1. Doğruları inkâr edenler ve Allah’ın yolundan insanları çevirenlerin yaptıkları her şeyi, Allah boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah, iman edip doğru işler yapanları ve Rabbinden bir gerçek olarak Muhammed’e indirilmiş olana iman edenlerin yaptıkları kötülükleri örtüp, affetmiş ve onların davranışlarını da düzeltmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Doğruları inkâr eden ve batıl yaşam tarzlarını benimseyenlerle, iman eden ve Rablerinden gelen hakka (Kur’an’a) tabi olanların durumları budur. Allah insanlara onların misallerini böyle anlatıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğruları inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman, onlara galip gelinceye kadar, boyunlarına vurun ve yakaladıklarınızı sıkı sıkıya bağlayın. Sonra ya onlara iyilik yapar (bırakırsınız) veya onlardan fidye alıp salarsınız. Öyle ki, savaşın getirdiği sıkıntılar ve yük, zamanla kalksın. Allah dileseydi, onların baskılarına karşı size yardım ederdi. Ancak sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınızla ve Allah yolunda öldürülenlerle imtihan edip deniyor. Onların yaptıkları asla boşa gitmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını da düzeltecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onları daha önce tanıttığı cennetlere koyacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey İman edenler! Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, Allah da düşmana karşı ayaklarınızı sabitleştirerek size yardım edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Doğruları inkâr edenler için lanet ve dışlamak var. Yaptıkları boşa gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bu ceza, onların Allah’ın indirdiğini beğenmeyip, inanmadıklarındandır. Ayrıca yaptıkları ameller de boşa gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzünü gezip bakmıyorlar mı? Onlardan öncekilerin sonları nasıl olmuş? Allah onları ve inkâr edenleri yerle bir etmişti ve o azabın benzeri başlarına gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece Allah, inananların koruyanı ve yardım edenidir. İnkarcıların koruyanları ve yardımcıları yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah iman edip doğru ve yararlı işler yapanları, altlarından ırmakların aktığı cennetlere koyacaktır. Gerçekleri inkar edenlere gelince, onlar hayvanlar gibi yiyip yaşasınlar, ateş onların kalacakları yer olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seni çıkaranların bulunduğu şehirden, daha güçlü nice şehirleri helak edip yok ettik ve onlar için yardım eden de bulunmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Rabbinden açık deliller üzerinde olan bir kimseyle, kendisine yaptıkları kötülükler süslü gösterilmiş ve arzularına uyan kimse eşit midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah dan sakınıp korunanlar için vaat edilmiş cennetin misali: İçinde tadının bozulmadığı sulardan meydana gelmiş ırmaklar, İçen için tadının hiç değişmediği sütten ırmakların, içenler için nefis içkiler (şarap) dan ırmakların, saf katkısız ballardan ırmakların ve her türlü meyvelerin olduğu bir cennet ve orada Rablerinden bağışlamanın olduğu kimselerle, ateşin içerisine sürekli kalan ve orada bağırsakları paramparça eden pis kaynar içecekleri içen kimseler eşit midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlardan senin yanından çıkıncaya kadar seni dinleyenler var. Çıktıktan sonra kendilerine ilim verilenlere burun kıvırarak "Bu ne söylüyor" derler. İşte böyleleri Allah’ın kalplerini kapattıkları ve arzularına uyan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Allah’ın belirlediği yolu takip edenlerin, Allah, o yoldaki gayretlerini artırdı ve onlara korunma garantisi verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlar, kıyamet saatinin ansızın başlarına gelmesini mi bekliyorlar? O kıyamet saatinin şartları oluşup da, başlarına geldiği zaman, onların öğüt almalarının ne önemi olabilir ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O Allah dan başka, hiçbir ilahın olmadığını bil ve kendi günahların, inanan erkekler ve inanan kadınların günahları için bağışlanma dile. Allah, kalplerinizin nelere meyilli olduğunu ve nerede kalacağınızı (cennette veya cehennemde) bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İman edenler "Bir sure indirilmesi gerekmez miydi?" derler. Açık bir şekilde savaşın içinde olduğu bir sure indirildiğinde, kalplerinde hastalık olanların, ölüm korkusu kendisini sarmış birisinin baktığı gibi, sana baktığını görürsün. Sonra, onlar için en iyisi… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İtaat etmek ve uygun bir söz söylemektir. (Herhangi bir) İş olduğunda Allah’ı anıp doğrularlarsa, onlar için daha hayırlı olurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Eğer yeryüzünü bozguna uğratmak için dönerseniz ve akrabalık bağlarını koparıp keserseniz, Allah’a isyan etmiş olmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte böyleleri, Allah’ın kendilerine lanet edip, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kişilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar Kur’an’ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa onların kalplerinde kilit mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Doğru yol onlara açık bir şekilde belirtildikten sonra, (beyyinelere tavır alarak) arkalarına bakarak dönüp gidenlere, şeytan yaptıklarını doğru göstermiş ve onların kalplerini batılla doldurmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bu onların, Allah’ın indirdiklerini beğenmeyenlere "İşlerin bir kısmında size itaat edip işbirliği yapacağız" demelerindendir. Allah onların gizli anlaşmalarını biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ölüm meleklerinin onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bu onların Allah’ı öfkelendirecek yanlış şeylere tabi olmaları ve onun rızasını kazanmayı amaç edinmediklerindendir. Yaptıklarının hepsi boşa gitmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kalplerinde hastalık olanlar, Allah’ın onların kalplerindeki bozuklukları ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Biz dilersek sana o iki yüzlüleri gösteririz. Zaten sen onları yüzlerinden tanırsın ve tutarsız konuşmalarından da onları kesinlikle bilirsin. Allah yaptıklarınızı biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sizin aranızdan Allah yolunda mücadele edenleri ve sabredenleri öğreninceye kadar mutlaka deneyeceğiz. Sizin haberlerinizle deneyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Doğruları inkâr edenler, Allah’ın yolundan insanları çevirenler ve kendilerine doğru yolu belirleyen açık belgeler geldikten sonra, elçiden bağlarını koparanlar, (şunu iyi bilsinler ki) bu yaptıkları ile Allah’a hiçbir şekilde zarar veremezler ve bütün yaptıkları iyi şeylerde boşa gidecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey İman edenler! Allah’a ve elçiye itaat edin ki, yaptığınız güzel ve hayırlı işleri boşa çıkarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Doğruları inkar edenler ve insanları Allah’ın yolundan alıkoyanlar, sonra bu hal üzere ölenler, doğruları inkar etmiş kimselerdir. Allah onları hiçbir zaman bağışlamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Asla gevşemeyin ve insanları "Allah’a teslim olun" diye kurtuluşa çağırın. Allah sizinle beraber olduğu için en üstün sizsiniz. Allah sizin yaptıklarınızı boşa çıkarmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve sakınıp korunursanız, size yaptıklarınızın karşılığı Allah tarafından kesinlikle verilir ve mallarınızdan da sorulmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eğer mallarınızı sorarsa, içinizde gizlenmiş cimri davranışınız ve zaaflarınız ortaya çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İşte siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeniz için davet edilirseniz, içinizden cimrilik yapanlar ortaya çıkacak. Kim cimrilik yaparsa kendi nefsine cimrilik yapar. Allah zengin, siz ise ihtiyaç sahibisiniz. Eğer siz Allah’a teslim olmaktan vazgeçerseniz, sizin gibi olmayan ve sizden başka bir toplukla sizi değiştirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster