ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve enne ma yed’une min dunihı hüvel batılü ve ennellahe hüvel aliyyül kebır
Kelime
Anlamı
Kökü
ذَٰلِكَ
işte böyle
بِأَنَّ
çünkü
اللَّهَ
Allah
هُوَ
o
الْحَقُّ
Hak’tır
وَأَنَّ
ve gerçekten
مَا
şeyler
يَدْعُونَ
yalvardıkları
مِنْ
دُونِهِ
O’ndan başka
هُوَ
o
الْبَاطِلُ
batıldır
وَأَنَّ
ve gerçek şu ki
اللَّهَ
Allah
هُوَ
O
الْعَلِيُّ
çok yücedir
الْكَبِيرُ
çok büyüktür

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Böyledir bu, çünkü Allah, gerçektir ve şüphe yok ki ondan başka neyi çağırırlarsa boştur, aslı yoktur ve şüphe yok ki Allah, pek yücedir, pek büyük.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Bunu böylece bilin ki, Allah varlığı kendinden olan tek gerçek zattır. O’nun dışında yalvarıp yakardıkları ise, anlamsız ve amaçsız boş şeylerdir. Çünkü Allah, çok yüce ve çok büyüktür.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nun dışındaki taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah, evet O, uludur, büyüktür.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşte böyle... Zira Allâh; "HÛ"dur! Hak’tır (hakiki varlık)! O’nun dûnunda olan yöneldikleri ise, aslı olmayan (bilinçteki yanlış verinin var sandırdığı) şeylerdir! Muhakkak ki Allâh, Alîy’dir, Kebiyr’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bu böyledir. Çünkü Allah, hakkın kendisidir. O’ndan başka taptıkları ise batılın ta kendisidir ve Allah uludur, büyüktür.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İşte böyle; çünkü Allah, hakkın ta Kendisi’dir. O’nun dışında, onların taptıkları ise, şüphesiz batılın ta kendisidir. Gerçekten Allah, Yücedir, büyüktür.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bu kâmil kudret şundandır: Çünkü Allah, varlığı kendinden olan Hak’dır. Müşriklerin Allah’ı bırakıb da tapındıkları putlar ise, hep bâtıldır. Şüphesiz Allah her şeyden yücedir, her şeyden büyüktür.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bu, böyledir. Çünkü gerçek tanrı Allah`tır. O`ndan başka taptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz en yüce ve en büyük olan Allah`tır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Keza Hak yalniz Allah’tir; O’nu birakip taptiklari sadece batildir. Dogrusu Allah yucedir buyuktur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (Gerçek) budur. Çünkü Allah, O’dur Hakk; Ondan başka taptıkları ise bâtıldır ve doğusu Allah çok yücedir, çok büyüktür.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Bu böyledir! Çünkü Allah Hakk`ın ta kendisidir. Onların (müşriklerin), O`ndan başka yalvardıkları tanrılar ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz Allah büyüktür, yücedir!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bu böyle. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nun dışındaki taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah, evet O, uludur, büyüktür.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Bu gerçekleşecektir. Çünkü ALLAH Gerçektir, O’nun dışında yalvardıkları ise asılsızdır ve ALLAH Yücedir, Büyüktür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (Bu sonsuz güç şundandır) Çünkü Allah, varlığı kendinden olan Hak’tır. Müşriklerin O’nu bırakıp da tapındıkları putlar ise hep bâtıldır. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bu böyledir. Allah gerçektir ve onların Allah dışındaki imdada çağırdıkları düzmece ilahlar asılsızdır. Allah yüce ve uludur.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İşte böyle; çünkü Tanrı, hakkın ta kendisidir. O’nun dışında, onların taptıkları ise, şüphesiz batılın ta kendisidir. Gerçekten Tanrı, yücedir, büyüktür.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nun dışındaki taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah, evet O, uludur, büyüktür.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bu, böyledir. Zîrâ Allah Hakkın ta kendisidir. Onların kendisini bırakıb da tapdıkları (putlar) da hakıykaten baatılın ta kendisidir. Şübhesiz ki Allah, O, (her şeyden) yücedir, çok büyükdür.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  İşte böyle! Çünki Allah, O Hakk olandır. O`ndan başka (kendisine) yalvarmaktaoldukları şeyler ise gerçekten bâtıldır; hiç şübhesiz Aliyy (pek yüce olan), Kebîr (pek büyük olan) ancak Allah`dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İşte böyle. Çünkü Allah; hakkın ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıkları şeyler de doğrudan doğruya batıldır. Muhakkak ki Allah; Aliyy’dir, Kebir’dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İşte Allah gerçekten böyledir ve ondan başka dua edip kulluk ettikleri ise batıldır. Allah şüphesiz ki her şeyden yüce ve her şeyden büyük olandır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte böyle, çünkü O, "Hakk"tır. Ve Muhakkak ki O’ndan (Allah’tan) başka dua ettiğiniz (taptığınız) şeyler, onlar bâtıldır. Muhakkak ki Allah, O, Âli (yüce)’dir, Kebir’dir (büyüktür).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bu (sonsuz güç) Allah’ın, hakkın ta kendisi olduğu sebebiyledir. O’nun dışında onların kendilerine tapmakta oldukları ise, şüphesiz batılın ta kendisidir. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bu böyledir, çünkü nihai gerçek, şüphesiz, Allah’tır; apaçık sahte ve düzmece olan ise, onların O’ndan başka yalvarıp yakardıkları varlıklardır; ve çünkü Allah ulular ulusu, yüceler yücesidir!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bunun böyle olması (doğaldır); zira mutlak hakikat Allah`ın ta kendisidir; ve onların O`nun dışında yalvarıp yakardıklarıysa batılın ta kendisidir: ve şüphe yok ki Allah, yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İşte bu böyledir. Çünkü hak olan ancak Allah’tır. O’ndan başka ibadet ettikleri ise o bâtıldır ve muhakkak ki, en yüce ve en büyük olan ancak Allah’tır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın tâ kendisidir. Onu bırakıp da taptıkları şeyler ise bâtıldan başka bir şey değildir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bu böyle! Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir. O’nu bırakıp da taptıkları ise batılın/yalanın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah; yücedir, büyüktür.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bu böyledir. Allah gerçektir ve onların Allah dışındaki imdada çağırdıkları düzmece ilahlar asılsızdır. Allah yüce ve uludur.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bu böyle... Çünkü Allah hakkın, gerçeğin ta kendisidir. Müşriklerin O’ndan başka yalvardıkları tanrılar ise batılın ta kendisidir ve tam anlamıyla yüce ve büyük olan da ancak Allah’tır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İşte böyle. Çünkü Allâh, Hak’tır, O’ndan başka yalvardıkları ise bâtıldır (aslı olmayan yalan şeylerdir). İşte çok yüce, çok büyük olan, Allah’tır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte bu, Allah’ın hakkın kendisi olması, O’nu bırakıp da başkalarına dua etmenin batıl olması sebebiyledir. Allah, yücedir, büyüktür.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İşte böyle; çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O’nun dışında onların kendilerine tapmakta oldukları ise, şüphesiz batılın ta kendisidir. Şüphesiz Allah, yücedir, büyüktür.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Evet böyledir! Çünkü Allah Hakk’ın ta kendisidir. O’nun berisinden yalvarıp çağırdıkları ise bâtılın ta kendisidir. Hiç kuşkusuz, Allah Aliyy’dir, Kebîr’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  That is because Allah - He is the Reality; and those besides Him whom they invoke,- they are but vain Falsehood: verily Allah is He, Most High, Most Great.