1. Ey insanlar, rabbinizden korkup sakının, çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu gördüğünüz gün, her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. İnsanları da sarhoş olmuş görürsün, oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Tanrı’nın azabı pek şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnsanlardan kimi, Tanrı hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın kaypak şeytanının peşine düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ona yazılmıştır: "Kim onu veli edinirse, şüphesiz o (şeytan) onu şaşırtıp saptırır ve onu çılgın ateşin azabına yöneltir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ey insanlar, eğer dirilişten yana bir kuşku içindeyseniz, gerçek şu ki, biz sizi topraktan yarattık, sonra bir damla sudan, sonra bir alaktan, sonra yaratılış biçimi belli belirsiz bir çiğnem et parçasından; size (kudretimizi) açıkca göstermek için. Dilediğimizi, adı konulmuş bir ecele kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bebek olarak çıkarıyoruz, sonra da erginlik çağına erişmeniz için (sizi büyütüyoruz). Sizden kiminizin hayatına son verilmekte, kiminiz de, bildikten sonra hiç bir şey bilmeme durumuna gelmesi için ömrün en aşağı ucuna (yaşlılığa) geri çevrilmektedir. Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, fakat biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten (ürünler) bitirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte böyle; şüphesiz Tanrı, hakkın kendisidir ve şüphesiz ölüleri diriltir ve gerçekten her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçek şu ki, kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir, onda şüphe yoktur. Gerçekten Tanrı kabirlerde olanları diriltecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsanlardan kimi, hiç bir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı kitabı olmaksızın Tanrı hakkında tartışır durur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Tanrı’nın yolundan saptırmak amacıyla ’gururla salınıp kasılarak’ (bunu yapar); dünyada onun için aşağılanma vardır, kıyamet günü de yakıcı azabı ona tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Ey insan) Bu, senin ellerinin önden takdim ettikleridir. Şüphesiz Tanrı, kullar için zulmedici değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnsanlardan kimi, Tanrı’ya bir ucundan ibadet eder, eğer kendisine bir hayır dokunursa, bununla tatmin bulur ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzü üstü dönüverir (kalebe). O, dünyayı kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu, apaçık bir kayıptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Tanrı’dan başka, kendisine ne zararı dokunan, ne yararı olan şeylere yakarır. İşte bu, en uzak bir sapıklıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (Ya da) Zararı, yararından daha yakın olana tapar; ne kötü yardımcı ve ne kötü yoldaştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şüphesiz Tanrı, inanıp salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Gerçekten Tanrı her istediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kim, Tanrı’nın ona, dünyada ve ahirette kesin olarak yardım etmeyeceğini sanıyorsa, göğe bir araç uzatsın sonra kesiversin de bir bakıversin, kurduğu düzen, onun öfkesini giderebilecek mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İşte biz onu (Kuran’ı) apaçık ayetler olarak indirdik; şüphesiz Tanrı, dilediğini hidayete yöneltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gerçekten inananlar, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirk koşanlar; şüphesiz Tanrı, kıyamet günü aralarını ayıracaktır. Doğrusu Tanrı her şeyin üzerinde şahid olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Görmedin mi ki, gerçekten göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Tanrı’ya secde etmektedirler. Birçoğu üzerine azab hak olmuştur. Tanrı kimi aşağılık kılarsa, artık onun için bir yüceltici yoktur. Şüphesiz Tanrı dilediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İşte bunlar çekişen iki gruptur, rableri konusunda çekiştiler. İşte o küfredenler, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir; başları üstünden de kaynar su dökülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bununla karınları içinde olanlar ve derileri eritilmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar için demirden kamçılar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ne zaman oradan, sarsıcı üzüntüden çıkmak isterlerse, oraya geri çevrilirler ve (onlara:) "Yakıcı azabı tadın" (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Hiç kuşkusuz Tanrı, inananları ve salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar, orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler; oradaki elbiseleri ipek(ten)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar sözün en güzeline iletilmişlerdir ve övülen doğru yola iletilmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Gerçek şu ki, küfredip Tanrı yolundan ve yerlilerle dışarıdan gelenler için eşit olarak (haram ve kıble) kıldığımız Mescid-i Haram’dan alıkoyanlara, orada zulmederek adaletten ayrılanlara acı bir azab tattırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hani biz İbrahim’e Evin (Kabe’nin) yerini belirtip hazrladığımız zaman (şöyle emretmiştik:) "Bana hiç bir şeyi ortak koşma, tavaf edenler, kıyam edenler, rükua ve sücuda varanlar için Evimi tertemiz tut." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya, gerekse uzak yollardan (derin vadilerden) gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Tanrı’nın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sonra kirlerini gidersinler ve adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atik’i tavaf etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte böyle; kim Tanrı’nın haram kıldıklarını (gözetip hükümlerini) yüceltirse Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Size (haklarında yasaklar) okunanlar dışındaki hayvanlar helal kılındı. Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının; yalan söz söylemekten de kaçının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Hanifler olarak O’na (hiç bir) ortak koşmaksızın. Kim Tanrı’ya ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İşte böyle; kim Tanrı’nın şiarlarını yüceltirse, şüphesiz bu, kalplerin takvasındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlarda sizin için adı konulmuş bir ecele kadar yararlar vardır. Sonra onların yerleri Beyt-i Atik’tir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz her ümmet için bir ’mensek’ kıldık, O’nun kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Tanrı’nın adını ansınlar diye. İşte sizin tanrınız bir tek tanrıdır; artık yalnızca O’na teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Onlar ki, Tanrı anıldığı zaman kalpleri ürperir; kendilerine isabet eden musibetlere sabredenler, namazı dosdoğru kılanlar ve rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İri cüsseli develeri size Tanrı’nın işaretlerinden kıldık, sizler için onlarda bir hayır vardır. Öyleyse onlar bir dizi halinde (veya saf tutmuşcasına ayakta durup) boğazlanırken Tanrı’nın adını anın; yanları üzerine yattıkları zaman da onlardan yiyin, kanaatkara ve isteyene yedirin. İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirdik, umulur ki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onların etleri ve kanları kesin olarak Tanrı’ya ulaşmaz, ancak O’na sizden takva ulaşır. İşte böyle, onlara sizin için boyun eğdirmiştir; O’nun size hidayet vermesine karşılık Tanrı’yı tekbir etmeniz için. Güzellikte bulunanlara müjde ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Şüphesiz Tanrı, (müşriklerin saldırı ve sinsi tuzaklarını) inananlardan uzaklaştırmaktadır. Gerçekten Tanrı hain ve (pek) kafir olan kimseyi sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara karşı savaş açılana (müminlere, savaşma) izni verildi. Şüphesiz Tanrı, onlara yardım etmeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlar, yalnızca; "Rabbimiz Tanrı’dır" demelerinden dolayı, haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Eğer Tanrı’nın, insanların kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Tanrı’ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır giderdi. Tanrı kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder. Şüphesiz Tanrı, güçlü olandır, aziz olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onlar ki, yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu buyururlar, münkerden sakındırırlar. Bütün buyrukların sonu Tanrı’yadır / Tanrı’ya aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad, Semud kavmi de yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İbrahim’in kavmi ve Lut’un kavmi de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Medyen halkı da (peygamberlerini yalanlamıştı). Musa da yalanlanmıştı. Böylelikle ben, o kafirlere bir süre tanıdım sonra onları yakalayıverdim. Nasılmış benim inkarım? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Halkı) Zulmediyorken yıkıma uğrattığımız nice ülkeler vardır ki, şimdi onların altları üstlerine gelmiş ıpıssız durmakta, kullanılamaz durumdaki kuyuları (terkedilmiş bulunmakta), yüksek sarayları (çın çın ötmektedir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı, böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve işitebilecek kulakları oluversin? Çünkü doğrusu, gözler kör olmaz ancak sinelerdeki kalpler körelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar. Tanrı vaadine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Nice ülkeler vardır ki, (halkı) zulmediyorken ben ona bir süre tanıdım, sonra yakalayıverdim; dönüş yalnızca banadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. De ki: "Ey insanlar, gerçekten ben sizin için yalnızca bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Buna göre, inanıp salih amellerde bulunanlar, onlar için bir bağışlanma (mağrifet) ve üstün bir rızık vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ayetlerimiz konusunda acze düşürücü çabalar harcayanlar, alevli ateşin halkıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Biz senden önce hiç bir resul ve nebi göndermiş olmayalım ki, o bir dilekte bulunduğu zaman, şeytan, onun dilediğine (bir kuşku vaya sapma unsuru) katıp bırakmış olmasın. Ama Tanrı, şeytanın katıp bırakmalarını giderir, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırıp pekiştirir. Tanrı, gerçekten bilendir hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Şeytanın (bu tür) katıp bırakmaları, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri (her türlü) duyarlılıktan yoksun bulunanlara (Tanrı’nın) bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler, (gerçeğin kendisinden) uzak bir ayrılık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Bir de) Kendilerine ilim verilenlerin, bunun (Kuran’ın) hiç tartışmasız rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için; böylelikle ona, inansınlar ve kalpleri ona tatmin bulmuş olarak bağlansın. Şüphesiz Tanrı inananları dosdoğru yola yöneltir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Küfredenler ise, kıyamet saati onlara apansız gelinceye veya kesintiye uğramış (akim, verimsiz) bir günün azabı onlara yetişinceye kadar ondan (Kuran’dan) yana şüphe içinde sürgit kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Mülk, o gün yalnızca Tanrı’nındır. O, aralarında hükmedecektir. Artık inanıp salih amellerde bulunanlar; nimetlerle donatılmış cennetler içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Küfredip ayetlerimizi yalanlayanlar; artık onlar için aşağılatıcı bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Tanrı yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Tanrı, onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Tanrı, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onları, kendisinden gerçekten hoşnut kalacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Tanrı, bilendir, halimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İşte böyle; her kim kendisine yapılan haksızlığın benzeriyle karşılık verir, sonra aleyhine ’azgınlık ve saldırıda’ bulunulursa, Tanrı, mutlaka ona yardım eder. Şüphesiz Tanrı, affedicidir, bağışlayıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İşte böyle; çünkü Tanrı geceyi gündüze bağlayıp katar ve gündüzü geceye bağlayıp katar. Şüphesiz Tanrı, işitendir, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte böyle; çünkü Tanrı, hakkın ta kendisidir. O’nun dışında, onların taptıkları ise, şüphesiz batılın ta kendisidir. Gerçekten Tanrı, yücedir, büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Görmedin mi, Tanrı, gökten su indirdi, böylece yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Tanrı, lütfedicidir, her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Göklerde ve yerde her ne varsa O’nundur. Şüphesiz Tanrı, hiç bir şeye ihtiyacı olmayan (Gani)dır, övülmeye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Görmedin mi, Tanrı, yerdekileri ve denizde onun buyruğuyla akıp giden gemileri sizin yararınıza / kullanımınıza verdi. Ve izni olmadıkça, göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Tanrı, insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra da diriltecek olan O’dur. Gerçekten insan (pek) kafirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Biz her ümmete bir ’ibadet tarzı’ (mensek) kıldık, onlar bu tarz üzere ibadet etmektedirler. Öyleyse, buyrukta seninle çekişmesinler. Sen rabbine çağır. Şüphesiz sen dosdoğru bir hidayet üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Eğer seninle mücadeleye girişirlerse de ki: "Tanrı yapmakta olduklarınızı daha iyi bilir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Tanrı, kıyamet günü, kendisinde ihtilafa düştüğünüz şey hakkında aranızda hükmedecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Tanrı’nın, gökte ve yerde olanların hepsini bilmekte olduğunu bilmiyor musun? Gerçekten bunlar bir kitaptadır. Hiç şüphesiz bunlar(ı bilmek), Tanrı için pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlar, Tanrı’yı bırakıp da (Tanrı’nın) kendisine bir delil indirmediği ve haklarında (hiç bir) bilgileri olmayan şeylere tapıyorlar. Zulmedenler için hiç bir yardımcı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlara karşı apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, sen o küfredenlerin yüzlerindeki inkarı tanıyabilirsin. Neredeyse, kendilerine karşı ayetlerimizi okuyanın üzerine çullanıverecekler. De ki: "Size, bundan daha kötü olanını haber vereyim mi? Ateş... Tanrı, onu küfredenlere vaadetmiş bulunmaktadır; ne kötü bir duraktır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Tanrı’nın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için bir araya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Onlar, Tanrı’nın gerçek gücünü ölçemediler / değerlendiremediler veya onlar Tanrı’nın gücünü gerçekten / gerektiği gibi değerlendiremediler. De ki: Kuşkusuz Tanrı güç sahibidir, azizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Tanrı, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Tanrı işitendir, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. O önlerindekini ve arkalarındakini bilir ve (bütün) buyruklar Tanrı’ya döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ey inananlar, rüku edin, secdeye varın, rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin, umulur ki kurtuluş bulursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Tanrı adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim’in dini(nde olduğu gibi). O (Tanrı ) bundan daha önce de, bunda (Kuran’da) da sizi "müslümanlar" olarak isimlendirdi; elçi sizin üzerinize şahid olsun, siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Tanrı’ya sarılın; sizin Mevlanız O’dur. İşte, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster