1. Ha, mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçik kitaba ant olsun; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz uyarıcılarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu hikmetli iş o gece yerine getirildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Kur’an) Katımızdan bir emirdir; doğrusu biz, (insanlara elçi) gönderenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinden bir rahmet/merhamet olarak! Şüphesiz O işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerin, yeryüzünün ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer kesin inananlar iseniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka İlâh yoktur. Yaşatır ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, önceki atalarınızın da Rabbi’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Aksine, onlar şüphe içinde oynayıp duruyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Öyleyse şimdi sen, gökyüzünde açık bir duman görüneceği günü gözetle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O, insanları sarıp kaplayıverir. İşte bu, çok acıklı bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "rabbimiz! Azabı bizden kaldır. Çünkü biz kesin inananlarız" (derler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Artık onlar için öğüt almak nasıl mümkün olabilir ki?! Oysa kendilerine apaçık bir elçi gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "Bu öğretilmiş/eğitilmiş/yönlendirilmiş bir mecnundur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz azabı birazcık kaldırırız, ancak siz yine de eski halinize dönersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün büyük bir yakalayışla yakalarız. Çünkü Biz intikam alıcıyız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hiç kuşkusuz Biz onlardan önce; Firavun halkına yaptıklarının karşılığını verdik. Onlara değerli bir elçi geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Allah’ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben sizin için güvenilir bir elçiyim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’a karşı ululuk taslamayın! Şüphesiz ben size apaçık bir kanıt getiriyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Doğrusu ben, beni taşlamanızdan/kovmanızdan, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a sığındım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer bana inanmıyorsanız, hiç değilse benden uzak durun/engellemeyin" (dedi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonraları rabbine: "Bunlar suçlu bir toplum" diye dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (Allah da): "O halde kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz mutlaka takip edileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizi açık bırak! Çünkü onlar ordu halinde gelip boğulacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar nice bahçeleri ve pınarları terkettiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nice ekinler/çiftlikler ve güzel konaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve nice mutluluk verici nimetler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Işte böyle, Biz bunları başka bir kavme miras bıraktık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gökyüzü ve yeryüzü onların üzerine ağlamadı! Fırsat verilenlerden de olmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ant olsun Biz, İsrailoğulları’nı alçaltıcı azaptan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’dan!.. Çünkü o, sınırı aşanlardan ululuk taslayan birisi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ant olsun bir ilme dayalı olarak; onları (yaşadıkları çağda) diğer toplumlardan kabiliyetli kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara içinde apaçık bir belâ bulunan, işâretler (mucizeler) verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bunlar da (Mekke’de uyarılanlar) şöyle diyorlar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur, biz yeniden diriltilecek değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Öyleyse atalarımızı getirin. Eğer doğru söyleyenler iseniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar mı daha hayırlı/güçlü, yoksa Tubba Kavmi ve onlardan önceki kimseler mi? Onları imha ettik. Çünkü onlar, suç işleyen kimseler idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Gökleri, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunanları; oyuneğlence olsun diye yaratmadık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz ikisini de gerektiği gibi/hak üzere yarattık. Fakat onların birçoğu bilmiyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Gerçek şu Kİ; ayırt etme/hüküm günü, onların hepsinin buluşma/duruşma günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün dostun dosta hiçbir şekilde yararı olmaz. Ve onlara yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah’ın rahmet ettiği kimseler hariç! Şüphesiz O; üstündür, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphesiz o zakkum ağacı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkârların yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Maden eriyiği gibi karınların içinde kaynar durur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kızgın/kaynar suyun kaynaması gibi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "onu yakalayın ve cehennemin ortasına sürükleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "tat bakalım! Çünkü sen kendince üstündün, şerefliydin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "şüphesiz kuşkulanıp durduğunuz şey işte budur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Muhakkak ki, korunup sakınanlar güvenli bir makamdadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçelerde ve pınar başlarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ince ipekten ve parlak atlastan giysiler giyerek, karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Işte böyle! Biz onları iri gözlü eşlerle de eş kılmışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada güven içinde her türlü meyveyi isteyebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbinden bir lütuf olarak! En büyük kazanç/mutluluk işte budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Böylece biz onu (Kur’an’ı), senin lisanın ile kolay anlaşılır kıldık/hale getirdik ki; insanlar düşünüp öğüt alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öyleyse sen gözetleyip bekle! Çünkü onlar da gözetleyip bekleyenlerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster