ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
Zalike bi ennellahe yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehar fil leyli ve ennellahe semıum besıyr
Kelime
Anlamı
Kökü
ذَٰلِكَ
işte böyle
بِأَنَّ
şüphesiz
اللَّهَ
Allah
يُولِجُ
sokar
اللَّيْلَ
geceyi
فِي
içine
النَّهَارِ
gündüzün
وَيُولِجُ
ve sokar
النَّهَارَ
gündüzü
فِي
içine
اللَّيْلِ
gecenin
وَأَنَّ
ve doğrusu
اللَّهَ
Allah
سَمِيعٌ
işitendir
بَصِيرٌ
görendir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Böyledir bu, çünkü Allah, geceyi kısaltır, gecenin bir kısmını gündüz yapar, gündüzü kısaltır, bir kısmını gece yapar ve şüphe yok ki Allah, her şeyi duyar, görür.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İşte böylece Allah öylesine sınırsız kudret sahibidir ki, geceyi kısaltır, gecenin bir kısmını gündüz yapar, gündüzü kısaltır, gündüzün bir kısmını gece yapar. Çünkü Allah, olup biten herşeyi görücü ve işiticidir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Böylece (Allah, haksızlığa uğrayana yardım edecektir ve buna kadirdir). Çünkü Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Şu da muhakkak ki Allah, hakkıyla işiten ve görendir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşte böyle... Zira Allâh, geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü de geceye (olaylar birbirinin zıddına dönerek devran döner)! Muhakkak ki Allâh Semi’’dir, Basıyr’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bu böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar ve Allah duyandır, görendir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İşte böyle; çünkü Allah, geceyi gündüze bağlayıp katar ve gündüzü geceye bağlayıp-katar. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Mazluma Allah’ın yardım edişi şundan: Çünkü Allah (dilediğine kadirdir) geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah, Semi’dir= her şeyi işitir, Basîr’dir= her şeyi görür.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bu, kolaydır. Zira Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi duyar ve görür.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Boyledir; Allah geceyi gunduze katar, gunduzu de geceye katar ve Allah suphesiz isitir ve gorur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bu böyledir. Allah geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar ve mutlaka Allah işitendir, görendir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  İşte böyle. Allah (öylesine sınırsız kudret sahibidir ki,) gündüzü kısaltarak geceyi uzatan, geceyi kısaltarak gündüzü uzatan O`dur. Muhakkak Allah olup biten her şeyi gören ve işitendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bu böyle. Çünkü Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Böylece (Allah, haksızlığa uğrayana yardım edecektir ve buna kadirdir). Çünkü Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Şu da muhakkak ki Allah, hakkıyla işiten ve görendir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Bu gerçekleşecektir. Çünkü ALLAH geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar ve ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Çünkü Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz Allah, Semîdir (herşeyi işitir) Basîrdir (herşeyi görür).

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bu böyledir. Allah geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü de geceye dönüştürür. Hiç şüphesiz Allah her şeyi işitir ve her şeyi görür.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İşte böyle; çünkü Tanrı geceyi gündüze bağlayıp katar ve gündüzü geceye bağlayıp katar. Şüphesiz Tanrı, işitendir, görendir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Böylece (Allah, haksızlığa uğrayana yardım edecektir ve buna kadirdir). Çünkü Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. Şu da muhakkak ki Allah, hakkıyla işiten ve görendir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bu, böyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Hakıykat, Allah (her şey’i) kemâliyle işidendir, hakkıyle görendir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  İşte böyle! Çünki Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar; hiç şübhesiz Allah, Semî` (herşeyi işiten)dir, Basîr (herşeyi gören)dir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İşte böyle. Allah; geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Muhakkak ki Allah; Semi’dir, Basir’dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Böylece Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye sokar. Allah her şeyi işiten ve görendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine sokar (katar). Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten, en iyi görendir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Böylece (Allah, haksızlığa uğrayana yardım edeceğine ve buna kadir bulunduğuna delil olarak) Allah, geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü de gecenin içine girdirir. Şüphesiz Allah işitendir, görendir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bu böyledir, çünkü Allah (öylesine sınırsız kudret Sahibidir ki,) gündüzü kısaltarak geceyi uzatan, geceyi kısaltarak gündüzü uzatan O’dur; çünkü Allah olup biten her şeyi görücü, işiticidir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bunun (yasası) budur; zira baksanıza Allah gündüzü kısaltıp geceyi uzatıyor, geceyi kısaltıp gündüzü uzatıyor! Ne var ki Allah, her (yardım çağrısını) işitir ve (haksızlığa uğrayan) herkesi görür.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Bu böyledir, çünkü Allah geceyi gündüzün içine girdirir. Ve gündüzü de gecenin içine girdirir. Ve şüphe yok ki Allah, tamamıyla işiticidir, görücüdür.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İşte bu böyledir. Zira Allah geceyi gündüzün içine sokuyor, gündüzü de gecenin içine sokuyor. Allah işitendir, görendir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bu böyle! Çünkü Allah geceyi kısaltıp gündüzü uzatıyor, gündüzü de kısaltıp geceyi uzatıyor. Şüphesiz ki Allah; hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bu böyledir. Allah geceyi gündüze dönüştürür, gündüzü de geceye dönüştürür. Hiç şüphesiz Allah her şeyi işitir ve her şeyi görür.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bu böyle... Çünkü Allah öyle sınırsız kudret sahibidir ki gâh gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, gâh geceyi kısaltarak gündüzü uzatır ve çünkü Allah semîdir, basîrdir (her şeyi hakkıyla işitip görmektedir).

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İşte böyle. (Allâh), geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. Doğrusu Allâh, işiten ve görendir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte böyle, çünkü Allah, geceyi gündüze bağlar, gündüzü de geceye bağlar. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İşte böyle; çünkü Allah, geceyi gündüze bağlayıp katar ve gündüzü de geceye bağlayıp katar. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İşte böyle. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Allah Semî’dir, Basîr’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  That is because Allah merges night into day, and He merges day into night, and verily it is Allah Who hears and sees (all things).