1. Mü’minler kurtuluşa, mutluluğa ermişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar ki, huşu içinde namaz kılarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar ki, boş ve yararsız şeylerle ilgilenmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar ki, zekâtı aksatmaksızın, tam olarak verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlar ki; edep yerlerini sakınırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onlar yalnız eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Bu iki durumda ayıplanmaları sözkonusu değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bunların ötesine geçmek isteyenler, yasal sınırı aşmış olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar ki, uhdelerine verilen emanetleri korurlar ve sözlerini tutarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar ki, namazlarını aksatmaksızın kılarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte onlar «varis» lerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yani «Firdevs» cennetinin mirasçılarıdırlar, sürekli olarak orada kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Andolsun ki, biz insanı süzme çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra sperma halinde korunaklı bir yuvaya yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra spermayı embriyoya dönüştürdük. Arkasından embriyoyu et parçasına dönüştürdük, arkasından et parçasından kemikler yarattık, arkasından kemiklere et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratığa dönüştürdük. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra siz, bunun ardından öleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra siz, kıyamet günü, yeniden diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Üstünüzde birinden diğerine geçilebilen yedi katman yarattık. Bu yarattıklarımızı başıboş bırakmayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz gökten belirli miktarda su yağdırarak onu yerin yüzeyinde durdurduk. Hiç şüphesiz onu geri götürmeye de gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bu su sayesinde sizin için hurma ve üzüm bağları yarattık. Bu bağlarda size yararlı birçok meyvalar yetişir, onları yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine su sayesinde asıl kaynağı Tur-i Sina olan ve yiyenlere yağ ve katık sağlayan ağacı da yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Büyükbaş hayvanlarda sizin için alınacak dersler vardır. Karınlarındaki sütten size içiriyoruz. Onlardan başka birçok yararlar sağlıyorsunuz ve etlerini yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onların sırtlarında ve gemilerde taşınıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Biz Nuh’u soydaşlarına peygamber olarak gönderdik. O dedi ki; «Ey soydaşlarım, Allah’a kulluk ediniz, O’ndan başka bir ilahınız yoktur. Allah’dan korkmaz mısınız?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Soydaşlarının önde gelen kâfirleri dediler ki; «Bu adam tıpkı sizin gibi bir insandır. Üzerinizde üstünlük kurmak istiyor. Eğer Allah dileseydi, bize bir melek gönderirdi. Onun söylediklerini eski atalarımızdan hiç duymamıştık.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu adam bir deliden başka bir şey değildir. Bir süre için onu gözetim altında tutunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh «Ya Rabb’i, onların bu yalanlamaları karşısında bana yardım et» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O’na vahiy yolu ile bildirdik ki; «Bizim gözlerimiz önünde ve vahyimiz uyarınca bir gemi yap. Emrimiz gelip de tandır kaynamaya (her yandan sular fışkırmaya) başlayınca her canlı türünün birer çifti ile boğulacağına ilişkin hükmümüzün kesinleştiği kimse dışında kalan aile bireylerini gemiye bindir. Zalimler konusunda bana başvurma; çünkü onlar kesinlikle boğulacaklardır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Nuh, sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğinizde «Bizi zalim soydaşlarımızdan kurtaran Allah’a hamdolsun» de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yine de ki; «Ya Rabb’i, beni bereketli bir yere indir. Sen kullarını en iyi yerlere konduransın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bu olayda alınacak birçok dersler vardır. Biz Nuh’u ve soydaşlarını bu yolla sınavdan geçirmiş olduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Onların ardından başka bir kuşak ortaya çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlara da «Allah’a kulluk ediniz, O’ndan başka bir ilahınız yoktur, Allah’dan korkmaz mısınız» diyen kendilerinden bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Soydaşları arasındaki ahiret buluşmasını yalanlayan ve kendilerine bol nimet verdiğimiz için baştan çıkan öncü kâfirler dediler ki; «Bu adam tıpkı sizin gibi bir insandır, sizin yediğinizden yiyor ve sizin içtiğinizden içiyor.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat edecek olursanız, o halde aldanmış cahiller olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O sizi, ölüp toprak ve kemik olduktan sonra yeniden diriltileceksiniz diye mi korkutuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Heyhat, heyhat! Gerçekten ne kadar uzak bir korkutmadır bu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayat, bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Yeniden diriltileceğimiz sözkonusu değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O sadece Allah’a karşı yalan uyduran biridir. Biz ona inanmayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O peygamber «Ya Rabb’i, bunların yalanlamaları karşısında bana yardım et.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allah «Onlar yakında pişman olacaklardır» dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Derken ansızın hakettikleri müthiş bir gürültüye tutuluverdiler de kendilerini sel süprüntüsüne dönüştürdük. Kahrolsun zalimler güruhu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onların ardından başka kuşaklar ortaya çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiç bir ümmet, ecelini ne öne alabilir ve ne de erteleyebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sonra ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamberi geldi ise onu yalanladılar. Biz de onları birbiri peşisırâ yokederek tarihi olaylara dönüştürdük. Kahrolsun inanmayanlar güruhu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sonra Musa ile kardeşi Harun’u ayetlerimiz ile ve açık kanıtla destekli olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Firavun ile onun önde gelen adamlarına. Fakat onlar büyüklük kompleksine kapılarak iman etmeye yanaşmadılar. Zaten onlar kendilerini beğenmiş kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlar dediler ki; «Kendimiz gibi birer insan olan şu iki adama mı inanacağız ki, onların soydaşları bize tapıyorlar?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onları yalanladılar ve bu yüzden yok edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Soydaşları doğru yolu bulsunlar diye Musa’ya kitap verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Meryemoğlu İsa ile annesini gücümüzün bir kanıtı olarak ortaya çıkardık. Onları yaşamaya elverişli ve akarsulu bir tepeye yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey peygamberler, temiz yiyeceklerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Hiç kuşkusuz ben sizin neler yaptığınızı bilirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sizin de bir parçasını oluşturduğunuz şu ümmet, tek bir ümmettir, ben de sizin Rabb’inizim. Öyleyse sırf benden korkunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Fakat insanlar bu inanç birliğini yıkarak çeşitli gruplara ayrıldılar. Her grup kendi inanç sistemi ile övündü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bir süre için onları gafletleri ve sapıklıkları ile başbaşa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlar sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz servetle ve evlatlarla, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onların iyiliklerine koşuyoruz? Aslında onlar işin farkında değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlar ki, Rabb’lerinin korkusu ile titriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve onlar ki, Rabb’lerinin ayetlerine inanıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ve onlar ki, Rabb’lerine ortak koşmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve onlar ki, Rabb’lerine dönecekler diye kalpleri ürpererek verdikleri şeyi verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İşte onlar iyiliklerde yarışanlar ve bu yarışı önde bitirenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Biz herkese taşıyabileceği kadar yük yükleriz. Bizim katımızda, gerçeği olduğu gibi söyleyen bir kitap vardır. Onlara asla haksızlık edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Fakat kâfirlerin kalpleri, mü’minlerin bu davranışlarından tamamen habersizdir. Onların, bunlar dışında, birtakım kötü işleri var ki, sürekli olarak onlarla meşguldürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Ama onların azılı elebaşlarının yakasına azabımızla yapıştığımızda hemen feryadı basarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Bugün boşuna feryad etmeyiniz, bizden yardım göremeyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Vaktiyle ayetlerimiz size okunduğunda yüzünüzü arkanıza çevirirdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ayetlerimize dudak bükerek gizli toplantılarınızda saçmalıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Acaba onlar Kur’anı incelemediler mi? Yoksa onlara, eski atalarına gelmemiş olan bir mesaj mı geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yoksa peygamberlerini tanıyamadılar da bu yüzden mi ona karşı çıkıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yoksa onun deli olduğunu mu söylüyorlar. Hayır, O onlara gerçeği getirdi ve onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer gerçek onların keyfi arzularına uysaydı, göklerin, yerin ve gökler ile yerde bulunan canlı cansız tüm varlıkların düzeni ve dengesi bozulurdu. Aslında onlara nam ve şan bağışladık. Fakat onlar kendi nam ve şanlarına sırt dönüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yoksa sen onlardan ücret mi istiyorsun ki? Oysa Rabb’inin sana vereceği ücret daha üstündür. O rızık verenlerin en iyisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Aslında sen onları doğru yola çağırıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ama ahirete inanmıyorlar doğru yolun uzağına düşüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Eğer biz onlara acısak da başlarındaki sıkıntıyı gidersek yine azgınlıkları içinde debelenmeye ısrar ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Biz onların yakalarına azapla yapıştık. Fakat ne Rabb’lerine boyun eğdiler ve ne de O’na yalvardılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ama ağır bir azabın kapısını yüzlerine açtığımızda kurtuluş ümitlerini yitirerek ne yapacaklarını şaşırırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Gözü, kulakları ve gönülleri yaratıp size veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sizi yeryüzüne yerleştiren O’dur ve O’nun huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sizi yaratan ve öldüren O’dur. Gecenin ve gündüzün birbirini izlemesi O’nun uygulamasıdır. Hiç düşünmeyecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Tersine onlar daha önceki sapıkların dediklerini söylediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Biz ölüp de toprak ve kemik olduktan sonra yeniden mi diriltileceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bu tehdit şimdi bize yöneltildiği gibi daha önce atalarımıza da yöneltilmişti. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onlara de ki, «Eğer biliyorsanız, söyleyiniz, yeryüzü ve üzerindeki tüm varlıklar kimindir?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Sana «Allah’ındır» diyecekler. De ki; «Siz kafanızı çalıştırmayacak mısınız?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Onlara de ki; «Yedi göğün ve yüce Arş’ın Rabb’i kimdir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Sana «Bunlar Allah’ındır» diyecekler. De ki; «Siz hiç O’ndan korkmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlara de ki; «Eğer biliyorsanız, söyleyiniz; tüm varlıkların egemenliği, elinde olan, her şeyi koruyup gözeten, Fakat koruyanı ve işine karışanı olmayan kimdir?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Sana «Bu yetki Allah’a aittir» diyecekler. De ki; «O halde nasıl oluyor da yanıltılıyorsunuz?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Aslında biz onlara gerçeği sunduk, fakat onlar yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah evlat edinmemiştir ve O’nun yanısıra bir başka ilah yoktur. Yoksa her ilah, kendi yaratıklarını otoritesi altına alıp bir yana gider ve biri öbürüne karşı üstünlük kurmaya çalışırdı. Allah onların bu asılsız yakıştırmalarından münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. O görünmeyeni de görüneni de bilir. O onların koştukları ortaklardan münezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. De ki; «Ya Rabb’i, eğer onların tehdit edildikleri azabı eğer mutlaka bana göstereceksen.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Ya Rabb’i, beni zalimler arasında bırakma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Onlara yönelttiğimiz tehdidin gerçekleştiğini sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sana yaptıkları kötülüğü en iyi davranışla karşıla. Biz onların asılsız yakıştırmalarını herkesten iyi biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. De ki; «Ya Rabb’i, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onların yanımda olmalarından da sana sığınırım, ya Rabb’i. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Sonunda onlardan biri ölümün eşiğine geldiğinde der ki; «Ya Rabb’i, beni geri çeviriniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Ki, ihmalkâr davrandığım konularda iyi ameller işleyeyim. Asla. Bu söz, boş yere söylenmiş yararsız bir lâftır. Yeniden dirilecekleri güne kadar onların önünde geçit vermez bir engel vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Sura üflendiği zaman, o gün artık aralarında soy bağı kalmaz ve birbirlerine hal hatır sormazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Kimlerin tartıları ağır gelirse onlar kurtuluşa ermişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kimlerin tartıları hafif kalırsa onlar kendilerini mahvetmişlerdir, çünkü sonsuza dek cehennemde kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Orada ateş yüzlerini yalar, bu yüzden dudakları kasılacağı için dişleri sırıtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Ayetlerimiz size okunduğunda onları yalanlıyordunuz, öyle değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Cehennemlikler derler ki; «Ey Rabb’imiz, kötü arzularımıza yenik düşerek sapık bir topluluk olduk.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Ey Rabb’imiz, bizi buradan çıkar, eğer eski tutumumuza dönersek biz gerçekten zalim oluruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Allah, der ki; «Kesin sesinizi ve sürünün orada; bana bir şey söylemeyin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Hani vaktiyle kullarımın bir bölümü ’Ey Rabb’imiz, biz sana inandık, bizi affeyle, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en iyisisin’ diyorlardı.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Siz onları alaya alıyordunuz. Sonunda bu tutumunuz beni anmayı size unutturdu, artık onlara hep gülüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim, şimdi onlar kurtuluşa, mutluluğa ermişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allah, cehennemliklere der ki; «Siz yeryüzünde kaç yıl yaşadınız?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Cehennemlikler derler ki; «Orada ya bir gün, ya da bir günden daha az yaşadık, saymış olanlara sor.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Allah, onlara der ki; «Orada az bir süre kaldınız. Keşki bunu vaktiyle bilmiş olsaydınız.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Sizi boşuna yarattığımızı ve huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Egemenliğin ortaksız sahibi ve gerçek olan Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir; O’ndan başka ilah yoktur ve yüce Arş’ın sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Kim kanıtlayıcı bir delile dayanmadığı halde Allah’ın yanısıra başka bir ilaha taparsa onun hesabını Rabb’i görecektir. Hiç kuşkusuz kâfirler iflah olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. De ki; «Beni affeyle, bana merhamet et, sen merhamet edenlerin en iyisisin.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster