kopacağı gün, (işte) o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün sen, her ümmeti diz üstü çökmüş olarak görürsün. Her ümmet, kendi kitabına çağrılır. (Onlara şöyle denir) "Bugün yaptığınız amellerin cezası verilecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Bu bizim kitabımızdır; sizin aleyhinizde hak ile konuşuyor. Gerçekten biz, sizin yapmakta olduklarınızı asıl nüshası üzerinden kaydediyorduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık iman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Küfre sapanlara ise, "Size ayetlerim okunmadı mı? Ama siz büyüklük tasladınız ve siz zaten günah işleyen bir kavim idiniz (denir)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Gerçekten Allah’ın vaadi haktır, kıyamet hakkında hiç bir kuşku yoktur" denildiği zaman siz, "Kıyamet de neymiş, biz bilmiyoruz; onun bir tahminden ibaret olduğunu sanıyoruz; (onun hakkında) kesin bir bilgi elde etmiş değiliz" demiştiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onların yapmakta oldukları şeylerin kötülüğü kendileri için açığa çıktı ve kendisini alay konusu edindikleri de onları sarıp kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Onlara,) "Bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi, biz de sizi bugün unutuyoruz. Barınma yeriniz ateştir ve sizin için hiç bir yardımcı yoktur" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Bu, Allah’ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasından ötürüdür." Böylece ne oradan (ateşten) çıkarılırlar, ne de (Allah’tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. O halde bütün övgüler göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde ve yerde büyüklük O’nundur. O, güçlü ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster