ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ
Zalike ve mey yüazzım şeairallahi fe inneha min takvel kulub
Kelime
Anlamı
Kökü
ذَٰلِكَ
işte böyle
وَمَنْ
ve kim
يُعَظِّمْ
saygı gösterirse
شَعَائِرَ
nişanlarına
اللَّهِ
Allah’ın
فَإِنَّهَا
şüphesiz bu
مِنْ
-ndandır
تَقْوَى
takvası-
الْقُلُوبِ
kalblerin

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İşte böyledir bu ve kim Allah dininin hükümlerini ulularsa şüphe yok ki bu hareket, yüreklerdeki çekinme duygusundandır.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İşte bu akılda tutulmalıdır. Kim Allah’ın ibadet için koyduğu alamet, sembol ve simgelere uyup saygı gösterirse, şüphe yok ki bu inananların kalplerinde bulunan Allah’a karşı sorumluluk bilincindendir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Durum öyledir. Her kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşte böyle... Kim Allâh’ın kurallarına saygı duyup uyarsa, muhakkak ki o, şuurun korunmak istemesi sonucudur.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İşte böyle! Kim Allah’ın işaretlerini yüceltirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İşte böyle; kim Allah’ın şiarlarını yüceltirse, şüphesiz bu, kalplerin takvasındandır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bu uzaklaşma Allah’a eş koşanlar içindir. Fakat kim Allah’ın dinini (veya hac farzlarını) büyük tanırsa, şüphe yok ki, bu, kalblerin takvasındandır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Evet, bu böyledir. Her kim Allah`ın hükümlerine saygı gösterirse şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bu boyledir; kisinin Allah’in nisanelerine hurmet gostermesi, kalblerin Allah’a karsi gelmekten sakinmasindandir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (Gerçek) budur. Kim Allah’ın ibâdet için koyduğu alâmet ve ölçülere uyup saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalblerin takvası (Allah’tan korkup saygısızlıktan sakınması)dır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Bu böyledir. Kim Allah`ın (dininin) alametlerini (hükümlerini) yüceltirse, şüphe yok ki, bu, kalplerin Allah`a saygısından ve O`na karşı sorumluluk bilincinin oluşmasındandır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bu böyle. Her kim de Allah’ın nişanelerini (kurbanlıklarını) yüceltirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasından (Allah’a karşı gelmekten sakınmasından)dır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Durum öyledir. Her kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Kimler ALLAH’ın emirlerine saygı gösterirse kalplerindeki erdemi sergilemiştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bu böyledir; kim Allah’ın nişanelerine, kurbanlıklarına saygı gösterirse, şüphesiz o kalblerin takvasındandır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bu böyledir. Kim Allah’ın emrettiği ibadet biçimlerine saygı gösterirse hiç kuşkusuz bu saygı kalplerdeki takvadan kaynaklanır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İşte böyle; kim Tanrı’nın şiarlarını yüceltirse, şüphesiz bu, kalplerin takvasındandır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Durum öyledir. Her kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bu, budur, kim Allahın şeaairini büyük tanırsa şübhesiz ki bu, kalblerin takvaasındandır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bu (böyle)dir! Kim Allah`ın şeâirine (dîninin alâmetlerine) hürmet ederse, artık şübhesiz bu, kalblerin takvâsındandır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bu böyledir. Kim, Allah’ın nişanelerine saygı gösterirse; şüphesiz ki bu kalblerin takvasındandır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bundan böyle kimde Allah’ın sembollerini (namaz, oruç haç gibi emrettikleri her şeyi) saygı ile yerine getirirse, Bu onun kalbinin Allah dan sakınıp korunduğunun işaretidir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve işte kim, Allah’ın şiarlarına (emirlerine, farzlarına) hürmetle uyarsa bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İşte böyle; kim Allah’ın şiarlarını (nişanelerini) yüceltirse, şüphesiz bu, kalplerin takvasındandır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  İşte bu (akılda tutulmalıdır,) Allah tarafından konulan simgeleri saygıyla gözeten kimse (bilsin ki,) bu (simgeler gerçek anlamını inananların) kalpler(in)de Allah’a karşı taşıdıkları sorumluluk bilincinde bulmaktadırlar.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Sözün özü) işte şudur: Allah`ın sembollerine sarılarak onları yücelten herkes iyi bilsin ki, bu (semboller gerçek anlamını) kalplerde kök salan sorumluluk bilincinden alırlar.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İşte bu, böyledir. Her kim Allah’ın şeârine tazîm ederse, artık şüphe yok ki o, kalplerin takvâsındandır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İşte böyle. Kim Allah’ın nişânelerine (hükümlerine) tâzim ederse, bu kalplerin takvâsındandır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bu böyle! Her kim de Allah’ın, nişanelerine (Hac’daki ritüelleri anlamaya çalışıp) uyarsa; şüphesiz ki, bu kalplerin takvasındandır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bu böyledir. Kim Allah’ın emrettiği ibadet biçimlerine saygı gösterirse hiç kuşkusuz bu saygı kalplerdeki takvadan kaynaklanır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bu böyledir. Artık kim Allah’ın şeairini tazim ederse, şüphe yok ki bu, kalplerin takvâsındandır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İşte böyle. Kim Allâh’ın nişanlarına (hac ibâdetlerine ve kurbanlara) saygı gösterirse, bu, kalblerin takvâsındandır (kalblerinde Allâh korkusu olanlar, O’nun dininin işâretlerine saygı gösterirler).

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte böyle, kim Allah’ın nişanelerine saygı gösterirse elbette bu, kalplerin takvasından ileri gelir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İşte böyle; kim Allah’ın şiarlarını yüceltirse, şüphesiz bu, kalblerin takvasındandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İşte böyle. Kim Allah’ın kutsallık nişanı yaptığı şeyleri yüceltirse bu yaptığı, gönüllerin takvasındandır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Such (is his state): and whoever holds in honour the symbols of Allah, (in the sacrifice of animals), such (honour) should come truly from piety of heart.