1. Hâ Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-3) Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-3) Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (4-7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Fakat onlar, şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir azaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İnsanlar, "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nerede onlarda öğüt almak?! Oysa kendilerine (gerçeği) açıklayan bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra ondan yüz çevirdiler ve "Bu bir öğretilmiş, bu bir deli!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski hâlinize döneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun, onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O, şöyle demişti: "Allah’ın kullarını (esaret altındaki İsrailoğullarını) bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Allah’a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığındım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Bana inanmadınızsa benden uzak durun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sonra Mûsâ, Rabbine, "Bunlar günahkâr bir toplumdur" diye seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah da şöyle dedi: "O hâlde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Denizi açık hâlde bırak." Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nice ekinler, nice güzel konaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle! Onları başka bir topluma miras bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gök ve yer onların ardından ağlamadı; onlara mühlet de verilmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (30-31) Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (30-31) Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun, onları, bir bilgi üzerine (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (34-35) Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: "İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (34-35) Bunlar (müşrikler) diyorlar ki: "İlk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba’ kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlenmek için yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yalnız, Allah’ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. (43-44) Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (43-44) Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) O, maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. (Allah, görevli meleklere şöyle der:) "Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. (Deyin ki:) "Tat bakalım! Hani sen güçlüydün, şerefliydin!?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "İşte bu, şüphelenip durduğunuz şeydir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah, onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Bunlar, Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (Ey Muhammed!) Biz Onu (Kur’an’ı) senin dilinle kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Artık sen (onların başına gelecekleri) bekle; onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster