1. Allah, inkârcıların ve yolundan alıkoyanların işlerini boşa çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Inananların, salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanların ve Rablerinden bir gerçek olarak; Muhammed’e indirilene inananların kötülüklerini örter ve durumlarını düzeltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu böyledir. Çünkü inkârcılar saçma olana uymakta ve inananlar ise Rablerinden gelen gerçeğe uymaktadırlar. İşte, Allah insanlara kendi durumlarını böyle anlatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Inkârda diretip dayatanlar; "Rabbimiz Allah" dediğiniz için, size savaş açanlarla savaşta karşılaştığınızda, onları etkisiz hale getirin. Sonunda onları güçsüz bıraktığınızda onları esir alın. Savaş sona erince; onları ya karşılıksız ya da fidye/bir bedel karşılığında salıverin. Allah dilemiş olsaydı, onları başka türlü cezalandırabilirdi. Bunun böyle olması, kiminizi kiminizle açığa çıkarmak içindir. Allah, iman ettikleri için öldürülenlerin işlerini boşa çıkarmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onları huzurlu hayata eriştirir, durumlarını düzeltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onları kendilerine anlattığı cennete koyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey inananlar! Siz Allah’a (kullarına iyilik yaparak) yardım ederseniz O da size yardım eder, adımlarınızı sağlam bastırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Inkârcılar ise huzur bulamazlar! Allah onların işlerini boşa çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bu onların, Allah’ın indirdiğini beğenmediklerinden ötürüdür, bunun için işlerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden önce olanların sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onları yerin dibine geçirmiştir; inkârcılara da onların durumlarının benzeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ancak Allah inananların dostudur. İnkârcıların ise dostu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu Allah; inanan ve salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yapanları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkâr edenlerin durakları ateş olduğu halde zevklenirler ve davarlar gibi yerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nice kentler seni sürüp çıkaran kentten daha kuvvetli iken onları imha ettik. Yardım edenleri de bulunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Rabbinin katından açık bir elçilik belgesi olan kimse, kötü işi kendisine güzel görünen ve heveslerine uymuş olanlar gibi midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah’a karşı saygılı olanlara söz verilen cennet şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere; (sarhoşluk değil) zevk (mutluluk) veren şarap ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyve ve Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu, ateşte temelli kalan ve bağırsaklarını parça parça edip kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlarin içinde seni dinleyenler vardır; sonra senin yanından çıkınca mesajı kavramış kimselere; "Az önce ne demişti?" diye sorarlar. İşte (inkârlarından dolayı) bunların, (kalpleri üzerinde yeni bir huy/yapı oluşmuş) kalpleri stresle/bunalımla dolmuştur. Bunlar kendi heveslerine uyan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah doğru yola gidenlerin doğruluklarını artırır ve onlara korunma gücü bahşeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Inkârcılar, Saat’in kendilerine ansızın gelip çatmasını mı bekliyorlar. Şüphesiz, onun alâmetleri belirmiştir. Kendilerine gelip çatınca hatırlamaları neye yarar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bil ki, Allah’tan başka İlah yoktur; hem kendinin, hem de inanmış erkek ve inanmış kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah; gezip dolaştığınız ve duracağınız yeri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Inananlar, "ne olurdu bir Sûre indirilse!" derler. Fakat hükmü apaçık bir Sûre indirilip de, saldırganlara karşı savaştan söz edilince; kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığına girmiş kimsenin bakışı gibi, sana baktıklarını görürsün. O da onlara pek yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Itaat ve güzel bir söz onlar için daha hayırlıdır. İş ciddileşince Allah’a verdikleri söze bağlı kalsalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şimdi siz, eğer sırtınızı dönerseniz; yeryüzünde bozgunculuk çıkarmış, akrabalık bağlarını koparmış ve dolayısıyla (Allah’a) isyan etmiş olmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Işte Allah’ın lânetlediği (rahmetinden dışladığı/azarladığı), gerçekleri duymak istemeyen ve gerçekleri görmek istemeyen kimseler bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar (anladıkları dilde) Kur’an’ı araştırıp inceleselerdi (veya ilgili/bağlantılı ayetlerle karşılaştırıp düşünselerdi) ya? Yoksa kalpleri (duygusal zekâları) üzerinde kilitler mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Doğrusu, kendilerine doğru yol belli olduktan sonra gerisin geri (eski durumlarına) dönenler, şeytan gibi olmuşlar ve onlar ‘af ediliriz’ ümidine kapılmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Doğrusu bu, Allah’ın indirdiğini beğenmeyenlere; "Biz bazı işlerde (çeşitli çıkarlar için) size itaat edeceğiz" demelerindendir. Allah onların gizlediklerini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nice olur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bu, Allah’ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların işlerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah’ın kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun, sen onları konuşma tarzlarından tanırsın. Allah yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sizin aranızdan Allah yolunda mücadele edenleri ve sabredenleri öğreninceye kadar mutlaka deneyeceğiz. Sizin haberlerinizle deneyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Doğrusu inkârcılar, Allah yolundan alıkoyanlar ve doğru yol kendilerine belli olduktan sonra, elçiye karşı gelenler, Allah’a hiçbir zarar veremezler. O, onların işlerini boşa çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey İman edenler! Allah’a ve elçiye itaat edin ki, yaptığınız güzel ve hayırlı işleri boşa çıkarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Doğrusu inkâr edip, Allah yolundan alıkoyanları, sonra da inkârcı olarak ölenleri Allah bağışlamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Gevşemeyin, siz üstün olduğunuz durumlarda da barışa davet edin. Allah sizinle beraberdir, sizin işlerinizi eksiltmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Doğrusu dünya hayatı oyun ve bir oyalanmadır. Eğer inanır ve Allah’a karşı saygılı olursanız, O size ödüllerinizi verir ve O sizin mallarınızın tümünü de istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eğer sizden onları isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. O da gizli eğilimlerinizi ortaya/açığa çıkarırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Işte sizler, Allah’ın tavsiye ettiği şekilde harcamaya çağrılan kimselersiniz. Kiminiz cimrilik yapıyor, ama cimrilik yapan bilsin ki, ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Allah zengindir (Allah almak için değil vermek için ister), siz ise fakirsiniz. Eğer yüz çevirirseniz; sizin gibi yapmayan başka bir ulusu yerinize (Liderliğe) getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster