1. Kâfir olanların ve halkı, Allah yolundan çıkaranların, hayır sanarak yaptıklarını boşa çıkarmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnananların ve iyi işlerde bulunanların ve Rablerinden gelen bir gerçek olan ve Muhammed’e indirilen şeylere îmân edenlerinse yaptıkları kötülükleri örtmekte, gizlemekte ve hallerini düzene sokmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu da, şüphe yok ki kâfir olanların, boş şeylere uymalarından ve gene şüphe yok ki inananların, Rablerinden gelen gerçeğe uymalarındandır ve işte Allah, insanlara böyle örnekler getirmekte, hallerini böyle anlatmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kâfir olanlarla savaşa giriştiniz mi vurun boyunlarını, onları iyice yaralayıp kırdınız, bozguna uğratıp da onlara üst geldiniz mi işe sağlam yapışın, bağlayın sımsıkı tutsakları, ondan sonra da isterseniz öylece salıverirsiniz onları, isterseniz para alır da bırakırsınız savaş ağırlığını atıncaya dek, bu, böyle; ve Allah dileseydi savaşsız da helâk ederdi onları ve fakat bir kısmınızı, bir kısmınızla sınamak ister ve Allah yolunda öldürülenlerin yaptıklarını asla boşa çıkarmamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İlerde de onları doğru yola götürmektedir ve hallerini düzene sokmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve cennete sokar onları ve cenneti, onlara tanıtmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey inananlar, siz yardım ederseniz Allah’a, o da yardım eder size ve ayaklarınızı diretir, size sebat verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kâfir olanlara gelince: Kötülük onlara ve yaptıklarını boşa çıkarmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bu da, Allah’ın indirdiğine hoşlanmadıklarındandır, artık o da, yaptıklarını mahvetmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gezmezler mi yeryüzünde de bakıp görsünler kendilerinden öncekilerin sonunu, Allah helâk edivermiştir onları ve kâfirlere de bunlara benzer azaplar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böyle bu, çünkü şüphe yok ki Allah, inananların yardımcısıdır ve şüphe yok ki kâfirlerin yardımcısı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphe yok ki Allah, inanan ve iyi işlerde bulunanları kıyılarından ırmaklar akan cennetlere sokar ve kâfir olanlarsa geçinip dururlar ve hayvanlar gibi yerler ve ateş, onlara yurt olmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve nice şehirlerin halkını helâk ettik ki onlar, seni çıkardıkları şehirdekilerden daha da güçlü kuvvetliydiler; onlara bir yardım eden bile yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Rabbinden, kesin bir delîle sâhip olan, o kişiye benzer mi ki kötü işi, kendisine bezetilmiştir ve onlar, kendi hevalarına, dileklerine uymaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Çekinenlere vaadedilen cennet, şöyledir âdeta: Orada su ırmakları var, bozulup kokmaz ve süt ırmakları var, lezzetleri bozulmaz ve şarap ırmakları var, içenlere sâfi lezzet ve bal ırmakları var, süzme ve onlara, orada bütün meyvelerden sunulur ve Rablerinden yarlıganma var; buna nâil olan, o kişiye benzer mi ki ateşte ebedîdir ve kaynar sularla sulanır da onların bağırsakları parçalanmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve onlardan seni dinleyenler de var, sonunda yanından çıkınca kendilerine bilgi verilenlere, demin ne söylüyordu o derler; öyle kişilerdir onlar ki Allah, gönüllerini mühürlemiştir onların; onlar, kendi hevalarına, dileklerine uymaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve doğru yolu bulanlara gelince: Onların başarısını arttırmaktadır ve onlara, korunma duygusu vermektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar, kıyâmetin gelmesinden, apansızın başlarına kopuvermesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Gerçekten de alâmetleri geldi; onlara gelip çatınca ibret almaları neye yarar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Artık bil ki şüphe yok, Allah’tan başka yoktur tapacak ve kendi suçun ve inanan erkeklerle kadınların suçları için yarlıganma dile ve Allah, sizin dönüp dolaştığınız yeri de, size yurt olacak yeri de bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve inananlar, derler ki: Bir sûre indirilseydi; bir hükmü kesin sûre indirildi mi ve onda, savaş anıldı mı da gönüllerinde hastalık olanları görürsün ki sana, ölümden baygınlık geçiriyorlarmış gibi baygın baygın bakarlar; artık ölüm, onlara daha da uymaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İtâat etmek ve güzel söz söylemek gerekti, derken işe iyice sarılınca da Allah’ın gerçek söylediğini kabûl etselerdi görürlerdi ki bu, kendilerine daha da hayırlı olmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Artık iş başına gelir de yeryüzünde bozgunculuk eder; yakınlarınızı kestirip doğratır mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Öyle kişilerdir onlar ki Allah, lânet etmiştir onlara, onları sağırlaştırmakta ve gözlerini kör etmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ne diye Kur’ân’ı, bir iyice düşünüp taşınmazlar, yoksa gönüllerinde kilitler mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Gerisin geriye, hem de doğru yol, kendilerince apaçık anlaşıldıktan sonra, eski dinlerine dönenlere gelince: Şeytan, yanlış hareketlerini, kendilerine bezemektedir ve onları, uzun uzun dileklere düşürmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bu, böyledir; çünkü onlar, Allah’ın indirdiği şeyden hoşlanmayanlara, biz demişlerdir, bâzı işlerde size itâat edeceğiz ve Allah’sa onların gizlice konuştuklarını bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Nasıl olacak halleri o zaman ki melekler, canlarını alırken yüzlerine, artlarına vurmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bu, böyledir, çünkü onlar, Allah’ın gazap ettiği şeylere uymuşlar ve râzılığından hoşlanmamışlardır da o da, yaptıklarını mahvetmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yoksa, gönüllerinde hastalık olanlar, Allah, onların kinlerini, hasetlerini hiç meydana çıkarmayacak mı sanmaktadır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve dileseydik onları, sana gösterirdik de yüzlerinden tanırdın elbet ve elbette sözlerinden tanırsın, anlarsın onları ve Allah, yaptıklarınızı bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve andolsun ki sizden savaşanları ve sabredenleri bildirmek ve gizlediklerinizi haber vermek için sizi sınamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Kâfir olanlar ve halkı, Allah yolundan çıkaranlar ve doğru yol, kendilerince de apaçık olarak anlaşıldıktan sonra Peygambere karşı gelenler, Allah’a hiçbir zarar veremezler ve görürler ki Allah, onların yaptıklarını yakında, mahvetmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey inananlar, itâat edin Allah’a ve itâat edin Peygambere ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kâfir olanlar ve halkı Allah yolundan çıkaranlar, sonra da kâfir olarak ölenler yok mu? Allah, kesin olarak onları yarlıgamamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Artık gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın ve Allah, sizinledir ve yaptıklarınızın sevabını, hiç azaltmamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dünyâ yaşayışı, ancak bir oyundur, bir eğlence ve inanır ve çekinirseniz göreceksiniz ki size mükâfâtınızı vermektedir ve bütün mallarınızı istememektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eğer hepsini istese ve zorlasa sizi, nekesliğe kalkışırdınız da görürdünüz ki kinlerinizi, hasetlerinizi meydana çıkarmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bilin ki siz, şunlarsınız: Allah yolunda malınızı, mülkünüzü harcamaya çağrılıyorsunuz da içinizden, nekeslik edenler var ve kim nekeslik ederse ancak kendisine zarar etmiş olur ve Allah, müstağnîdir ve sizsiniz yoksullar ve itâatten yüz çevirirseniz yerinize bir başka topluluğu getirir, sonra görürsünüz ki onlar, size benzememektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster