عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
Alimil ğaybi veş şehadeti fe teala amma yüşrikun
Kelime
Anlamı
Kökü
عَالِمِ
(O) bilir
الْغَيْبِ
görünmeyeni
وَالشَّهَادَةِ
ve görüneni
فَتَعَالَىٰ
ve yücedir
عَمَّا
şeylerden
يُشْرِكُونَ
onların ortak koştukları

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Gizliyi de bilir, görüneni de; gerçekten de yücedir şirk koşanların ona eş tanıdıkları şeylerden.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O, kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duygularıyla algıladıkları şeyleri de tamamen bilir. Bunun içindir ki, onların kendisine yakıştırdıkları her türlü vasıftan ve ortaktan mutlak olarak yücedir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Gaybı da şehâdeti de Bilen’dir... Onların ortak koşmalarından yücedir!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Gaybı da görüneni de bilendir. Onların ortak koştuklarından yücedir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından Yücedir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah, gaybın ve hazırın âlimidir; O, müşriklerin koştukları şirklerden çok yücedir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah, gaybı/görünmeyeni ve görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  O, gorulmeyeni de, goruleni de bilir. Kostuklari ortaklardan yucedir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Gaybı da, hazır olanı da bilendir; onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (O,) insanların algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de bilir. O, müşriklerin koştukları ortaklardan çok yücedir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (91-92) Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Tüm sırları ve tanık olunanları Bilendir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah, gaybı da, açık olanı da bilir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O görünmeyeni de görüneni de bilir. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Gaybı ve müşahede edilebileni bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Allah, gaybı da şehâdeti de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Öyle Allah ki) gizliyi de, aşikârı da bilendir O. İşte O, (kâfirlerin kendisine) katdıkları eşlerden (münezzehdir), çok yücedir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Görünmeyeni ve görüneni hakkıyla bilendir; şirk koştukları şeylerden pek yücedir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  O, görüleni de, görülmeyeni de bilir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah bilinmeyenleri de, açıkta olanları da bilendir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Allah), gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  O görünmeyeni de görüneni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de künhüyle bilir; ve bunun içindir ki, onların Kendisine yakıştırdıkları her türlü eşten ve ortaktan mutlak olarak yücedir!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O, insan idrakinin algılamaktan aciz olduğu şeylerin de, algılayabildiği şeylerin de sırrına vakıftır: nitekim O, onların Zatına yakıştırdıkları her türlü ortaktan beridir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Gaib olanı da, âşikâre bulunanı da bilendir. İşte onların şerik koştuklarından müteâlidir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah görünmeyeni de görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Görünmeyeni de, görüneni de bilir. O, onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O görünmeyeni de görüneni de bilir. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Görünmeyen ve görünen, gizli ve âşikâr her şeyi bilen Allah, onların iddia ettikleri şerikleri olmaktan yücedir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (O), görünmeyeni ve görüneni bilir; onların ortak koştukları şeylerden yücedir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  O, gizliyi de açığı da bilendir, onların koştukları şirklerden çok yücedir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktır onların ortak koştuklarından.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  He knows what is hidden and what is open: too high is He for the partners they attribute to Him!