1. Ey halk, Efendinize saygı gösteriniz, çünkü o anın depremi korkunç bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ona tanık olduğunuz gün, her emziren ana emzirdiğini atar, her gebe kadın yükünü bırakır. Sarhoş olmadıkları halde insanları sarhoş gibi göreceksin. Halbuki ALLAH’ın cezası şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanlardan öyleleri var ki ALLAH hakkında bilgisizce tartışır ve her azılı sapkına uyar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. "Bu, kendisini dost edinen kimseyi saptırır ve alevli azaba yol gösterir" diye hakkında hüküm verilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ey insanlar, diriliş konusunda kuşku besliyorsanız, (hatırlayın ki) sizi topraktan, sonra bir damlacıktan, sonra asılı duran bir madde (embriyo) dan, sonra biçimi belli ve belirsiz bir dölütten yarattık. Böylece size bildiriyoruz. Neyi dilemişsek belli bir süreye kadar onu rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız ve ardından olgunlaşıp erginleşirsiniz. Kiminizin hayatına son verilir, kiminiz de en kötü yaşa kadar ulaştırılır. Böylece bir bilgiye sahip olduktan sonra bir şey bilemez olsun. Toprağı kuru ve ölü görürsün, ancak üzerine su yağdırdığımız zaman titreşip kabarır ve çeşit çeşit güzel bitkiler bitirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çünkü, ALLAH tek gerçektir; ölüleri diriltir; her şeye gücü yeter; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ve o an hiçbir kuşkuya yer bırakmadan gelmekte ve ALLAH mezarlardakileri diriltecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsanlardan kimi, bir bilgiye, bir yol göstericiye ve aydınlatıcı bir kitaba sahip olmadan ALLAH hakkında tartışır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ALLAH’ın yolundan saptırmak için kibirle kasılarak gayret eder. Bu dünya hayatında onun için rezillik vardır. Diriliş gününde de ona yakıcı azabı tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Bu, ellerinin senin için yapıp öne sürdüğü işlerden ötürüdür." ALLAH kullara zulmedici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsanlardan öyleleri var ki ALLAH’a koşullu olarak hizmet eder. İşleri yolunda gidince sevinir; ancak başına bir bela gelince yüzünü çevirir. Böylece dünyayı da ahireti de kaybeder. Gerçek kayıp işte budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ALLAH’ın yakınından, kendisine yarar ve zarar veremeyenlere yalvarır. Sapıklığın en aşırı noktası budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Zararı yararından daha yakın olana yalvarır. Ne kötü bir mevla ve ne kötü bir arkadaştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ALLAH gerçeği onaylayıp erdemli davrananları, içinde ırmaklar akan bahçelere sokar. ALLAH istediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim ALLAH’ın dünya ve ahirette kendisine yardım edemeyeceğini sanıyorsa göğe (Tanrı’ya) doğru yönelsin ve sonra (umut bağladığı diğerlerinden) umudunu kessin de uyguladığı bu planın, kendisinin canını sıkan her şeyden kurtarıp kurtarmadığına bir baksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Böylece, biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. ALLAH dilediğini/dileyeni doğruya ulaştırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gerçeği onaylayanlar, Yahudiler, din değiştirenler, Hıristiyanlar, zerdüştiler ve ortak koşanlar… ALLAH diriliş günü aralarında hüküm verecektir. ALLAH her şeye tanıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göklerde ve yerde bulunan kimselerin, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan birçok kişinin ALLAH’a secde ettiklerini (boyun eğdiklerini) görmez misin? Birçok kişi de azabı haketmiştir. ALLAH’ın alçalttığını hiç kimse onurlu kılamaz. ALLAH dilediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte şunlar, Rab’leri hakkında tartışan iki karşıt gruptur. İnkarcı olanlar için ateşten elbiseler biçilir ve başlarından aşağı kaynar su dökülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onunla karınlarında ne varsa, derileriyle birlikte eritilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar için demirden topuzlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Her ne vakit oradaki sıkıntıdan çıkmak isteseler oraya geri çevrilirler: "Yakıcı azabı tadın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ALLAH gerçeği onaylayıp erdemli bir hayat sürenleri içlerinden ırmaklar akan bahçelere sokar. Orada altın bilezikler ve inciler takınırlar. Orada giysileri de ipektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar sözün güzeline iletilmişlerdir, onlar En Çok Övülen’in yoluna iletilmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İnkar edenler, yerli ve dışarıdan gelen tüm insanlar için eşit olarak ayırdığımız Sınırlanmış Mescid’den ve ALLAH’ın yolundan geri çevirenler ve orada zulüm ve sapıklık arayanlar, tarafımızdan acı bir azap tadacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. İbrahim’i Ev’in mekanına yerleştirmiştik: "Bana hiçbir şeyi ortak etme. Evimi de ziyaretçiler, orada yerleşenler, rüku ve secde edenler için temizle." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "İnsanlara Konferans ziyaretini ilan et. Sana yaya olarak veya çeşitli taşıt araçlarıyla uzaklardan gelsinler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ki kendileri için bir takım (sosyal, politik, ekonomik) yararlara tanık olsunlar ve kendilerine çiftlik hayvanlarını rızık olarak verdiği için ALLAH’ın ismini bilinen günlerde ansınlar. "Onlardan yiyin ve sıkıntı içindeki yoksullara da yedirin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sonra yükümlülüklerini tamamlasınlar, vermiş oldukları sözlerini yerine getirsinler ve o Tarihi Evi ziyaret etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte böyle. Kim ALLAH’ın yasaklarına saygı gösterirse Efendisinin yanında kendisi için daha iyidir. Size özellikle bildirilenlerin haricindeki tüm çiftlik hayvanları helal (yasal) kılınmıştır. O halde putperestliğin felaketinden kaçının, yalan sözden sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ALLAH’a ortak koşmayarak, kendinizi sadece O’na adayın. Kim ALLAH’a ortak koşarsa sanki gökten düşmüş ve kendisini akbaba kapmış veya rüzgar tarafından derin bir uçuruma sürükleniyor gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Kimler ALLAH’ın emirlerine saygı gösterirse kalplerindeki erdemi sergilemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onları o Tarihi Eve bağışlanmadan önce o (hayvan)lardan belli bir süre yararlanırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kendilerine çiftlik hayvanlarını rızık olarak vermesinden ötürü ALLAH’ın ismini anmaları için, her topluluğa ayrı bir ibadet biçimi belirledik. Tanrınız bir tek tanrıdır. Sadece O’na teslim olun. İtaat edenlere müjde ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar öyle kimselerdir ki, ALLAH’tan söz edildiğinde yürekleri ürperir. Başlarına gelene sabrederler, namazı gözetirler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan yardım için harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ALLAH’a kulluğun bir işareti olarak, hayvanların kurban edilmesinde sizin için yararlar mevcuttur. Onlar sırada diziliyken üzerlerinde ALLAH’ın ismini anmalısınız. Yanları üzerine düştükleri zaman da onlardan yiyin ve dilenene de dilenmeyen yoksula da yedirin. Şükredesiniz diye onları size amade kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ALLAH’a ne onların etleri, ne de kanları ulaşır; O’na ancak sizin erdemli davranışınız ulaşır. Onları böylece sizin hizmetinize vermiştir ki, sizi doğruya ulaştırdığı için ALLAH’ın büyüklüğünü anasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ALLAH gerçeği onaylayanları savunur. ALLAH hainleri ve nankörleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Zulmedilerek kendilerine savaş açılanlara izin verilmiştir. ALLAH onları desteklemeye elbette kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar ki yalnızca, "Efendimiz ALLAH’tır" dedikleri için haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar. Allah halkın bir kısmını bir kısmına karşı savunmasaydı silolar, alışveriş merkezleri, yardım kurumları, ve içlerinde ALLAH’ın isminin çokça anıldığı mescidler yıkılırdı. ALLAH kendisine yardım edenlere elbette yardım edecektir. ALLAH Kuvvetlidir, Güçlüdür.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar ki kendilerini yeryüzüne yöneticiler kıldığımız zaman namazı gözetir, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülükten menederler. Son karar ALLAH’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Seni yalanlarlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud halkları da yalanlamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İbrahim’in halkı, Lut’un halkı da… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Medyen yerlileri de… Musa dahi yalanlandı. Ben o kafirlere süre tanıdım ve sonra onları hesaba çektim; beni tanımamak da nasılmış!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Nice kentlerin halkını, işledikleri haksızlıklardan ötürü helak ettik. Onlardan arta kalanlar, çökmüş çatılar, terkedilmiş kuyular ve ıssız saraylardı… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Düşünen beyinlerle ve işiten kulaklarla yeryüzünü dolaşmadılar mı? Gerçek körlük, gözlerin körlüğü değil; göğüslerdeki gönüllerin körlüğüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O azabı çabuk getirmen için sana meydan okuyorlar. ALLAH sözünü bozmaz. Rabbinin katında bir gün, onların hesabıyla bin sene gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Nice kentlerin halkına, zalim oldukları halde süre tanıdım ve sonra onları hesaba çektim; son dönüş Banadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: "Ey insanlar, ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Gerçeği onaylayıp erdemli işler yapanlar, bağışlanma ve bol nimet haketmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ayetlerimize karşı mücadele edenler ise cehennemin halkı olmayı haketmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Senden önce, arzularına sapkının karışmadığı hiçbir elçi ve hiçbir peygamberi göndermedik. ALLAH sapkının attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra ALLAH ayetlerini sağlamlaştırır. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Böylece sapkının attığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katı olanlar için bir test haline sokar. Zalimler, elbette apaçık bir karşıtlık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bu durum, aynı zamanda, kendilerine bilgi verilmiş olanların bunun Efendinden gelen bir gerçek olduğunu anlamalarını sağlar. Böylece kalpleri onu benimser ve onaylar. ALLAH, elbette, gerçeği onaylayanları doğru yola ulaştırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. İnkarcılar ise, o an kendilerine ansızın gelinceye kadar, yahut o müthiş günün cezası kendilerine çatıncaya kadar sürekli ondan kuşku duyacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Yönetim ve otorite, o gün tümüyle ALLAH’a aittir. Onların arasında hüküm verecektir. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar nimet bahçelerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ayetlerimizi yalanlayıp inkâr edenler ise küçük düşürücü bir cezayı hakederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. ALLAH yolunda göç ettikten sonra ölenler veya öldürülenler, ALLAH tarafından güzel bir rızık ile besleneceklerdir. Kuşkusuz ALLAH rızık verenlerin en iyisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Hoşnut olacakları bir kabul ile katına alacaktır onları. ALLAH Bilendir, Şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Bu böyledir. Kim, kendisine uygulanan haksızlığa karşı aynı şekilde karşılık verir de bundan dolayı da kendisine saldırılırsa ALLAH ona yardım edecektir. Elbette ALLAH Affedendir, Bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Bu gerçekleşecektir. Çünkü ALLAH geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar ve ALLAH İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu gerçekleşecektir. Çünkü ALLAH Gerçektir, O’nun dışında yalvardıkları ise asılsızdır ve ALLAH Yücedir, Büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ALLAH’ın gökten bir su indirdiğini ve yeryüzünün yeşerdiğini görmez misin? ALLAH Şefkatlidir, Haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Göklerde ve yerde ne varsa O’na aittir. Elbette ALLAH Zengindir, En Çok Övülendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. ALLAH’ın yerdeki şeyleri ve emriyle denizde akıp giden gemileri hizmetinize sunduğunu ve göğü, izni olmadan yerin üzerine düşmekten alıkoyduğunu görmez misin? ALLAH insanlara karşı Şefkatlidir, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. O’dur size can veren, sonra sizi öldüren ve sonra sizi dirilten… İnsan elbette pek nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Her bir topluluğu, uygulayacakları bir dizi kural ile yükümlü kıldık. Onun için bu konuda seninle çekişmesinler. Sen Efendine çağır. Kuşkusuz sen doğru bir yol üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Seninle çekişirlerse De ki: "ALLAH yaptığınız her şeyi en iyi bilendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Tartıştığınız konularda, diriliş günü aranızda ALLAH hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. ALLAH’ın gökte ve yerde olan her şeyi bildiğini bilmez misin? Tüm bunlar bir kitapta kayıtlıdır. Elbette bu ALLAH’a kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. ALLAH’ın yanında öylelerine hizmet ediyorlar ki, kendilerine hiçbir güç verilmemiştir ve haklarında bir bilgiye de sahip değillerdir. Bu zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda, inkârcıların yüzünde inkârcılığı okursun. Kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerine neredeyse saldıracaklardır. De ki: "Bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? Ateş! ALLAH onu kafirlere vaadetmiştir. Ne kötü bir sonuçtur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. İnsanlar, işte size, dikkatle dinleyeceğiniz bir örnek: ALLAH’ın yanında hizmet ettikleriniz, toplansalar dahi bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu ondan geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar ALLAH’a gereken değeri vermediler. ALLAH elbette Güçlüdür, Üstündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. ALLAH meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Elbette ALLAH İşitendir, Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onların geçmişini ve geleceğini bilir. Her şeyin nihai kontrol ve yönetimi ALLAH’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Gerçeği onaylayanlar, eğiliniz, secde ediniz, Efendinize hizmet ediniz ve iyilik işleyiniz ki başarasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ve ALLAH uğrunda gereken çaba ve gayreti gösteriniz. O’dur sizi seçen. O, babanız İbrahim’in yolu olan bu dini, sizin için güç ve ağır kılmadı. Elçinin size tanık olması, sizin de halka tanık olmanız için, sizi, daha önce de şimdi de "Müslümanlar = teslim olanlar" olarak adlandıran O’dur. Namazı gözetin, zekatı verin ve ALLAH’a sarılın; Mevlanız (Sahibiniz) O’dur. Ne güzel sahip ve ne güzel Yardımcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster