1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitabın indirilmesi, üstün ve güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi Tanrı’dandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz, inançlılar için göklerde ve yerde ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gece ile gündüzün ardarda gelişinde (veya aykırılığında), Tanrı’nın gökten rızık indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları (belli bir düzen içinde) yönetmesinde akleden bir kavim için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bunlar Tanrı’nın ayetleridir, sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar, Tanrı’dan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendisine Tanrı’nın ayetleri okunurken işitir, sonra müstekbirce (inatla büyüklük taslayarak) sanki işitmemiş gibi israr eder. Artık sen onu acı bir azabla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman, alay konusu edinir. İşte onlar için aşağılatıcı bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Arkalarından cehennem (onları izlemektedir). Kazandıkları şeyler, onlara hiçbir yarar sağlamaz. Tanrı’dan başka edindikleri veliler de. Onlar için büyük bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte bu (Kuran) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerine küfredenler ise, onlar için, (en) iğrenç olanından acı bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Tanrı, kendi buyruğuyla gemiler akıp gitsin ve O’nun fazlından ararsınız diye sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda düşünen (yetefekkerun) bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. İnananlara de ki: "(Tanrı’nın) Onları kazandıklarıyla cezalandırması için, Tanrı’nın günlerini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim salih bir amelde bulunursa, kendi lehinedir, kim kötülük yaparsa, artık o da kendi aleyhinedir. Sonra siz rabbinize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun, biz İsrailoğullarına Kitap, hüküm ve peygamberlik verdik, onları temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve onlara bu buyruktan açık belgeler verdik. Fakat onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, yalnızca aralarındaki ’hakka tecavüz ve azgınlıktan’ dolayı ihtilafa düştüler. Şüphesiz rabbin, hakkında ihtilafa düştükleri şeyde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra seni de bu buyruktan bir şeriat üzerine kıldık; öyleyse sen ona uy ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çünkü onlar, Tanrı’dan (gelecek) hiçbir şeyi senden savamazlar. Şüphesiz zalimler, birbirlerinin velisidirler. Tanrı ise, muttakilerin velisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu (Kuran), insanlar için basiret (nuruyla Tanrı’ya yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa kötülüklere batıp yara alanlar, kendilerini inanıp salih amellerde bulunanlar gibi kılacağımızı mı sandılar? Hayatları ve ölümleri bir mi (olacak)? Ne kötü hüküm veriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Tanrı, gökleri ve yeri hak olarak yarattı; öyle ki, her nefis kazandıklarıyla karşılık görsün. Onlara zulmedilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şimdi sen, kendi hevasını tanrı edinen ve Tanrı’nın bir ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Artık Tanrı’dan sonra ona kim hidayet verecektir? Siz yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Dediler ki: "(Bütün olup biten,) Bu dünya hayatımızdan başkası değildir, ölürüz ve diriliriz; bizi ’kesintisi olmayan zaman’ (dehrin akışın)dan başkası yıkıma (helake) uğratmıyor." Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur; yalnızca zannediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara açık belgeler olarak ayetlerimiz okunduğu zaman, onların (sözde) delilleri: "Eğer doğru sözlüler iseniz, atalarımızı (diriltip) getirin" demekten başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Tanrı sizi diriltiyor, sonra sizi öldürüyor, sonra kendisinde hiçbir kuşku olmayan kıyamet günü O sizi bir araya getirip toplayacaktır. Ancak insanların çoğu bilmezler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerin ve yerin mülkü Tanrı’nındır. Kıyamet saatinin kopacağı gün, (işte) o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün sen her ümmeti diz üstü çökmüş (veya toplanmış) olarak görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. "Bugün yaptıklarınızla karşılık göreceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Bu bizim kitabımızdır, sizin aleyhinizde hak ile konuşuyor. Gerçekten biz, sizin yaptıklarınızı yazıyorduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık inanıp salih amellerde bulunanlara gelince; rableri onları kendi rahmetine sokar. İşte apaçık olan ’büyük mutluluk ve kurtuluş’ budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Küfredenlere gelince; "Size karşı ayetlerim okunduğunda büyüklük taslayanlar ve suçlu günahkar bir kavim olanlar sizler değil miydiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Gerçekten Tanrı’nın vaadi haktır, kıyamet saatinde hiçbir kuşku yoktur" denildiği zaman, siz: "Kıyamet saati de neymiş, biz bilmiyoruz; biz yalnızca bir zan (ve tahmin)de bulunup zannediyoruz; biz, kesin bir bilgiyle inanmakta olanlar değiliz" demiştiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onların yaptıkları şeylerin kötülüğü kendileri için açığa çıktı ve alay konusu edindikleri de onları sarıp kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Denildi ki: "Bugününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi, biz de sizi bugün unutuyoruz. Barınma yeriniz ateştir. Ve sizin için hiçbir yardımcı yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Bunun nedeni şudur: Çünkü siz Tanrı’nın ayetlerini alay konusu edindiniz; dünya hayatı da sizi aldattı." Böylece ne oradan (ateşten) çıkarılırlar ne (Tanrı’dan) hoşnutluk dilekleri kabul edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Şu halde hamd, göklerin rabbi, yerin rabbi ve alemlerin rabbi Tanrı’nındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde ve yerde büyüklük O’nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster