1. Allah, inkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İman edip iyi amel işleyenlerin ve Rabbleri tarafından hak olarak Muhammed`e indirilene inananların günahlarını Allah örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bunun sebebi, inkâr edenlerin bâtıla uymaları; inananların da Rabblerinden gelen hakka uymuş olmalarıdır. İşte Allah, insanlara kendileriyle ilgili durumları böyle örnek vermektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnkâr edenlerle savaşta karşılaştığınızda, hemen boyunlarını vurunuz. Onları yendiğinizde de sıkıca bağlayınız. Savaş sona erdiğinde ya bir lütuf olarak karşılıksız ya da fidye alarak salıveriniz. Allah dileseydi onlara galip gelirdi. Fakat kiminizi kiminizle denemek için böyle yaptı. Allah yolunda öldürülenlerin yaptıkları hiçbir ameli Allah asla boşa çıkarmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah onları hidayete iletecek ve durumlarını düzeltecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onları, kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey iman edenler! Eğer siz Allah`a yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı sabit tutar/kaydırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnkâr edenlere gelince, onların sonu felakettir. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bunun sebebi, Allah`ın indirdiğini beğenmemeleridir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Allah onları yerle bir etmiştir. Kâfirlere de onların benzerlerini yapacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Çünkü Allah, inananların yardımcısıdır. Kâfirlerin ise dostları yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz Allah, inanıp iyi amel işleyenleri, içinden ırmakların aktığı cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise, dünya nimetlerinden yararlanıp hayvanlar gibi yiyip içecekler. Sonunda varacakları yer ateş olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seni yurdundan eden şehrin halkından daha güçlü, kuvvetli, nice şehirlerin halklarını yok ettik. Onlara yardım eden de olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Rabbinin katından bir delil üzere olanla, kötü işi kendisine güzel gösterilen bir midir? Bunlar kendi arzularına uymaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Orada bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şerbetten ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlara orada her çeşit meyvelerden de vardır. Rableri tarafından bağışlanacaklardır. Bu durumda olanlar, süreli olarak ateşte kalıp, bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilenlerle bir midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. `O, demin ne anlattı?` diye sorarlar. İşte onlar, Allah’ın kalplerini, kafalarını anlayışsız hale getirdiği kimselerdir. Onlar sadece, şahsî arzu ve ihtiraslarına uyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Doğru yola yönelenlerin Allah doğruluklarını arttırır ve sakınmalarını sağlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Şüphesiz onun geleceği şimdiden haber verilmiştir. Kıyamet koptuğunda, geçmiş günahlarını hatırlamalarının onlara ne faydası olacaktır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah`tan başka tanrı olmadığını bil; hem kendi günahın, hem de inanan erkek ve kadınların günahları için af dile! Allah dönüp dolaşacağınız yeri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İnananlar, “Keşke savaşa izin veren bir sûre indirilmiş olsaydı!” derler. Ama hükmü açık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onların görevi, itaat etmek ve güzel söz söylemektir. Savaşa karar verildiğinde, Allah`a verdikleri sözde dursalardı kendileri için daha iyi olurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. “Durumunuz bu iken, ey münafıklar, iktidarı ele geçirirseniz yeryüzünde bozgunculuk çıkarmanız ve akrabalık bağlarını koparmanız sizden beklenmez mi?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte, Allah böylelerine lanet edip kulaklarını sağır ve gözlerini kör etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunlar, Kur`ân`ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kendilerine doğru yol apaçık belli olduktan sonra eski hallerine dönenleri, şeytan sürüklemiş ve kendilerine ümit vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bunun sebebi, onların Allah`ın indirdiğinden hoşlanmayanlara, “Bazı hususlarda size itaat edeceğiz” demeleridir. Oysa Allah, onların gizlediklerini biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlar, Allah`ı kızdıran şeylerin ardından gittiler ve O`nun razı olduğu şeylerden hoşlanmadılar. Böylece Allah da onların yaptıklarını boşa çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yoksa o kalplerinde hastalık olanlar, Allah kendilerinin şiddetli kinlerini hiçbir zaman ortaya çıkarmayacak mı sandılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki, sen onları konuşma üsluplarından tanırsın. Allah işlediklerinizi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Andolsun ki, içinizden cihad edenleri ve sabredenleri bilmek için sizi imtihan edeceğiz; sözlerinizin doğruluğunu da test edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İnkâr edenler, Allah`ın yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra Peygambere karşı gelenler, Allah`a asla zarar veremezler. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey iman edenler! Allah`a itaat ediniz, peygambere itaat ediniz, işlerinizi boşa çıkarmayınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İnkâr edip Allah yolundan alıkoyanları ve sonra da kâfir olarak ölenleri Allah asla bağışlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayınız. Allah sizinle beraberdir. O, amellerinizi asla heder etmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Gerçekten dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder ve sakınırsanız Allah size mükâfatınızı verir. Sizden mallarınızı tamamen sarfetmenizi istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eğer mallarınızın tamamını isteseydi ve sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkarırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İşte, sizler Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendisine cimrilik ediyor. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer O`ndan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir toplum getirir, artık onlar sizin gibi olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster