وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
Vellezınehtedev zadehüm hüdev ve atahüm takvahüm
Kelime
Anlamı
Kökü
وَالَّذِينَ
kimselere gelince
اهْتَدَوْا
hidayet bulan(lara)
زَادَهُمْ
onların artırmıştır
هُدًى
hidayetlerini
وَاتَاهُمْ
ve onlara vermiştir
تَقْوَاهُمْ
korunmalarını

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve doğru yolu bulanlara gelince: Onların başarısını arttırmaktadır ve onlara, korunma duygusu vermektedir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Doğru yola iletilenlere gelince, Allah onların hidayetini artırıp, onlara korunma duygusu vermektedir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hakikate erenleri ise, hakikati yaşamanın getirisinde genişletmiş ve kendilerine (hakikat yaşamına uymayan hâllerden) korunma özelliğini vermiştir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Doğru yola girenlere gelince, (Allah) onların doğruluklarını artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) hidayetlerini artırmış ve takvalarını vermiştir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (İman etmekle) hidayeti kabul edenlere gelince; (onlar seni her dinledikçe) Allah onların hidayetini arttırmakta ve kendilerine takvalarını ilham etmektedir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Doğru yola yönelenlerin Allah doğruluklarını arttırır ve sakınmalarını sağlar.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Dogru yolu bulanlarin ise Allah dogruluklarini artirir, onlarin karsi gelmekten sakinmalarini saglar.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Doğru yolu bulanların ise Allah başarılarını artırır ve takvalarını (Allah’tan saygı ile korkup fenalıklardan sakınmalarını) verir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Doğru yola ulaşmak isteyenlere gelince, Allah, onların doğru yolda kalma arzu ve yeteneklerini çoğaltır ve Allah`a karşı sorumluluk bilinçlerinin derinleşmesini sağlar.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Hidayete erenlere gelince, Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Doğru yolu bulanların ise hidayetini arttırır ve onların erdemli olmalarını sağlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Hidayeti bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini artırır ve onlara takvasını (ateşten nasıl korunacaklarını) öğretir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Tanrı,) hidayetlerini arttırmış ve takvalarını vermiştir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Hidayeti bulmuş olanlara gelince; hidayetlerini artırmış ve takvalarını vermiştir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Hidâyeti kabul edenler (e gelince: Allah) onların muvaffakıyyetini artırmış, onlara (ateşden nasıl) kaçınacaklarını ilham etmişdir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hidâyete ermiş olan kimselere gelince, (Allah îmanlarına mükâfât olarak) onlara hidâyeti artırmış ve kendilerine (günahlardan) sakınmaları (ilhâmı)nı vermiştir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Hidayete erenlere gelince; onların hidayetlerini arttırır ve onlara takvalarını verir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah’ın belirlediği yolu takip edenlerin, Allah, o yoldaki gayretlerini artırdı ve onlara korunma garantisi verdi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hidayeti bulmuş olanlar (var ya, Allah) onların hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını (sakınma başarısını) vermiştir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Doğru yola ulaş(mak istey)enlere gelince, Allah, onların (kendi) rehberliği(ne uyma arzu ve yetenekleri)ni çoğaltır ve Allah’a karşı sorumluluk bilinçlerinin derinleşmesini sağlar.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O doğru yola yönelenlerin hidayetini artırır ve onlara korunma gücü bahşeder.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve o kimseler ki, hidâyete ermişlerdir; onlara hidâyeti arttırmıştır ve onlara takvâlarını vermiştir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Hidayeti kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve onlara takvâ yollarını ilham etmiştir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah doğru yola gidenlerin doğruluklarını artırır ve onlara korunma gücü bahşeder.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Hidayeti bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini artırır ve onlara takvasını (ateşten nasıl korunacaklarını) öğretir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Hidâyeti kabul edenlerin ise Allah hidâyette yakînlerini artırır ve kendilerine takva nasib eder.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Hidâyet bulanlara gelince, Allâh onların hidâyetlerini artırmış ve onlara korunmalarını (kendilerini kötü sonuçtan koruma çareleri) vermiştir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Doğru yolu görenler ise, onların hidayetlerini artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hidayeti bulmuş olanlara gelince; (Allah,) onların hidayetlerini arttırmış ve onlara takvalarını vermiştir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kılavuzlarını bulmuş olanlara gelince, Allah onların hidayetini artırmış ve korunma imkânlarını kendilerine vermiştir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But to those who receive Guidance, He increases the (light of) Guidance, and bestows on them their Piety and Restraint (from evil).