1. Hâ, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitap, üstün ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz, gökleri, yeri ve arasındakileri bir amaç için ve belli bir süreye göre yarattık. İnkâr edenler ise, uyarıldıkları şeyden yüz çevirmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. “Allah`tan başka taptıklarınızın durumuna baktınız mı? Yeryüzünde neyi yarattıklarını ya da göklerde bir ortağını bana gösteriniz? Eğer doğru söylüyorsanız, bana bu Kur`ân`dan önce bir kitap ya da bir bilgi kalıntısı getiriniz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah`ı bırakıp da, kıyamete kadar kendilerine cevap veremeyecek ve kendi çağırılarından habersiz olan tanrılara yalvaranlardan daha sapık kim vardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kaldı ki, insanlar toplandığı gün onlar bunlara düşman olacak ve kulluk ettiklerini de inkâr edeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Âyetlerimiz onlara apaçık okunduğunda, hakikat kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler, “Bu, apaçık bir büyüdür” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. “Eğer ben onu uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek şeyi savmaya gücünüz yetmez. Allah, sizin Kur`ân hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak O yeter. O, affedicidir; merhamet sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. “Ben peygamberler arasında türedi biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyuyorum ve ben apaçık bir uyarıcıyım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. “Hiç düşündünüz mü? Eğer Kur`ân, Allah katından olduğu halde siz onu tanımamışsanız, İsrâiloğuları`ndan bir tanık da bunun benzerini görüp inanmış iken siz inanmaya tenezzül etmemişseniz, durumunuz nice olur? Allah, zâlim toplumu doğru yola iletmez.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. “Eğer Muhammed`in getirdiği iyi olsaydı, biz onlardan önce inanırdık.” Bununla amaçlarına ulaşamayınca da, “Bu, eski bir uydurmadır” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kur`ân`dan önce Mûsâ`nın kitabı, rehber ve rahmet olarak vardı. Bu da onu doğrulayıcı bir kitaptır. Zulmedenleri uyarmak ve iyi iş yapanları da müjdelemek için Arapça olarak indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. “Şüphesiz Rabbimiz Allah`tır” deyip sonra dosdoğru hareket edenlere korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İşte onlar cennetliklerdir; yaptıklarının karşılığı olarak cennette süreli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. “Ey Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi ameller yapmamı bana nasip et! Benim soyumdan iyi insanlar yetiştir. Ben sana yöneldim ve ben sana teslim olanlardanım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İşte onlar öyle kişilerdir ki, yaptıklarının en iyisini onlardan kabul ederiz ve onların kötülüklerini bağışlarız; onlar cennet halkı arasındadırlar. Bu, kendilerine verilen doğru sözün gerçekleşmesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Diğer bir kimse de anne babasına, “Öf be! Bana kabirden çıkartılıp diriltileceğimizi mi söylüyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller de gelip geçti” der. Anne babası da Allah`tan yardım dileyerek, “Sana yazıklar olsun, Allah`ın vaadine inan, çünkü Allah`ın vaadi gerçektir” dediler. O da, “Bunlar eskilerin masallarından başka bir şey değildir” diye cevap vermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte onlar, kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde, haklarında azabın gerçekleştiği kimselerdir. Gerçekten onlar ziyana uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara, yaptıklarının karşılığını verir, asla kendilerine haksızlık yapılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. “Dün hayatınızdaki bütün güzelliklerinizi boşa harcayıp safasını sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azap göreceksiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ‘Âd`ın kardeşi olan Hûd`u hatırla! Zira o, kendinden önce ve sonra uyarıcıların da gelip geçtiği Ahkâf bölgesindeki kavmine, “Allah`tan başkasına kulluk etmeyiniz, ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum” demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlar, “Sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Eğer doğru söylüyorsan haydi, uyardığın azabı getir!” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “Bilgi, ancak Allah katındadır. Ben size, bana gönderilen şeyi duyuruyorum. Fakat sizin cahil bir kavim olduğunuzu görüyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Nihayet onu, vadilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce, “Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur” dediler. “Hayır! O, sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azap bulunan bir rüzgârdır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “O rüzgâr, Rabbinin emri ile her şeyi yerle bir eder” der demez, evlerinin kalıntılarından başka bir şey görünmez oldu. İşte biz, suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Andolsun ki, onlara, size vermediğimiz imkanları sağlamıştık. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir fayda sağlamadı. Zira bile bile Allah`ın âyetlerini inkâr ediyorlardı. Alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Andolsun ki biz, sizin çevrenizde bulunan nice ülkeleri de yok ettik. Belki doğru yola dönerler diye, âyetleri tekrar tekrar açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah`tan başka kendilerine yakınlık sağlamak için tanrı edindikleri şeyler, kendilerine yardım etselerdi ya! Ama öyle olmadı, onları bırakıp gittiler. Bu onların yalanı ve uydurup durdukları şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hani, cinlerden Kur`ân`ı dinlemek isteyen bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar Kur`ân`ı dinlemeye geldiklerinde, “Susup dinleyin!” dediler. Kur`ân`ın okunması tamamlanınca, uyarıcılar olarak kavimlerine döndüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. “Ey kavmimiz! Şüphesiz biz Mûsâ`dan sonra indirilen ve kendilerinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik. O, hakikate ve doğru yola götürmektedir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “Ey kavmimiz! Allah`ın çağrısına uyunuz ve O`na iman ediniz. O, günahlarınızı affedecek ve âhirette acıklı azaptan koruyacaktır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Kim Allah`ın çağrısına uymazsa, bilsin ki yeryüzünde Allah`a karşı koyamaz, onun O`ndan başka dostları da olmaz. Böyleleri apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah`ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, Allah`ın her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kâfirler ateşle yüz yüze getirildikleri gün, kendilerine, “Bu gerçek değil miymiş?” denilecek. Onlar, “Evet, Rabbimize andolsun doğruymuş” diyecekler. Allah, “Öyleyse, inkâr etmenizden dolayı tadın bu azabı” diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Artık güç ve kuvvet sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret! Onlara azabın çabuk gelmesini isteme. Onlar uyarıldıkları azabı gördükleri zaman, sanki günün bir saati kadar beklemiş gibi olacaklardır. Bu bir tebliğdir. Yoldan çıkan topluluklardan başkası helâk olmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster