ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
Zalike bi ennehümüttebeu ma eshatallahe ve kerihu rıdvanehu fe ahbeta a’malehüm
Kelime
Anlamı
Kökü
ذَٰلِكَ
bu böyledir
بِأَنَّهُمُ
çünkü onlar
اتَّبَعُوا
ardınca gittiler
مَا
şeylerin
أَسْخَطَ
kızdıran
اللَّهَ
Allah’ı
وَكَرِهُوا
ve hoşlanmadılar
رِضْوَانَهُ
O’nu razı edecek şeylerden
فَأَحْبَطَ
ve boşa çıkardı
أَعْمَالَهُمْ
onların amellerini

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bu, böyledir, çünkü onlar, Allah’ın gazap ettiği şeylere uymuşlar ve râzılığından hoşlanmamışlardır da o da, yaptıklarını mahvetmektedir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bu böyledir; çünkü onlar, Allah’ın gazabına sebep olan şeylere uydular, O’nu razı edecek şeyden hoşlanmadılar. Allah da onların bütün yaptıklarını boşa çıkarmıştır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bunun sebebi, onların Allah’ı gazaplandıran şeylerin ardınca gitmeleri ve O’nu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşte budur! Onlar Allâh’ı öfkelendiren şeylere tâbi oldular; O’nun rıdvanını beğenmediler de, (Allâh) onların yaptıklarının karşılığını hiç etti!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bu, onların Allah’ı kızdıran şeylere uymaları ve O’nun rızasından hoşlanmamaları yüzündendir. Bu yüzden (Allah) amellerini boşa çıkardı.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah’ı gazablandıran şeye uydular ve O’nu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar; bundan dolayı (Allah,) amellerini boşa çıkardı.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Böyledir, çünkü onlar Allah’ı gazablandıracak (küfür gibi) şeylere tâbi oldular da O’nun rızasını istemediler. Allah da onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Onlar, Allah`ı kızdıran şeylerin ardından gittiler ve O`nun razı olduğu şeylerden hoşlanmadılar. Böylece Allah da onların yaptıklarını boşa çıkardı.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bu, Allah’i gazablandiran seye uymalari ve O’nun rizasindan hosnut olmamalarindan oturudur. Allah da onlarin islerini bosa cikarmistir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah’ın gazabına sebep olan şeylere uydular. O’nu razı edecek şeyden hoşlanmadılar. Bu yüzden amelleri boşa çıkmıştır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Bu, Allah`ı gazaplandıran şeylere uydukları ve O`nun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bu, Allah’ı gazaplandıran şeylere uydukları ve O’nun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bunun sebebi, onların Allah’ı gazaplandıran şeylerin ardınca gitmeleri ve O’nu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Çünkü onlar, ALLAH’ı kızdıran şeye uydular, O’nu hoşnut edecek şeyleri beğenmediler ve sonunda yaptıklarını geçersiz hale getirdiler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bu onların Allah’ı gazablandıran şeylere uymaları ve O’nun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bu, Allah’ı gazaplandıran şeye uymaları ve O’nun rızasından hoşnut olmamalarından ötürüdür. Allah ta onların işlerini boşa çıkarmıştır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Tanrı’yı gazablandıran şeye uydular ve O’nu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar; bundan dolayı (Tanrı,) amellerini boşa çıkardı.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah’ı gazablandıran şeye uydular ve O’nu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar; bundan dolayı amellerini boşa çıkardı.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bu akıbetin sebebi şudur: Çünkü hakıykaten onlar Allâhı gazablandıran şeylere tâbi’ oldular, onun rızaasından hoşlanmadılar da O da amel (ve hareket) lerini boşa çıkardı.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bunun sebebi şudur: Şübhesiz onlar, Allah`ı gazablandıran şeylere uydular ve O`nun râzı olduğu şeyleri hoş görmediler. Bunun üzerine (O da) onların amellerini boşa çıkardı.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İşte böyle. Çünkü onlar, gerçekten Allah’ı gazaplandıran şeye uydular ve O’nu hoşnud edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bunun için O da onların amellerini boşa çıkardı.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bu onların Allah’ı öfkelendirecek yanlış şeylere tabi olmaları ve onun rızasını kazanmayı amaç edinmediklerindendir. Yaptıklarının hepsi boşa gitmiştir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte bu, onların, Allah’ı öfkelendiren şeylere tâbî olmaları ve O’nun (Allah’ın) rızasını kerih görmeleri sebebiyledir. Böylece onların amellerini boşa çıkardı.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bu, Allah’ı gazaplandıran şeye uymaları ve O’nun rızasından hoşnut olmamalarından ötürüdür. Allah da onların işlerini boşa çıkarmıştır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Böyle olacaktır, çünkü onlar Allah’ın kınadığı şeylere uydular ve O’nun hoşnutluk(la karşılayacağı her şey)den nefret ettiler; böylece Allah, onların bütün (güzel) fiillerini değersiz kılmıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Böyle olacak; çünkü onlar Allah`ın lanetlediği her şeye sarıldılar ve O`nun hoşnutluğundan nefret ettiler: ve böylece (Allah) onların emeklerini boşa çıkardı.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (Bunun sebebi de) Şüphe yok ki, onlar Allah’ın gazabını celbeden şeye tâbi oldular ve onun râzı olduğu şeyi kerih gördüler. Artık onların amellerini mahvediverdi.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah’ı kızdıracak şeylerin ardınca gittiler ve O’nu râzı edecek şeylerden hoşlanmadılar. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bu, Allah’ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların işlerini boşa çıkarmıştır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bu, Allah’ı gazaplandıran şeye uymaları ve O’nun rızasından hoşnut olmamalarından ötürüdür. Allah ta onların işlerini boşa çıkarmıştır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bu böyledir: Çünkü onlar Allah’ın gazabına sebeb olan şeylerin peşine düştüler, O’nu razı edecek şeyleri ise beğenmediler. Bu yüzden Allah da onların bütün işlerini boşa çıkardı.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bu böyledir. Çünkü onlar, Allâh’ı kızdıran şeylerin ardınca gittiler. O’nu râzı edecek şeylerden hoşlanmadılar. Allâh da onların amellerini boşa çıkardı.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bu, onların Allah’ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasından hoşnut olmamalarındandır. Dolayısıyla çalışmaları boşa gitmiştir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah’ı gazablandıran şeye uydular ve O’nu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar, bundan dolayı (Allah,) onların amellerini boşa çıkardı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Olacak olan budur! Çünkü onlar, Allah’ı öfkelendiren şeylerin peşine düştüler, O’nun hoşnutluğundan tiksindiler; sonunda Allah bütün amellerini boşa çıkardı.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  This because they followed that which called forth the Wrath of Allah, and they hated Allah´s good pleasure; so He made their deeds of no effect.