مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
Ma kaderullahe hakka kadrih innellahe fe kavviyyün azız
Kelime
Anlamı
Kökü
مَا
قَدَرُوا
takdir edemediler
اللَّهَ
Allah’ı
حَقَّ
hakkıyle
قَدْرِهِ
kadrini
إِنَّ
şüphesiz
اللَّهَ
Allah
لَقَوِيٌّ
kuvvetlidir
عَزِيزٌ
üstündür

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Onlar, Allah’ın büyüklüğünü hakkıyla bilemediler; şüphe yok ki Allah, kuvvet sâhibidir, üstündür.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Putları Allah’a ortak koşmak suretiyle hataya düşenler, Allah’ın güç ve kudretini gereği gibi kavrayıp değerlendiremiyorlar. Çünkü Allah, herşeyi hükmü altında tutan, en yüce iktidar sahibidir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Onlar, (Bu âciz putları Allah’a ortak koşmak suretiyle) Allah’ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  ALLÂH’ı (adıyla işaret edileni) hakkıyla değerlendiremediler! Muhakkak ki Allâh Kaviyy’dir, Aziyz’dir (güçlü ve gücünü karşı konulmaz şekilde kullanandır).

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Onlar Allah’ı gereği gibi takdir edemediler. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, Azizdir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah’ın azametini gereği gibi takdir edib bilemediler. Muhakkak ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Onlar Allah`ı gereği gibi değerlendiremediler. Şüphesiz Allah çok kuvvetlidir; çok üstündür.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah’i geregi gibi degerlendiremediler. Dogrusu Allah kuvvetlidir, gucludur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah’ın kadru kıymetini gereği gibi anlayıp takdîr edemediler. Şüphesiz ki Allah çok güçlü, çok üstündür.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Onlar Allah`ın gücünü gereği gibi kavrayıp değerlendiremediler. Muhakkak ki Allah, her şeyi hükmü altında tutan en yüce iktidar sahibidir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Onlar, (Bu âciz putları Allah’a ortak koşmak suretiyle) Allah’ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Onlar ALLAH’a gereken değeri vermediler. ALLAH elbette Güçlüdür, Üstündür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah’ın büyüklüğünü gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onlar Allah’ın ululuğunu gerektiği gibi kavrayamamışlardır. Hiç kuşkusuz Allah güçlüdür ve üstün iradelidir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Onlar, Tanrı’nın gerçek gücünü ölçemediler / değerlendiremediler veya onlar Tanrı’nın gücünü gerçekten / gerektiği gibi değerlendiremediler. De ki: Kuşkusuz Tanrı güç sahibidir, azizdir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Onlar, (Bu âciz putları Allah’a ortak koşmak suretiyle) Allah’ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Onlar Allahın kadrini hakkıyle ölçemediler. Şübhe yok ki Allah yegâne kuvvet saahibidir, mutlak gaalibdir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Allah`ı, kadrinin (kudretinin ve büyüklüğünün) hakkıyla takdîr edemediler! Şübhesiz ki Allah, elbette Kavî (pek kuvvetli olan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Onlar Allah’ı gereği gibi takdir edemediler. Muhakkak ki Allah; Kavi’dir, Aziz’dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Şüphesiz ki bütün kuvvet ve güç elinde olan Allah’ı gereği gibi tanıyamadılar.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Allah’ın kadrini de (kudretini de) hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah, mutlaka Kaviyy’dir (kuvvetli), Azîz’dir (yüce).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bu (konuda hataya düşe)nler Allah’ın gücünü gereği gibi kavrayıp değerlendiremiyorlar; çünkü Allah, her şeyi hükmü altında tutan en yüce iktidar Sahibidir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Onlar, Allah`ın gücünü gereği gibi kavrayıp takdir edemiyorlar: nitekim Allah her şeye muktedir olan yüce bir otorite sahibidir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Allah’ın kadrini bihakkın takdir edemediler. Şüphe yok ki, Allah elbette kavîdir, azîzdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Onlar Allah’ı lâyıkıyla takdir edip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, Azîz’dir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah’ın kadrini gereği gibi bilemediler! Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onlar Allah’ın ululuğunu gerektiği gibi kavrayamamışlardır. Hiç kuşkusuz Allah güçlüdür ve üstün iradelidir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah’ı lâyık olduğu tarzda bilemediler. Muhakkak ki Allah pek kuvvetlidir, mutlak galiptir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh’ı layikıyle takdir edemediler (O’nu gereği gibi bilemediler). Allâh kuvvetlidir, üstündür.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onlar, Allah’ı hakkıyla takdir edemediler. Oysa Allah güçlüdür, azizdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, azizdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah’ı, şanına yaraşır biçimde takdir edemediler. Allah elbette Kavî’dir, Azîz’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  No just estimate have they made of Allah: for Allah is He Who is strong and able to Carry out His Will.