1. Allâh, inkâr edip kendisinin yoluna engel olanların işlerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnanıp iyi işler yapanların, Rableri tarafından Muhammed’e indirilen gerçeğe inananların da günâhlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu, böyledir: Çünkü inkâr edenler bâtıla uymuşlar; inananlar ise Rablerinden gelen hakka uymuşlardır. İşte Allâh, onların durumlarını, insanlara böyle anlatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Savaşta) İnkâr edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihâyet onları iyice vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (onları esir alın). Ondan sonra artık ya lutfen bırakır veya karşılığında fidye alırsınız. Harb, ağırlıklarını bırakıncaya (savaş sona erinceye) kadar (böyle yaparsınız). Allâh dileseydi (kendisi) onlardan öç alırdı, fakat sizi birbirinizle denemek için (size savaşı emrediyor). Allâh, kendi yolunda öldürülenlerin yaptıkları işleri zayi etmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onları, kendilerine tanımladığı cennete sokacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ey inananlar, eğer siz Allâh(ın dinin)e yardım ederseniz (Allâh da) size yardım eder; ayaklarınızı (hakkı koruma yolunda) sağlam tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnkâr edenler(e gelince): Yıkım onlara! (Allâh) Onların işlerini boşa çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Böyledir, çünkü onlar, Allâh’ın indirdiğinden hoşlanmamışlar, Allâh da onların amellerini heder etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Onlar) Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler? Allâh onları(n evlerini, barklarını) yıkıp başlarına geçirmiştir. Bu kâfirlere de, onun benzeri sonuçlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu böyledir, çünkü Allâh inananların koruyucusudur. Kâfirlerin ise koruyucuları yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allâh, inanıp iyi işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkâr edenler ise dünyâda biraz yaşarlar, hayvanların yediği gibi yerler, (sonunda) yerleri ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seni (içinden) çıkarmış olan kentten daha kuvvetli nice kent var ki biz onları yok ettik de onlara yardım eden çıkmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Rabbinden bir delil üzerinde bulunan insan, kötü işi kendilerine süslendirilen ve keyiflerine uyan kimseler gibi olur mu? (Olmaz elbet). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Şirkten, günâhlardan) korunanlara söz verilen cennetin durumu şudur: İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır ve onlar için orada her çeşit meyva, Rablerinden de bağışlama vardır. (Şimdi bu ni’metler içinde yaşayanlar) ateşte ebedi kalan ve barsaklarını parça parça kesen sıcak suyun içirildiği kimseler gibi olur mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlardan kimi de gelip seni dinler. Fakat senin yanından çıktıkları zaman kendilerine bilgi verilmiş olanlara: "Demin ne söyledi?" derler. Onlar Allâh’ın kalblerini mühürlediği, keyiflerinin ardına düşmüş kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hidâyet bulanlara gelince, Allâh onların hidâyetlerini artırmış ve onlara korunmalarını (kendilerini kötü sonuçtan koruma çareleri) vermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (İnanmayanlar) İlle (helâk edilecekleri) sâ’atin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? İşte onun belirtileri geldi. O uyarıldıkları sâ’at kendilerine geldikten sonra artık öğüt almaları nereden mümkün olsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’tan başka tanrı olmadığını bil ve kendi günâhın, inanan erkeklerin ve inanan kadınların günâhı için (Allah’tan) mağfiret dile. Allâh, dönüp dolaşacağınız yeri ve varıp duracağınız yeri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İnananlar: "(Savaş hakkında) Bir sûre indirilmeli değil miydi?" derler. Fakat hükmü açık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince, kalblerinde hastalık bulunanların sana ölümden bayılıp düşen kimsenin bakışı gibi baktıklarını görürsün. Onlara ölüm gerektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlara düşen, itâ’at etmek ve güzel söz söylemektir. İş ciddiye bindiği zaman Allah’a verdikleri söze sadık kalsalardı, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Demek işbaşına gelecek olursanız, yeryüzünde bozgunculuk yapacak, rahimleri (akrabâlık bağlarını) koparacaksınız öyle mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar, Allâh’ın la’netleyip sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kur’ân’ı(n anlamını) düşünmüyorlar mı? Yoksa kalbler(inin) üzerinde kilitleri mi var (ki hiçbir hakikat, gönüllerine girmiyor)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kendilerine doğru yol belli olduktan sonra arkalarına (yine eski küfürlerine) dönenlere, şeytân hatâlarını süslemiş ve (günâh işlemelerini) kolaylaştırmış ve onları uzun emellere, umutlara düşürmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bu böyledir. Çünkü onlar, Allâh’ın indirdiğinden hoşlanmayanlara: "Bazı hususlarda size itâ’at edeceğiz" dediler. Oysa Allâh, onların gizlediklerini biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ya melekler, canlarını alırken yüzlerine ve kıçlarına vurarak dövünecekleri zaman durumları nice olur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bu böyledir. Çünkü onlar, Allâh’ı kızdıran şeylerin ardınca gittiler. O’nu râzı edecek şeylerden hoşlanmadılar. Allâh da onların amellerini boşa çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yoksa kalblerinde hastalık bulunanlar, Allâh’ın, kendilerinin kinlerini ortaya çıkarmayacak mı sandılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Biz dileseydik onları sana gösterirdik, sen onları simâlarından tanırdın ve onları sözlerinin üslûbundan tanırdın. Allâh yaptığınız işleri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Andolsun biz sizi deneyeceğiz ki içinizden cihâd edenleri (güçlüklere) sabredenleri bilelim ve söylediğiniz sözlerin (doğru olup olmadığını) sınayalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Nankörlük edip Allâh yoluna engel olanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra Elçiyi incitenler Allah’a hiçbir zarar veremezler. Allâh onların işlerini boşa çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey inananlar, Allah’a itâ’at edin, Elçi’ye itâ’at edin, işlerinizi boşa çıkarmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Nankörlük edip Allâh yoluna engel olan, sonra kâfir olarak ölenleri Allâh affetmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Siz gâlip durumda iken gevşeyip barış istemeyin. Allâh sizinle beraberdir, O sizin amellerinizi zayi etmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Dünyâ hayâtı, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer inanır, (günâhlardan) korunursanız (Allâh) size mükâfâtlarınızı verir ve sizden (bütün) mallarınızı istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Eğer onları isteseydi de sizi sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz ve kinlerinizi ortaya çıkarırdı (Allâh’ın Elçisine kin beslemeğe başlardınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. İşte sizler, Allâh yolunda harcamağa çağrılıyorsunuz; ama içinizden kimisi cimrilik ediyor. Cimrilik eden, kendi nefsine karşı cimrilik etmiş olur. Allâh zengindir, sizler fakirsiniz. Eğer yüz çevirecek olursanız, Allah, yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster