1. Onlar ki inkâra saptılar ve Allah yolundan çevirip alıkoydular, Allah onların işlerini boşa çıkarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İmân edip iyi-yararlı amellerde bulunanlara ve Muhammed’e indirilene —ki O Rabbından gelen bir gerçektir— inananlara gelince: Allah, onların kötülüklerini örtüp bağışlar ve durumlarını düzeltip iyileştirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu böyledir. Çünkü inkâra sapanlar bâtıla uydular; imân edenler ise Rablarından gelen hakka uydular. İşte böylece Allah, insanlara kendileriyle ilgili misâllerini getirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Savaşta kâfirlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Sonunda kuvvetlerini kırıp üstünlük sağlayınca, artık (aldığınız esirlerin) bağını sıkı tutun ; savaş ağırlıklarını bırakıp (nihayete erince) o esirleri ya iyilik edip salıverin, ya da fidye (kurtuluş akçesi) alarak serbest bırakın. Bu böyledir. Eğer Allah dileseydi onları yok edip öc alabilirdi. Ama (savaş ortamında) sizi birbirinizle imtihan etmek ister. Allah, kendi yolunda öldürülenlerin ise amellerini boşa çıkarmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onları (Cennet) yoluna eriştirir; işlerini ve durumlarını düzeltip’’ iyileştirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve onları, kendilerine tanıttığı Cennet’e koyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey imân edenler! Eğer siz, Allah’a (O’nun dinine, Peygamberine ve O’nun yolunda olanlara) yardım ederseniz, O da size yardım eder de ayaklarınızı sabit kılıp kaydırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) İnkâr edenlere gelince: Onlara yıkım, yüzükoyun kapanmak olsun !. Allah, onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah’ın indirdiğinden tiksinip hoşlanmamışlardır. Bu yüzden Allah, amellerini değersiz kılıp faydasız duruma getirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) İnkâr edenlere gelince: Onlara yıkım, yüzükoyun kapanmak olsun !. Allah, onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah’ın indirdiğinden tiksinip hoşlanmamışlardır. Bu yüzden Allah, amellerini değersiz kılıp faydasız duruma getirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlar, yeryüzünde gezip, kendilerinden öncekilerin sonlarının ne olduğuna bakmıyorlar mı ? Allah, onları yok edip (neleri varsa hepsini) yerle bir etti. Kâfirler için de bunun benzerleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu böyledir. Çünkü Allah, imân edenlerin dostu ve sahip çıkanıdır. Kâfirlerin ise hiçbir dost ve sahip çıkanı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz ki Allah imân edip iyi-yararlı amellerde bulunanları, altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyar. Küfredenlere gelince, davarlar gibi yerler içerler, keyif ve zevklerine bakarlar. Ateş, onların varıp eyleşeceği yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nice kasabalar var ki onlar senin çıkarıldığın kasabadan daha kuvvetli idiler, onları yok ettik ; onlara bir yardımcı da bulunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Rabbından açık belge, isbatlayıcı delil üzere bulunan kimse, kendisine kötü ameli süslenip çekici gösterilen ve heveslerine uyan kimse gibi midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah’tan korkup fenalıklardan sakınanlara söz verilen Cennetin misâli şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmiyen sütten ırmaklar; içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar, iyice süzülmüş baldan ırmaklar vardır. Ve onlar için orada her çeşit meyevlerden ye bir de Rabbından bağışlanma vardır. Bu (bahtiyarlığa lâyık görülenler), ateşte devamlı kalıcı olup kaynar sudan içirilerek barsaklan parça parça olan kimseler gibi midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlardan kimi sana kulak verir de senden ayrılıp dışarı çıkınca, kendilerine (az-çok) ilim verilenlere, «az önce O ne söyledi ?» diye sorarlar. İşte bunlar Allah’ın, kalblerini mühürlediği kimselerdir ve bunlar heveslerine uyanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Doğru yolu bulanların ise Allah başarılarını artırır ve takvalarını (Allah’tan saygı ile korkup fenalıklardan sakınmalarını) verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksa onlar, ancak Kıyâmet’in kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar ? Oysa onun alâmetleri gerçekten gelmiştir. Ama kendilerine (o gün) geldiği vakit anlayıp ibret almaları neye yarar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bil ki, başka hiçbir ilâh yok ancak Allah var. Hem kendi kusurlarından hem de mü’min erkeklerin ve mü’min kadınların kusur ve günahlarından dolayı bağışlanma dile.. Allah, dönüp dolaşacağınız, varıp kalacağınız yeri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İmân edenler derler ki, «savaş hakkında bir sûre indirilseydi ya..» Muhkem bir sûre indirilip onda savaştan (onun farziyetinden) söz edilince kalblerinde hastalık bulunanlar, ölüm komasına giren kimsenin bakışı gibi baygın gözleriyle sana bakıp durduklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin !. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Onlara gereken,) itaat ve güzel bir sözdür. İş, ciddileşip kesinlik kazanınca, Allah’a sadakatlerini gösterselerdi, elbette kendileri için çok hayırlı olurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Ey ikiyüzlü dönekler!) Eğer duruma hâkim olup iş başına geçecek olursanız yeryüzünde fesad çıkarmak ve hısımlık bağlarını kesmek sizden (pekâlâ) beklenmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte Allah’ın lanetlediği, sağırlaştırdığı ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kur’ân’ı iyice tetkik edip üzerinde düşünmüyorlar mı ? Yoksa kalbler üzerinde kilitler mi vardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kendilerine doğru yol belli olduktan sonra arkalarını dönüp gidenlere şeytan bunu çok çekici göstermiş ve kendilerine uzun umut ve emel vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bu böyledir. Çünkü Allah’ın indirdiğinden hoşlanmıyanlara, bazı işlerde size itaat edeceğiz, demişlerdi. Allah, onların gizlediklerini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Melekler onların yüzlerine, arkalarına vura vura canlarını alırken halleri nice olur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah’ın gazabına sebep olan şeylere uydular. O’nu razı edecek şeyden hoşlanmadılar. Bu yüzden amelleri boşa çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kalblerinde hastalık bulunanlar, Allah’ın, içlerindeki kinlerini dışarı çıkarmıyacağını mı sanırlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Biz, dileseydik onları sana gönderirdik ve sen de onları simalarından tanırdın. Ve and olsun ki sen, onları sözlerinin anlatım tarzından tanırsın. Allah sizin işlediklerinizi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. And olsun ki, içinizden mücâhidleri ve sabredenleri bilip tanıyıncaya kadar sizi hep deneyeceğiz ve haberlerinizi ortaya çıkarıp açıklıyacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şüphesiz ki, o inkâra sapanlar ve (insanları) Allah yolundan alıkoyanlar; kendilerine doğru yol belli olduktan sonra da Peygambere muhalefet edip karşı gelenler elbette Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler ; Allah ise, onların amellerini boşa çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey imân edenler I Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin; işlediğiniz amelleri boşa çıkarmayın (buna sebep olacak söz ve davranışlarda bulunmayın). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şüphesiz onlar ki, inkâra saptılar ve Allah yolundan alıkoydular, sonra da kâfir oldukları halde (tevbe edip dönüş yapmadan) öldüler, Allah elbette onları bağışlamıyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O halde gevşemeyin. Sizler üstün iken barışa davet etmeyin. Allah, sizinle beraberdir; iş ve gayretinizi kuvevtten düşürüp eksiltmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başkası değildir. Eğer dosdoğru inanır ve saygı ile sakınırsanız, O sizin için ecirlerinizi (iyi amellerinizin karşılığını) verir ve sizden mallarınızı istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eğer sizden mallarınızı isteyip sizi (bu hususta) sıkıştıracak olsa, cimrilik edersiniz, O da (cimrilikten doğan) içinizdeki kin ve nefreti dışarı çıkarırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İşte sizler, Allah yolunda harcamanız için davet edilenlersiniz! İçinizden bir kısmı cimrilik gösteriyor. Ama kim cimrilik ederse, ancak kendine cimrilik etmiş olur. Allah, Ganiy (hiçbir şeye muhtaç değil, her şey O’na muhtaç)dır. Sizler ise, fakirlersiniz (devamlı ihtiyaç içindesiniz). Eğer yüzçevirirseniz (bilin ki) sizin yerinize başkalarını getirir de onlar size (hiç de) benzemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster