1. İnkarda direnen ve (insanları) Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını, O boşa çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir de imanda sebat eden, iyilik yapan ve Rableri tarafından Muhammed`e indirilen hakikate inananlar var: Allah onların günahlarını silecek, tasavvur ve akıllarını (vahiyle) ıslah ve inşa edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu böyle olacaktır; çünkü inkarda ısrar edenler anlamsız ve amaçsızlığın peşine takılmıştır, imanda sebat edenlerse, Rablerinden gelen hakikate tabi olmuşlardır. İşte Allah insanlara kendi durumlarını böyle açıklamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Artık inkarda direnip (onu dayatanlarla) savaşta karşılaştığınızda, hemen boyunlarına vurun! Nihayet kızışmış bir savaşın sonuna dayandığınızda durmayın, (kalanların) ipini sıkı bağlayın. Fakat daha sonra ya bir lütuf olarak karşılıksız, ya da bir fidye karşılığı serbest bırakın ki, savaş tüm ağır sonuçlarıyla ortadan kalksın: böyle yapın! Ve eğer Allah dileseydi, onların hakkından bizzat gelirdi; fakat bunu (yapmadı) ki, sizi birbirinizle sınayabilsin. Allah yolunda öldürülenlere gelince: Evet (Allah) onların yaptıklarını asla zayi etmeyecektir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlara (cennetin) yolunu gösterecek ve kalplerini huzura kavuşturacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Nihayet onları kendilerine tarif ettiği cennete koyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey imanda sebat edenler! Siz Allah`ın (davasına) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Küfürde ısrar edenlere gelince: artık onları helak edici bir yıkım beklemektedir; dahası O, onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bunun nedeni, onların Allah`ın indirdiğinden nefret etmeleridir; işte bu yüzden (Allah) yaptıklarını heba edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlar yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı; görmediler mi kendilerinden önceki günahkarların sonunun ne olduğunu? Allah onları yerle bir etti; bu kafirleri de bunun bir benzeri beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu böyledir: çünkü Allah imanda sebat edenlerin dostudur; kafirlerin ise dostu bulunmamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz Allah, imanda sebat edip de o imana uygun ıslah edici işler işleyenleri zemininden ırmakların çağladığı cennetlere koyacaktır; ama küfürde direnenler geçici zevklerin peşine takılarak hayvanların yiyip içtiği gibi yiyip içseler de, sonunda ateş onların meskeni olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Ey Nebi!) Seni yurdundan çıkaran toplumundan çok daha güçlü ve kuvvetli olan nice yurtları helak etmişizdir de, asla onlara yardım eden olmamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hiç Rabbinden (gelen) açık bir delile dayanan kimseyle, kötü eylemleri kendisine güzel görünen ve keyfine göre davranan kimse bir olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sorumluluk bilinciyle davrananlara vaad edilen, içerisinde zamanla bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içene doyumsuz bir lezzet veren tarifsiz bir meşrubatın çağladığı ırmaklar, saf süzme baldan ırmaklar akan, yine içerisinde tadacakları güzel (davranışlarının) tüm meyveleri ve Rablerinden sınırsız bir bağış bulunan cennetin örneği gibi (bir has bahçeye kavuşan kimse), ateşi mesken tutan ve yakıcı bir (umutsuzluk) içirilip de bağırsakları paramparça olan kimse gibi olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların arasından sana kulak verir (gibi) yapanlar var: nihayet senin yanından çıktıklarında, mesajı kavramış olanlara "Sahi, o demin ne dedi(!)" diye sorarlar. İşte, Allah`ın kalplerini mühürlediği ve keyiflerine göre davranan kimseler onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O doğru yola yönelenlerin hidayetini artırır ve onlara korunma gücü bahşeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şimdi onlar, Son Saat`in ansızın gelip kendilerini bulmasından başka bir şey mi bekliyorlar? Doğrusu, işte onun tüm alametleri gelmiş bulunuyor: Hal böyleyken, o geldikten sonra (gerçeği) hatırlamak onlara nasıl bir yarar sağlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve (sen ey Nebi): unutma ki Allah`tan başka ilah yoktur! İmdi sen, hem kendi hatan için, hem de mü`min erkekler ve mü`min kadınların (hataları) için af dile! Zira Allah gezip dolaştığınız yeri de, gelip durduğunuz yeri de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İman edenler "(Artık savaşa değinen) bir süre indirilmesi gerekmez mi?" derler. Fakat içinde savaştan söz edilen hüküm koyucu bir süre indirilince de, kalplerinde hastalık olanların sana ölüm korkusundan baygınlık gelmiş kimsenin bakışı gibi baktıklarını görürsün. Ne ki onlar için en hayırlısı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (vahyi) izlemek ve (emir verilince) de olumlu bir söz söylemektir; ve iş ciddiye bindiği zaman da Allah`a verdikleri söze sadık kalırlarsa, kendileri için elbet çok iyi olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şimdi siz, eğer sırtınızı dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmış, akrabalık bağlarınızı koparmış ve dolayısıyla Allah`a isyan etmiş olmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte böyleleri Allah`ın rahmetinden dışladığı, ardından sağırlaştırdığı ve gözlerini körelttiği kimsedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar hiç Kur`an üzerinde derin derin düşünmezler mi? Yoksa kilit vurulmuş kalplere mi sahipler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Elbet doğru yol kendilerine açıklandıktan sonra ona sırtlarını dönenler olur: Şeytan onların tasavvurlarını yamultmuş ve onlara boş umutlar vaad etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Böyle olmuştur, cünkü onlar Allah`ın indirdiklerinden hoşlanmayanlara "Bazı konularda sizin talimatınıza uyacağız" dediler. Ama Allah onların gizlediklerini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İyi de, melekler onların suratlarına ve sırtlarına vurarak canlarını alacakları zaman halleri ne olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Böyle olacak; çünkü onlar Allah`ın lanetlediği her şeye sarıldılar ve O`nun hoşnutluğundan nefret ettiler: ve böylece (Allah) onların emeklerini boşa çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yoksa kalplerinde bir tür hastalık bulunanlar, (içlerindeki) derin nefreti Allah`ın açığa çıkarmayacağını mı sandılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Eğer isteseydik, onları sana kesin gösterirdik ve elbet sen de onları kendi (gerçek) yüzleriyle tanımış olurdun; yine de sen onları, sözün eda ve üslubundan mutlaka çıkarırsın; ama Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İçinizden (Allah yolunda) üstün çaba gösteren ve zorluklara karşı direnenleri ortaya koyuncaya kadar sizi mutlaka sınayacağız: zira Biz, sizin bütün iddialarınızı sınarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Şüphesiz inkarda direnen, Allah yolundan alıkoyan ve doğru yol kendilerine açıklandıktan sonra Elçi`yle yollarını ayıran kimseler, Allah`a hiçbir zarar vermiş olmayacaklar; ama (Allah) onların emeklerini boşa çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Siz ey iman edenler! Allah`a itaat edin, Elçi`ye itaat edin ve asla emeklerini boşa çıkarmayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evet, inkarda direnen ve Allah yolundan alıkoyan sonra da bu inkar üzere ölen kimseler gelince: Allah onları asla bağışlamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Artık gevşeklik göstermeyin, ama siz üstün durumdaysanız barışa davet edin! Çünkü Allah sizinle beraberdir; ve O sizin emeklerinizi asla zayi etmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bu dünya hayatı, (eğer anlam ve amacından soyutlarsanız) bir oyun ve eğlenceden hale gelir; ama eğer iman eder ve sorumluluk bilinceyle yaşarsanız, karşılığınız size tastamam verilir; üstelik O sizden mallarınızın tümünü de istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. O sizden her şeyinizi istese ve sizi köşeye kıstırsaydı, cimrilik ederdiniz de böylece gizli eğiliminizi ortaya sermiş olurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bakın, sizler Allah yolunda infak etmeye çağrıla(rak ödüllendirile)n kimselersiniz. Fakat yine de sizden cimrilik edenler var. Ama kim cimrilik ederse, bilsin ki kendine cimrilik eder: zira Allah kendi kendisine yetendir, ama sizler O`na muhtaçsınız. Sözün özü: eğer (Allah`tan) yüz çevirirseniz, sizin yerinize başka bir topluluk getirir de, onlar sizin gibi yapmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster