1. Gerçeği onaylayanlar başarıya ulaşmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nitekim onlar namazlarında saygılıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Boş sözlerden yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Zekatı pratiğe geçirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve cinsel ilişkilerden sakınırlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ancak eşleri yani yeminlerinin/anlaşmalarının hak sahibi oldukları hariç. Onlar kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kim bunun ötesini ararsa sınırı aşmış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar ki kendilerine emanet edilen şeylere dikkat ederler. Verdikleri sözleri de yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar ki namazlarını düzenli olarak gözetirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte mirasçı olacaklar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bahçeye mirasçı olacak ve orada ebedi kalacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz, insanı özel bir balçıktan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra onu sağlam bir bekleme yerinde bir damlacık haline getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra, o damlacığı, embriyo olarak biçimlendirdik, sonra embriyoyu dölüt olarak biçimlendirdik, sonra dölütü kemik olarak biçimlendirdik, sonra kemiğe et giydirdik ve sonra onu yeni bir yaratık haline soktuk. Biçim verenlerin en güzeli ALLAH çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra siz, bunun ardından öleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra siz, kıyamet (ayağa kalkış) günü diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Üstünüzde yedi yol yarattık ve biz asla yaratıklardan habersiz olmadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gökten belli bir oranda su indirdik ve onu toprakta depoladık. Kuşkusuz onu gidermeye de gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onunla, sizin için birçok meyveler içeren hurma ve üzüm bahçeleri yaptık; onlardan yiyip duruyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sina Dağı civarında yetişen ve yiyenler için yağ ve lezzet üreten bir ağaç… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Çiftlik hayvanlarında sizin için bir ders vardır. Karınlarındaki maddeden sizi içiriyoruz, onlarda sizin için birçok yararlar mevcuttur; hatta onlardan yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onların üzerinde ve gemiler üzerinde taşınıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Nuh’u halkına göndermiştik de, "Halkım, ALLAH’a hizmet ediniz. O’ndan başka bir tanrınız yoktur. Saygı duyup erdemli davranmaz mısınız?" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Halkının ileri gelen inkârcıları, "Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Üzerinize egemen olmak istiyor. ALLAH dileseydi bir melek indirirdi. İlk atalarımızdan böyle bir şey işitmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O, sadece deli bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu gözleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Dedi ki, "Efendim, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bunun üzerine kendisine şöyle vahyettik: "Gözümüzün önünde ve vahyimize uygun olarak gemiyi yap. Emrimiz gelince, kaynaklar kaynayıp taşınca her çeşit (evcil hayvanı) ve aleyhlerine hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni al. Zalimler adına benimle konuşma; onlar boğulacaklardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğinizde, ’Bizi o zalim halktan kurtaran ALLAH’a övgüler olsun,’ de." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ve, ’Efendim, beni kutlu bir yere indir. Sen indirenlerin en iyisisin,’ de." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bunda işaretler ve dersler vardır. Biz elbette sizleri denemekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra, onların ardından, başka bir soy yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlara, aralarından bir elçi gönderdik: "ALLAH’a hizmet ediniz, sizin ondan başka bir tanrınız yoktur. Saygı gösterip erdemli davranmayacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dünya hayatında kendilerine alabildiğine nimetler bağışlamamıza rağmen, ahiret karşılaşmasını yalanlayıp inkâr eden, halkının ileri gelenleri şöyle dediler: "Bu, yalnızca sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yiyor, sizin içtiğinizden içiyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Sizin gibi bir insana uyarsanız, siz o zaman gerçekten kaybedersiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Siz öldükten, toprak ve kemik haline dönüştükten sonra, sizin geri çıkacağınızı mı söz veriyor?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Size söz verilen bu şey imkansızdır, imkansız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Yaşantımız sadece bu dünyadadır. Yaşarız, ölürüz. Asla dirilecek değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "O, ALLAH’a yalan yakıştıran bir adamdan başkası değildir. Biz onu onaylayacak değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Dedi ki, "Efendim, yalanlamalarına karşılık bana yardım et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Dedi ki, "Az sonra onlar pişman olacaklardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Korkunç felaket onları hakettikleri şekilde yakaladı ve böylece onları süprüntü yığınına çevirdik. O zalim halk yok olmayı haketmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sonra, onların da ardından başka soylar yetiştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiçbir toplum kendisi için belirlenmiş süreyi çabuklaştıramaz, geciktiremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sonra biz, elçilerimizi ardı ardına gönderdik. Her ne zaman bir elçi toplumuna gittiyse onu yalanladılar. Biz de onları birbiri peşinden sürüp tarihe gömdük. Gerçeği onaylamayan bir topluluk yok olmayı haketmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sonra biz, Musa’yı ve kardeşi Harun’u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Firavun ve ileri gelen takımına… Ancak onlar büyüklendiler. Onlar küstah bir topluluk olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "O ikisinin halkı bize kölelik ederken şimdi biz tutup bizim gibi iki insanı mı onaylayalım" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İkisini yalanladılar ve sonuç olarak yok edilenlerden oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Doğruyu bulurlar diye Musa’ya Kitabı vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Meryem oğlunu ve annesini bir işaret kıldık ve onları yerleşmeye elverişli ve pınarı olan bir tepede barındırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Elçiler, iyi nimetlerden yiyiniz ve erdemli işler yapınız. Ben sizin yaptıklarınızı çok iyi bilirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sizin bu toplumunuz bir tek toplumdur. Ben sizin Efendinizim; beni sayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Fakat, onlar işlerini çeşitli kitaplara ayırdılar. Her grup kendi yanında bulunandan hoşnut… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Belli bir süreye kadar onları şaşkınlıkları içinde bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sanıyorlar mı ki, kendilerine bağışladığımız paralar ve çocuklar ile, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onların iyiliğine koşuyoruz? Hayır, farkında değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Rab’lerine olan saygıdan ötürü alabildiğine dikkatli olanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Rab’lerinin ayetlerini onaylayanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Rab’lerine ortak koşmayanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Rab’lerine döneceklerinin bilincinde olarak verenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İşte onlar, iyiliklerde yarışanlardır; ve onlar iyilik yapmada öncüdürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bir kişiye ancak kapasitesi kadar yükleriz. Katımızda gerçeği konuşan bir kitap vardır. Hiç kimse haksızlığa uğratılmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Zihinleri bundan (mesajdan) gafil olup buna aykırı işlerde çalışıp durmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Varlıklılarını cezaya çarptığımızda, yakınmaya başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Yakınmayın; bugün tarafımızdan hiçbir yardım görmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Size ayetlerim okunuyordu da ardınıza dönüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ona karşı büyüklük taslıyordunuz, saçmalayarak geceliyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar bu sözü incelemediler mi, yoksa geçmiş atalarına gelmeyen bir şey mi kendilerine geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yoksa, kendilerine gönderilen elçiyi tanımadıkları için mi onu inkâr ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yoksa, onun deli olduğuna mı karar verdiler? Halbuki onlara gerçeği getirmişti. Ne var ki onların çoğu gerçekten hoşlanmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Gerçek onların fantezilerine uysaydı, gökler, yer ve içlerindekiler kaosa girerdi. Halbuki onlara mesajlarını verdik, ancak çokları mesajlarından yüz çevirmekte. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yoksa sen onlardan bir maaş mı istedin? Efendinin maaşı çok daha iyidir. O, rızık verenlerin en iyisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Kuşku yok ki sen onları dosdoğru yola çağırıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ama ahireti onaylamayanlar yoldan sapmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kendilerine acıyıp başlarına gelen perişanlıklarını giderseydik bile, azgınlıklarına dalıp bocalayacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onları cezaya çarptırmamıza rağmen Rab’lerine boyun eğmediler, yalvarmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Kendilerine çetin bir azabın kapısını açtığımız zaman şaşırıp şoke oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. O’dur sizin için işitme, görme duyularını ve beyinler yaratan. Ne kadar da az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. O’dur sizi yeryüzüne yerleştiren; O’nun huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O’dur yaşatan ve öldüren; gecenin ve gündüzün değişmesi O’na bağlı. Aklınızı kullanmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Ancak onlar, öncekilerin dediklerini tekrarladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Ve şöyle dediler: "Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı dirileceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Bize ve atalarımıza daha önce aynı şey söz verilmişti. Bu, geçmişlerin efsanesinden başka bir şey değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: "Biliyorsanız, yer, gökler ve içlerinde bulunanlar kimindir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "ALLAH’ın" diyecekler. De ki: "Düşünmez misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. De ki: "Yedi göğün Rabbi, büyük yönetimin Rabbi kimdir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "ALLAH" diyecekler. De ki: "Öyleyse neden erdemli davranmıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. De ki: "Biliyorsanız, koruyup kollayan, fakat kendisi korunup kollanmayan; her şeyin egemenliğini elinde bulunduran kimdir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "ALLAH" diyeceklerdir. De ki: "O halde nasıl da aldanıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Kendilerine gerçeği getirmemize rağmen onlar yalanlamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. ALLAH çocuk edinmemiştir, O’nunla beraber bir tanrı da yoktur. Aksi taktirde her tanrı yarattığı şeylerle birlikte bağımsızlığını ilan ederek yönetim için bir biriyle çekişmeye girerdi. ALLAH, onların niteledikleri şeylerden çok uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Tüm sırları ve tanık olunanları Bilendir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. De ki: "Efendim, onlara verilen sözü bana gösterirsen" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. "Efendim, beni o zalim toplum içinde bırakma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Biz elbette, kendilerine söz verileni sana gösterebiliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Kötülüğe iyilikle karşılık ver. Biz onların iddialarını iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ve De ki: "Efendim, sapkınların fısıltılarından sana sığınırım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. "Yanımda bulunmalarından sana sığınırım, Efendim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman şöyle der, "Efendim, beni geri döndürünüz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Ki terketmiş bulunduğum şeylerde erdemli işler yapayım." Hayır. Bu onun söylediği bir laftan ibarettir. Diriliş gününe kadar onların ardında bir engel vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Boruya üfürüldüğünde o gün artık aralarında akrabalık yoktur ve birbirleriyle de ilgilenemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Tartıları ağır gelenler, işte onlar kazanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Tartıları hafif gelenler ise, kendilerini zarara soktukları için cehennemde ebedi kalacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Onlar orada perişan durumda iken, ateş de yüzlerini yalayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Ayetlerim size okunmuyor muydu ve siz de onları yalanlamıyor muydunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. "Efendimiz" diyecekler, "Bizi talihsizliğimiz yendi; biz sapıtan bir toplum olduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. "Efendimiz, bizi buradan çıkar. Eğer (eski durumumuza) dönersek artık biz gerçekten zalimleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Diyecek ki, "Sinin orada, benimle konuşmayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. "Kullarımdan bir grup,’Efendimiz, gerçeği onayladık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.’ derdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. "Sizse onları alaya aldınız ve onlar yüzünden beni anmayı unuttunuz. Onlara gülüp duruyordunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. "Bugün ben, onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. Kazananlar işte bunlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Dedi ki, "Yeryüzünde kaç sene kaldınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. "Birgün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Sayanlara sor" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Dedi ki, "Siz gerçekten çok kısa bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. "Sizi boş yere yarattığımızı ve bize dönmeyeceğinizi mi sandınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Gerçek Yönetici olan ALLAH çok yücedir. O’ndan başka tanrı yoktur ve O, cömert yönetimin Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Her kim ALLAH ile birlikte, hiçbir delile sahip olmayan başka bir tanrıya da hizmet ederse, onun hesabı Efendinin katındadır. Kuşkusuz kafirler başaramazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. De ki: "Efendim, (bizi) bağışla, merhamet et; sen, merhamet edenlerin en iyisisin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster