1. Hâ mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Andolsun her şeyi açıklayan Kur’ân’a. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphe yok ki biz onu, kutlu bir gecede indirdik, şüphe yok ki biz, insanları korkuturuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gecede ayrılır, takdîr edilir her hükmolunan iş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bir iş ki katımızdan hükmolunur, şüphe yok ki biz göndermişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rahmet olarak Rabbinden; şüphe yok ki o, duyar, bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Rabbidir göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin. Adamakıllı inanır, iyice bilirseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yoktur ondan başka tapacak, diriltir ve öldürür; Rabbinizdir ve Rabbidir gelip geçen atalarınızın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, onlar şüphe içindedir, alay edip dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Artık gözetle gökyüzünden apaçık, gözle görünür bir dumanın geleceği günü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bütün insanlara yayılır, budur elemli azap. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Rabbimiz, bizden azâbı, gider, şüphe yok ki inandık biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Siz neredesiniz, öğüt alma nerede ve andolsun ki onlara, her şeyi açıklayan bir Peygamber geldi de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra yüz çevirdiler ondan ve kendisine birşeyler öğretilmiş delinin biri dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Şüphe yok ki birazcık gidereceğiz azâbı, fakat gene şüphe yok ki kâfirliğe döneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün pek şiddetli bir sûrette tutar, cezâlandırırız, şüphe yok ki öç alırız biz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve andolsun ki onlardan önce Firavun’un kavmini de sınamıştık ve onlara güzel huylu bir peygamber gelmişti de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah’ın kullarını demişti, bana teslîm edin, şüphe yok ki ben, emin bir peygamberim size. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve Allah’a karşı yücelik satmaya kalkışmayın; şüphe yok ki ben size, apaçık bir delil getirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve şüphe yok ki ben Rabbime ve Rabbinize sığınırım beni taşlayıp öldürmenizden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bana inanmıyorsanız bırakın tek başıma beni. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Derken Rabbine duâ edip şüphe yok ki bunlar demişti, mücrim bir topluluk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Artık kullarımla geceleyin yola düş, şüphe yok ki ardınızdan geleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Deniz açılmışken öylece bırak, şüphe yok, onlar bir ordudur ki boğulacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Nice bahçeler terkettiler ve nice akarsular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve tarlalar ve güzelim meclisler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve bol bol yeyip geçindikleri nice nîmetler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Böyle işte ve onları mîras verdik bir başka topluluğa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Derken ne gök ağladı onlara, ne yer ve mühlet de verilmedi onlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve andolsun ki İsrailoğullarını aşağılatıcı bir azaptan kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Firavun’dan; şüphe yok ki o haddi aşanlardan yücelik satan, ululanan biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve andolsun ki İsrailoğullarını, bilerek bütün âlemlerden üstün olmak üzere seçtik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ve onlara, apaçık nîmetleri muhtevi deliller verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Gerçekten de şunlar elbette derler ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İlk ölümümüzden başka ölüm yok bize ve biz, tekrar dirilmeyiz de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Doğru söylüyorsanız getirin babalarımızı bize. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bunlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba’ kavmiyle onlardan öncekiler mi? Helâk ettik onları, şüphe yok ki mücrimlerdi onlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve biz gökleri ve yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri eğlence için, boşu boşuna yaratmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Biz onları, ancak gerçek olarak yarattık ve fakat çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ayrılma günü, gerçekten de hepsinin muayyen bir günüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün dostun dosta faydası olmaz ve onlar, bir yardım da görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ancak Allah kime acırsa o başka; şüphe yok ki odur üstün ve rahîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Şüphe yok ki zakkum ağacı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Suçluların yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Erimiş bakıra, kurşuna benzer, karınlarda kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kaynar su gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Tutun onu da sürüyün koca cehennemin ta ortasına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra da dökün kaynar suyu azâb olarak tepesine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Tat, şüphe yok ki sen üstündün, kerem sâhibiydin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Gerçekten de buydu şüphe ettiğiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Şüphe yok ki çekinenler, emîn bir makamdadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Cennetlerde ve akarsuların kıyılarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İnce ve kalın ipekliler giyerler, karşı karşıya otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Böyle işte ve onları evlendiririz iri gözlü hûrilerle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada emin bir halde her çeşit meyveler isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İlk ölümden başka ölüm tatmazlar orada ve onları korur koca cehennemin azâbından. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rabbinden bir lütuf ve ihsân olarak; budur o büyük kurtuluşun, murâda erişin ta kendisi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Gerçekten de öğüt alsınlar diye Kur’ân’ı senin dilinle indirdik, okuyuşunu da kolaylaştırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Artık gözetle, bekle; şüphe yok ki onlar da gözetlemedeler, beklemedeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster