1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Apaçık Kitab’a andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü Biz, insanları uyarmaktayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu katımızdan verilen her emirdir. Çünkü Biz elçi göndericiyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu Rabbinden bir rahmettir. Allah, işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçeği kesin bir şekilde bilebilecek kimselerseniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O’ndan başka ilah yoktur, yaşatır, öldürür. Sizinde Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Göğün gözle görülür bir duman getireceği günü gözetle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Duman, insanları bürüyecektir. Bu, acı bir azabtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. «Rabbimiz, bizden azabı kaldır, çünkü biz artık inanıyoruz» derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Öğüt alma zamanı geçti. Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ondan yüz çevirdiler «Bu, deli görünümünde eğitilmiş biridir» dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz sizden azabı birazcık kaldıracağız, fakat siz yine inkara döneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün büyük bir şiddetle çarparız; zira Biz öç alıcıyız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun, onlardan önce Firavun toplumuna da imkanlar vererek sınamıştık. Onlara saygın bir peygamber gelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ey Allah’ın kulları! Bana gelin, doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’a karşı büyüklük taslamayın. Ben size apaçık bir delil getiriyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ben, beni taşlayıp öldürmenizden, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a sığındım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer bana inanmadınızsa bari yolumdan çekilin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. «Bunlar, suç işleyen bir toplum» diye Rabbine dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. «Kullarımı geceleyin yola çıkar; şüphesiz takip olunacaksınız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Denizi yarıp toplumunu geçirdikten sonra olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar geride nice şeyler bıraktılar; bahçeler, çeşmeler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ekinler, güzel makamlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve zevkü sefa sürecekleri nice nimetler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İşte böyle oldu ve biz onları başka bir topluma miras verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlara gök ve yer ağlamadı ve kendilerine mühlet de verilmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Andolsun biz, İsrailoğullarını o küçültücü azaptan kurtardık Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Yani Firavun’dan. Çünkü o haddi aşanlardan bir zorba idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Andolsun, biz bilerek İsrâiloğulları’nı çağların insanlarına tercih ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan ayetler verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Bu inkarcılar da diyorlar ki: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bir kez öleceğiz ve herşey bitecek. Biz dirilecek değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Doğru söylüyorsanız, babalarımızı getirin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Peki onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan önce gelen kavimler mi? Suç işledikleri için biz onların hepsini helak ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onları sadece hak ilkesine dayalı olarak yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hüküm günü, hepsinin buluşacağı gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, yardım da görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yalnız Allah’ın merhamet ettiği bunun dışındadır. Şüphesiz Allah, üstündür, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Zakkum ağacı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Günahkarların yemeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Tıpkı erimiş madenler gibi karınlarında kaynar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sıcak suyun kaynaması gibi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra başının üzerine kaynar su azabından dökün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Tad bakalım, hani şerefli olan, üstün olan yalnız sendin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İşte o kuşkulanıp durduğunuz şey budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Müttakiler ise güvenli bir makamdadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bahçelerde ve çeşme başlarında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İnce ipekten ve parlak atlastan giysiler giyerek karşılıklı otururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ayrıca onları, iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Orada, güven içinde, her meyveyi isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar, sürekli yaşarlar ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Cehennemden korunmaları Rabbinden bir lütuftur. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz o Kur’an’ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık ki, düşünüp öğüt alsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Öyleyse bekle, onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster