1. Hâ, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitap, üstün ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için deliller vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı canlıların yaratılışında, kesin olarak inananlar için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gece ve gündüzün değişmesinde, Allah`ın gökten indirmiş olduğu rızıkta ve onunla ölümünden sonra yeri diriltmesinde, rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bunlar, Allah`ın âyetleridir. Bunları sana gerçek olarak okuyoruz. Allah`tan ve O`nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bütün yalancı ve günahkârların vay haline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, kendilerine okunan Allah`ın âyetlerini dinler, sonra sanki hiç duymamış gibi, gururlanarak, inanmamakta ısrar ederler. Böylelerini acıklı bir azapla müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Âyetlerimizden bir şeyler öğrendiklerinde, onu alaya alırlar. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Önlerinde cehennem vardır. Kazandıkları malları, Allah`tan başka edindikleri dostları, kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Onlar için büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu Kur`ân, yol gösteren bir rehberdir. Rabblerinin âyetlerini inkâr edenler için çok çetin bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Denizi sizin hizmetinize sunan Allah`tır. Ta ki gemiler, O`nun buyruğu ile denizde akıp gitsin de siz bu sayede O`nun lütfundan payınızı arayasınız ve şükredesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Göklerde ve yerde bulunan şeyleri, kendisinden bir lütuf olarak size boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda, düşünen bir toplum için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Allah`ın ceza günlerini beklemeyenlere aldırmasınlar; çünkü Allah, her bir topluluğa yaptıklarının karşılığını verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim iyi bir amel yaparsa yararı kendisinedir. Kim de kötü bir amel yaparsa zararı kendisinedir. Sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun biz, İsrâiloğulları`na kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik, onları güzel rızıklarla besledik ve onları âlemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlara din işinde açık kanıtlar verdik. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin, kıyamet günü, ayrılığa düştükleri şeylerde onlar arasında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra sana da emrimizden bir yasa belirledik; artık ona uy, bilmeyenlerin arzularına uyma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çünkü onlar, Allah`tan gelecek olan hiçbir şeyi savamazlar. Şüphesiz, zâlimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da takvâ sahiplerinin dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu Kur`ân, insanlar için basiret/aydınlık nurları; kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kötülük işleyenler kendilerini, hayatlarında ve ölümlerinde, inanıp yararlı iş yapanlarla bir tutacağımızı mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah, gökleri ve yeri bir amaç uğruna yarattı ki, her can, kendi kazandığının karşılığını görsün. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Arzusunu tanrısı edineni; Allah`ın bir bilgiye dayanarak saptırdığı, kulaklarını ve kalbini mühürlediği ve gözlerinin üzerine bir perde çektiği insanı, hiç düşündün mü? Şimdi onu Allah`tan başka kim doğru yola iletebilir? O halde, hiç düşünüp ders almaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar, “Bizim dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Dünyaya geldiğimiz gibi ölürüz. Bizi ancak zaman yok eder” derler. Fakat onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Sadece öyle zannediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Âyetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların, “Eğer doğru söylüyorsanız, babalarımızı geri getiriniz” demekten başka delilleri yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. “Sizi Allah diriltir, sonra öldürür, sonra sizi şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerin ve yerin egemenliği yalnız Allah`a aittir. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, yanlış yola sapanlar kaybedeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Bugün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İşte, kitabımız size gerçeği söylüyor. Şüphesiz biz sizin yaptıklarınızı yazdırmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnanıp yararlı işler yapanlara gelince; Rabbleri onları rahmetinin içine alacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “Âyetlerim size okunmuyor muydu? Neden büyüklenip, suçlu bir toplum oldunuz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. “Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece öyle bir şey sanıyoruz, ama biz onun gerçekleşeceğine de inanmıyoruz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yaptıklarının kötülükleri onlara gözükecek ve alaya aldıkları gerçek kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. “Siz, bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, biz de sizi unuttuk. Sizin yeriniz cehennemdir. Sizin için hiçbir yardımcı da yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. “Bunun sebebi, sizin, Allah`ın âyetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır.” Artık o gün, ne ateşten çıkarılacaklar, ne de Allah`ı hoşnut etmeleri istenecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bütün övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün insanların Rabbi olan Allah`a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde ve yerde bütün ululuk O`nundur. Yalnız O, kudretlidir; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster