1. Allah, inkar edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnanıp iyi ameller işleyenlerin, Rabbleri tarafından Muhammed’e indirilen gerçeğe inananların da günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bunun sebebi, inkar edenlerin batıla uymaları, inananların da Rablerinden gelen hakka uymuş olmalarındandır. İşte Allah, onların durumlarını, insanlara böyle anlatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İnkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (onları esir alın). Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin. Allah dileseydi onlardan başka türlü de öç alabilirdi. Bunun öyle olması kiminizi kiminizle denemek içindir. Ancak kendi yolunda ölenlerin yaptıklarını boşa çıkarmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah onları hidayete iletecek ve durumlarını düzeltecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onları dünyada iken tanıttığı cennete koyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey inananlar! Siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnkar edenlere gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bunun sebebi, Allah’ın indirdiğini beğenmemeleridir. Allah ta onların amellerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Allah onları yere geçirmiştir; inkarcılara da onların başına gelenin benzerleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Çünkü Allah inananların sahibidir. Kafirlerin ise sahibi yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu Allah, inanıp iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar, inkar edenler ise dünya hayatında zevklenirler, hayvanların yediği gibi yerler. Onların yeri ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz, halkı seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli nice şehirleri yok ettik, fakat onlara bir yardım eden çıkmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Rabbinin katından bir belgesi olan kimse, kötü işi kendisine güzel gösterilen ve kötü arzularına uyan kimse gibi olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennet şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada her türlü meyve, Rablerinden de bağışlanma vardır. Bunların durumu, ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu hiç? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ey Muhammed! Onların içinde seni dinleyenler vardır; sonra senin yanından çıkınca, bilgili kimselere «Az önce ne demişti?» diye sorarlar. İşte bunlar, Allah’ın kalplerini mühürlemiş olduğu, kendi heveslerine uyan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hidayeti bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini artırır ve onlara takvasını (ateşten nasıl korunacaklarını) öğretir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar? İşte onun belirtileri geldi. O uyarıldıkları saat kendilerine gelip çatınca öğüt almaları neye yarar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ey Muhammed! Allah’tan başka ilah olmadığını bil ve kendi günahına, inanan erkeklerin ve inanan kadınların günahları için Allah’tan mağfiret dile. Allah, gezip dolaştığınız ve duracağınız yeri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İnananlar «Keşke cihad hakkında bir sure indirilmiş olsaydı!» derler. Fakat hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık bulunanların sana ölümden bayılıp düşen kimsenin bakışı gibi baktıklarını görürsün. Oysa onlara düşen: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İtaat etmek ve güzel söz söylemektir. İş ciddiye bindiği zaman Allah’a sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Demek sizler iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde bozgunculuk yapacak, akrabalık bağlarını da koparacaksınız, öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte bunlar, Allah’ın kendilerini lanetlediği, bu yüzden kendilerini sağır ve gözlerini kör kıldığı kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz ki kendilerine doğru yol belli olduktan sonra, ona arka dönenleri, şeytan sürüklemiş ve kendilerine ümit vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bunun sebebi; onların, Allah’ın indirdiğinden hoşlanmayanlara «Bazı hususlarda size itaat edeceğiz» demeleridir. Oysa Allah, onların gizlediklerini biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bu, Allah’ı gazaplandıran şeye uymaları ve O’nun rızasından hoşnut olmamalarından ötürüdür. Allah ta onların işlerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar, Allah’ın onların kinlerini dışarı vurmayacağını mı sandılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Biz isteseydik onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları, konuşma üslubundan tanırsın. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye kadar ve söylediğiniz sözlerin doğru olup olmadığını açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Nankörlük edip Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra peygamberi incitenler, Allah’a hiçbir zarar veremezler. Allah onların işlerini boşa çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey inananlar, Allah’a ve Rasulüne itaat edin, işlerinizi boşa çıkarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Nankörlük edip Allah yoluna engel olan, sonra kafir olarak ölenleri Allah affetmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sakın gevşemeyin. Üstün olduğunuz halde barışa davet etmeyin. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Doğrusu dünya hayatı ancak oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder sakınırsanız Allah size mükafatlarını verir ve sizden mallarınızın tümünü sarf etmenizi istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eğer sizden onları isteyip de sizi zorlasa, cimrilik edecektiniz. O da kinlerinizi ortaya çıkaracaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz; fakat içinizden kiminiz cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse o ancak kendisine cimrilik eder. Allah zengindir, sizler fakirsiniz. Eğer yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum gelir de onlar sizin gibi olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster