1. Hâ, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Açıklayıcı kitaba yemin olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz onu, mübarek bir gecede indirmeye başladık. Şüphesiz biz, uyarıcıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Peygamber göndermemiz, Rabbinden olan bir rahmet gereğidir. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir; her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O`ndan başka tanrı yoktur. O yaşatır ve öldürür. Sizin de, önceki atalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Doğrusu onlar şüphe içerisinde oynamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Artık sen, göğün, insanları bürüyecek apaçık bir duman çıkaracağı günü bekle! Bu, elem verici bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Artık sen, göğün, insanları bürüyecek apaçık bir duman çıkaracağı günü bekle! Bu, elem verici bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İnsanlar, “Ey Rabbimiz! Bizden bu azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu öğüt, kıyamet anında onlara ne fayda sağlar ki? Çünkü daha önce hakikati ortaya apaçık olarak koyan bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve “Bu, öğretilmiş bir delidir!” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz azabı biraz kaldırırsak, siz yine eski halinize dönersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Fakat biz büyük bir şiddetle vurup yakaladığımız gün, elbette kendilerinden intikam alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. “Ey Allah`ın kulları! Çağrıma uyarak bana karşı görevinizi yerine getiriniz. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. “Ey Allah`ın kulları! Çağrıma uyarak bana karşı görevinizi yerine getiriniz. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. “Allah`a karşı baş kaldırmayınız. Çünkü ben size apaçık bir mucize getirdim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. “Ben, beni taşlamanızdan dolayı benim ve sizin Rabbiniz olan Allah`a sığındım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. “Eğer bana inanmıyorsanız, hiç olmazsa yanımdan uzaklaşınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bunun üzerine Mûsâ, bunların suç işleyen bir toplum olduğunu Rabbine arzetti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah, “O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Denizi sükûnetle geç/terk et; çünkü onlar boğulacak bir ordudur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-27) Onlar arkalarında ne bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve safasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-27) Onlar arkalarında ne bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve safasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (25-27) Onlar arkalarında ne bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve safasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Böylece biz de bıraktıklarına başka bir toplumu mirasçı kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-31) Andolsun biz, İsrâiloğulları`nı o alçaltıcı azaptan, yani Firavun`dan kurtardık. Çünkü o, aşırı gidenlerden bir zorba idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-31) Andolsun biz, İsrâiloğulları`nı o alçaltıcı azaptan, yani Firavun`dan kurtardık. Çünkü o, aşırı gidenlerden bir zorba idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun, biz bilerek İsrâiloğulları`nı çağların insanlarına tercih ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara, her birinde açıkça bir sınav olan âyetler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. “Ölüm, sadece bizim bir kere ölmemizdir. Biz tekrar diriltilmeyeceğiz. Eğer doğru söylüyorsanız haydi, babalarımızı diriltip getiriniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. “Ölüm, sadece bizim bir kere ölmemizdir. Biz tekrar diriltilmeyeceğiz. Eğer doğru söylüyorsanız haydi, babalarımızı diriltip getiriniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. “Ölüm, sadece bizim bir kere ölmemizdir. Biz tekrar diriltilmeyeceğiz. Eğer doğru söylüyorsanız haydi, babalarımızı diriltip getiriniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. “Bunlar mı daha üstündür yoksa Tübba‘ kavmi ve onlardan öncekiler mi?” Hepsini helâk ettik. Çünkü onlar suçlu toplumlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları, gerçek bir amaç için yarattık. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Haklıyı haksızdan ayırma günü, onların hepsinin toplanma günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün, hiçbir dostun dostuna bir faydası olmayacak ve yardım da görmeyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah`ın acıdıkları hariç, çünkü O`nun her şeye gücü yeter; çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) Şüphesiz zakkum ağacı, günahkârların yiyeceğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (43-44) Şüphesiz zakkum ağacı, günahkârların yiyeceğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Erimiş maden gibi, karınlarda kaynar, sıcak suyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Erimiş maden gibi, karınlarda kaynar, sıcak suyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. “Bu suçluyu yakalayın ve onu cehennemin ortasına atın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. “Sonra başından aşağı kaynar su azabından dökün.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. “Tat bakalım, hani sen şerefli ve güçlü idin!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte şüphe ettiğiniz azap budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah`ın emirlerine karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçelerde ve pınarların başlarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İnce ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Aynı şekilde onlara çok güzel eşler veririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada güven içinde her türlü meyveden isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada, ilk ölümün dışında, başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbinden bir lütuf olarak işte, asıl büyük başarı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Böylece biz Kur`ân`ı senin kendi dilinde kolay anlaşılır kıldık ki, düşünüp öğüt alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öyleyse bekle, çünkü onlar da bekliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster