1. Ha, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitab’ın indirilmesi, üstün iradeli ve her yaptığını bir hikmete göre yapan Allah’ın katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Göklerde ve yerde müminler için nice dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gecenin ve gündüzün birbiri ardına gelmesinde, gökten, Allah’ın rızık vermek için yağmur indirip, yeri onunla ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarı estirmesinde aklını kullanan kimseler için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte bunlar Allah’ın ayetleridir. Bunları sana hak ilkesine göre okuyoruz. Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Her yalancı, günah yüklü kimsenin vay haline. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah’ın ayetlerinin kendisine okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi küfründe direnir. Onu, acı bir azabla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ayetlerimizden birşey öğrendiği zaman onunla alay eder. İşte böyleleri için alçaltıcı azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Cehennem onların peşindedir. Kazandıkları şeyler de, Allah’ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte doğru yolu gösteren bu Kur’an’dır. Rabblerinin ayetlerini tanımayanlar için çok kötü, acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri, lütfedip verdiği rızkı aramanız için denizi buyruğunuz altına vermiştir. Belki artık şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gökte olanları, yerde olanları, hepsini sizin buyruğunuz altına vermiştir. Doğrusu bunlarda, düşünen kimseler için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Müminlere de ki: Allah’ın, her milletin yaptıklarının karşılığını vereceği günlerinin geleceğine inanmayanları bağışlasınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitab, hüküm ve peygamberlik verdik; onları temiz şeylerle rızıklandırdık; onları dünyada üstün kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Din konusunda onlara açık deliller verdik. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz, Rabbin kıyamet günü, ayrılığa düştükleri şeylerde onlar arasında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sonra ey Muhammed! Sana da insanların uyacakları bir hayat sistemi (şeriat) verdik. Sen ona uy, bilmeyenlerin arzularına uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Çünkü onlar, Allah’tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar. Zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah ta müttakilerin dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bu Kur’an, insanlara kurtuluş yollarını gösteren kanıtlar sunmaktadır; kesin olarak inananlara kılavuz ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoksa kötülükleri işleyen kimseler kendilerini inanıp iyi ameller işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Yaşamaları ve ölmeleri bir olacak öyle mi? Ne kötü hüküm veriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Allah, gökleri ve yeri hak ilkesine dayalı olarak yarattı, ta ki herkes kazandığının karşılığını görsün. Onlara haksızlık edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ey Muhammed! Heva ve hevesini tanrı edinen Allah’ın bir bilgiye dayalı olarak şaşırttığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünü perdelediği kimseyi gördün mü? Onu Allah’tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala anlamıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Hayat, ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız; bizi ancak zaman yok eder» derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur; sadece böyle zannederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ayetlerimiz onlara açık açık okunduğu zaman delilleri yalnızca: «Doğru sözlü iseniz babalarımızı getirin bakalım!» demek olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: «Sizi Allah diriltir, sonra öldürür, sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. O gün her ümmeti Allah’ın huzurunda diz çökmüş olarak görürsün. Her ümmet kitabını almaya çağırılır: «Bugün size işlediğinizin karşılığı verilecektir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. İşte kitabımız aleyhinize konuşuyor, gerçeği söylüyor. Çünkü biz yaptıklarınızı yazıyorduk.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İnanıp iyi işler yapanlara gelince; Rabbleri onları rahmetinin kapsamına alır. İşte apaçık kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ancak kafirlere gelince: «Ayetlerim size okunurdu, fakat siz büyüklük tasladınız ve suçlu bir toplum oldunuz değil mi?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Allah’ın vaadi haktır. Ve kıyamet günü şüphe götürmez denildiği zaman siz demiştiniz ki: "Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak birtakım tahminlerde bulunuyoruz. Onun hakkında kesin bir bilgi elde etmiş değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yaptıklarının kötülükleri onlara göründü ve alay edip durdukları şey onları kuşattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlara denildi ki: «Siz bu günümüze kavuşacağınızı nasıl unutmuşsanız, biz de bugün sizi unuttuk. Yeriniz ateştir, yardımcılarınız da yoktur.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bunun böyle olmasının sebebi "Sizin Allah’ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olmasıdır." O gün oradan çıkarılmayacaklar ve özür de aranmayacaktır onlardan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Göklerde yerde ululuk, yalnız O’na aittir. O, üstün iradelidir, her yaptığını bir hikmete göre yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster