1. Doğrusu, gereği gibi inananlar gerçek kurtuluşa erecekler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar ki, namazlarında derin bir ürperti ve tevazu içinde olurlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. onlar ki, yararsız her şeyden yüz çevirirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. onlar ki, arınmak için gerekeni yaparlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. onlar ki, iffetlerini korurlar; - Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. fakat kendi eşleri, yani meşru olarak sahip oldukları müstesna; zaten onlar (meşru eşleriyle paylaştıkları cinsellikten dolayı) kınanamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ama bu sınırın ötesine geçen kimseler, haddi aşmış olanlardır- Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ve onlar ki, namazları üzerine titizlenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte onlar, (mutluluk yurduna) varis olacak kimselerdir: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. onlar ki, görkemli cennetlerin mirasçısı olacaklar, onlar orada ebedi kalacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu Biz insan türünü, bir nevi konsantre bir balçıktan yarattık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. epey sonra onu, karar kılacağı (rahimde) yer tutan bir hayat tohumu kıldık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra da, o tohumu rahim duvarına yapışan yapışkan bir madde yaptık. Ardından, bu yapışkan maddeyi bir çiğnem et gibi görünen bir cisme dönüştürdük; bunu müteakiben, bu bir çiğnem et görünümündeki cismi kemikler haline getirdik; derken bu kemiklere et giydirdik. Nihayet onu, (kendisine ruh üfleyerek) bir başka yaratılışta ortaya çıkardık. O eşsiz, emsalsiz en güzel yaratıcı olan Allah ne yücedir, bütün nimet ve bereketlerin asıl kaynağıdır ! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve kuşku yok ki siz, bu sürecin ardından elbette öleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yine kuşku yok ki siz, Kıyamet Günü (tekrar) diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Doğrusu yine Biz, sizin üzerinizde kat kat yollar yaratmışız: zira Biz hiçbir varlıktan habersiz değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve gökten suyu bir yasaya bağlı olarak Biz indirtmekteyiz; ve yeryüzünde onu tutmaktayız; şu da var ki Biz, onu gidermeye elbette kadiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve nihayet onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları yeşertmekteyiz; orada sizin için bir çok meyve bulunmakta ve onunla beslenmektesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine Sina Dağı (havalisinde) yetişen, ürünü sayesinde yağ elde edilen ve yiyenler için hoş bir katık sağlayan (zeytin) ağacından da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yine, evcil hayvanlarda da sizin için elbet bir ibret vardır: onların karınlarında bulunan sütten size içiriyoruz; ve sizin için onlarda bir çok yarar bulunuyor; üstelik onlar sayesinde besleniyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlara (karada), tıpkı (denizdeki) gemilere (olduğu gibi) yük taşıtırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Doğrusu Nuh`u kendi kavmine gönderen de yine Bizdik. Nitekim, onlara demiştik ki: "Ey kavmim! Yalnız Allah`a kulluk edin! Sizin O`ndan başka bir ilahınız bulunmamaktadır: hala sorumluluk bilinciyle hareket etmeyecek misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunun üzerine, kavminin seçkinlerinden inkarda ısrar eden kimseler şöyle dedi: "Bu da, sadece sizin gibi ölümlü bir insan, onun amacı size üstünlük sağlamak; hem eğer Allah isteseydi, gökten bir melek indiriverirdi; (üstelik) bizler, bu konuda önder atalarımızdan bir şey işitmiş de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O ise, sadece aklını kaçırmış biri: artık siz de onu bir süre gözetim altında tutarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Nuh) demişti ki: "Rabbim! Onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bunun üzerine ona şöyle vahyetmiştik: "Bizim rehberliğimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi inşa et; unutma ki hükmümüzün vakti gelip çattığında, tandır da kaynamaya başlar. Bu takdirde sen yanına her tür (canlıdan) birer çift ve bir de kendileri hakkında hüküm kesinleşmiş olanlar hariç, aile efradını al! Ama sakın kendilerine kıymakta ısrar eden kimseler hakkında Benimle muhatap olayım deme! Karar kesin: onlar boğulacaklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ardından sen ve beraberinde bulunanlar gemiye yerleşir yerleşmez deyin ki: "Zalim kavimden bizi kurtaran Allah`a sonsuz hamdü senalar olsun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bir de "Rabbim!" diye yalvar, "Beni bereketli bir yere ulaştır; zira Sen kişiyi (maksadına) ulaştıranların en hayırlısısın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Elbet bunda, (akleden kimseler için) işaretler vardır; ve elbet Biz (öncekileri) de sınavdan geçirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Daha sonra bunların peşinden, başka bir nesli (tarih sahnesine) çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ve onların içinden de, kendilerine "Yalnız Allah`a kulluk edin! Sizin O`ndan başka bir ilahınız bulunmamaktadır: hala sorumluluk bilinciyle hareket etmeyecek misiniz?" diyen bir elçi gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Bunun üzerine, kavminin seçkinlerinden inkarda ısrar eden ve ahiret gerçeğiyle yüzleşeceğini yalanlayan kimseler -ki bunları Biz dünya hayatında refaha kavuşturmuştuk- şöyle demişlerdi: "Bu da sizin gibi ölümlü birinden başkası değil; sizin yediğinizden yiyor, sizin içtiğinizden içiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Hal böyleyken kalkar da sizin gibi ölümlü birine tabi olursanız, o takdirde kaybeden mutlaka siz olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu kişi siz ölüp gittikten, toza toprağa karışmış bir iskelet halini aldıktan sonra, sizin (Allah`ın huzuruna) çıkartılacağınızı mı iddia ediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Uzak, hem de çok uzak size iddia edilen bu şey! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayat, bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir: ölürüz ve (bir kez) yaşamış oluruz ve bir daha da diriltilmeyiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bu adam, sadece uydurduğu yalanı Allah`a isnat eden biri; bizim ona inanmamız ihtimal dışıdır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Elçi) dedi ki: "Rabbim! Onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Allah) buyurdu ki: "Az kaldı, yakında bin pişman olacaklar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Derken mutlak hakikatin üstün gücü, onları sarsıcı bir bela çığlığı halinde kuşattı. Sonuçta onları selin sürüklediği çer çöpe çevirdik: evet, uzak olsun bu zalimler güruhu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Daha sonra, bunların peşinden de başka birtakım uygarlıkları (tarih sahnesine) çıkardık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. herhangi bir toplum sonu yasayla belirlenmiş süresini ne savuşturabilir, ne de erteleyebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Daha sonra, birbiri ardınca elçilerimizi gönderdik: her bir topluma kendi elçisi geldi, (ama) onu yalanladılar; bu yüzden biz de onların (akıbetini) birbirine benzettik; ve hepsini efsaneye çevirdik: artık, uzak olsun imansızlar güruhu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Daha sonra, Musa ve kardeşi Harun`u mesajlarımızla ve kendilerini açık ara önde kılan bir güçle, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Firavun ve onun önde gelen çevresine gönderdik; çünkü onlar büyüklük taslamıştılar; zaten öteden beri hep tepeden bakan bir güruhtular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İşte onlar dediler ki; "Ne yani, o ikisinin kavmi bizim kölelerimiz olduğu halde, biz bizim gibi iki ölümlü insana mı inanalım?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Böylece onları yalanladılar; bu yüzden de helake uğrayanlardan oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ama doğrusu Biz Musa`ya ilahi mesajı, belki onlar doğru yolu bulurlar diye vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Yine (aynı amaçla) Meryem oğlunu ve annesini de birer simge kıldık; ve o ikisini kalıcı bir güzelliğin görkemli makamına ve esenliğin bereketli kaynağına yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (Onları izleyenlere dedik ki): "Siz ey elçiler(in tabileri)! (Dünya nimetlerinin) temiz ve helal olanlarından yiyin, doğru ve yararlı şeyler yapın! Çünkü Ben, yaptığınız her şeyin bilgisine detaylarına vakıfım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Kesinlikle bu (elçilerin takipçilerinden oluşan) ümmetiniz bir tek ümmettir ve Ben de sizin (bir tek) Rabbinizim: şu halde Bana karşı sorumluluğunuzu yerine getirin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Bu (emre) karşın, onlar aralarındaki birliği darmadağın edip (hakikati) parçaladılar: her hizip başladı elindeki (parçayla) övünmeye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Artık onları bir vakte kadar, gömüldükleri gafletleriyle baş başa bırak da işine bak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. şimdi onlar, bol bol servet ve evlat verdik diye Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Bizim kendilerinin (mevcut hallerini) onayladığımızı sanıyorlar, öyle mi? Asla! Fakat onlar (bunun bile) farkında değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Şüphesiz Rablerine karşı duydukları derin bir saygıdan dolayı tir tir titreyenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Rablerinin mesajlarına inananlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Rablerine şirk koşmayanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. en sonunda yine Rablerine döneceklerine inandıklarından, yüreklerinde tarifsiz bir ürperti duyarak vermeleri gerekeni verenler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. işte onlardır hayırlarda öne geçmek için can atanlar; nitekim onlardır bu konuda öne geçecek olanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Ve Biz hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemeyiz; zira Bizim katımızda hakkı-hakikati olduğu gibi dile getiren bir kayıt tutulmaktadır: sonuçta onlar asla zulme uğramayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Fakat kalpleri, bu (ilahi kayıt işlemine) karşı derin bir gaflet içinde olanlar da (var). İşte onlar, bundan daha aşağılık işler de çeviriyorlar: bunlar da o yolda çabalayıp giderler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Nihayet onların refah içinde yüzenlerini azapla yakalayıveririz; işte o zaman feryada başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Bugün imdat dilemeyin; çünkü Bizden size asla yardım ulaştırılmayacak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hem evvelce mesajlarımız size ulaştırılmıştı. Buna rağmen siz ısrarla arkanızı dönüyordunuz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. ona karşı böbürlenerek, sokulduğunuz karanlığın koynunda atıp tutuyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İyi de, onlar (bu) sözü hiç mi düşünmediler? Ya da kendilerinden önce gelip geçmiş atalarına hiç ulaşmamış olan bir şey mi gelmiş onlara? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Veya elçilerini tanımadılar da, bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ya yoksa, onu cinnet geçirmekle mi suçluyorlar? Yoo, aksine o onlara gerçeği getirdi; ama onların çoğu katıksız gerçeği sevmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer hak, onların arzularına uysaydı, elbette gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik, fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirdiler.[358] Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yoksa sen onlardan (hakka davet karşılığında) dünyevi bir bedel mi istiyorsun? (Hayır), çünkü senin Rabbinin ödeyeceği bedel daha yüksektir: zira rızık verenlerin en hayırlısı O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sen onları gerçekten de dosdoğru bir yola çağırıyorsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. ahirete inanmamakta direnen kimselerse ısrarla bu yoldan sapıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Ve eğer onlara acıyarak başlarına gelen herhangi bir beladan kendilerini kurtarsak, şaşkın şaşkın saplandıkları inkar bataklığında debelenmekte ısrar ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Doğrusu Biz onları azab ile kuşatmıştık da, yine de Rablerine boyun eğmemişlerdi. Nitekim bundan böyle de acziyetlerini itiraf edecek değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ta ki vakti gelip de onlar aleyhine bir azap kapısı açıncaya dek: o zaman da onlar, orada, umutlarının tamamını yitiriverecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. İmdi sizi işitme, görme ve düşünme yeteneğiyle inşa eden O`dur: ne kadar da azınız şükrediyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sizi yeryüzüne yayan da O`dur, yine O`na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yine O hayat verir ve ölümü takdir eder; gece ve gündüzün birbirinin yerine geçmesi de O`nun eseridir: peki, hala akletmeyecek misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Aksine, öncekiler ne dediyse onlar da aynısını söylediler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. "Ne yani" dediler, "biz ölüp gittikten, toza toprağa karışmış bir iskelet halini aldıktan sonra tekrar mı diriltileceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Doğrusu bu, bize ve bizden önceki atalarımıza da vaad edilmişti; ne ki bu eskilerin mesajlarından başka bir şey değildir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: "Yer ve ondaki varlıklar kime aittir, eğer biliyorsanız (cevaplasanıza)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Allah`a aittir" diyecekler. De ki: "O halde, hala (onurunuzu) hatırlamayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. de ki: "Hem yedi göğün, hem de mutlak hükümranlık tahtının yegane Rabbi kimdir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Allah`tır" diyecekler. De ki: "O halde, hala sorumluluğunuzun bilincine varmayacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. De ki: "Her şeyin hakimiyetini elinde tutan, (her varlığı) kollayıp kayırdığı halde kendisi kimsenin koruyup kollamasına muhtaç olmayan kimdir, biliyorsanız (söylesenize)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Allah`tır" diyecekler. De ki: "O halde, nasıl büyülenmiş (gibi) davranabiliyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Yoo! Aksine Biz onlara saf gerçeği sunmuştuk, ama onlar ısrarla yalana sarıldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah asla herhangi bir çocuk edinmemiştir; O`nunla birlikte başka bir ilah da yoktur. Aksi halde her bir ilah kendi yarattığını kendinden yana çeker, böylece biri diğerine üstünlük kurmaya kalkardı. Allah onların tavsif ve tasavvur ettiklerinin çok ötesinde, aşkın ve uludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. O, insan idrakinin algılamaktan aciz olduğu şeylerin de, algılayabildiği şeylerin de sırrına vakıftır: nitekim O, onların Zatına yakıştırdıkları her türlü ortaktan beridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. De ki: "Rabbim! Eğer onları tehdit ettiğin azabı bana ille de göstereceksen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. “Bu takdirde Rabbim, beni bu zalimler güruhunun içinde bulundurma!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ne ki Biz, onları tehdit ettiğimiz azabı (her hal ve şartta) sana göstermeye elbette kadiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Her çirkin saldırıya karşı öyle bir savunma yap ki, en güzeli, en uygunu o olsun; Biz onların yakıp yakıştırdıklarını elbette biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ve de ki: "Rabbim! Şeytanların ayartmalarından Sana sığınırım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onların yaklaşımlarından da Rabbim, sana sığınırım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Nihayet o (inkarcı)lardan birine ölüm gelip çatınca, "Rabbim!" der, "Döndür ne olur, geri döndür beni; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. belki ben, daha önce yapmadıklarımın yerine doğru dürüst işler yaparım!" Kesinlikle hayır! Çünkü onun dile getirdiği, sadece muhatabı etkilemek için sarf edilmiş bir laftır; nitekim böylelerini arkalarından, dirilecekleri güne kadar (aşamayacakları) bir engel kuşatmıştır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Ve kalk borusu çaldığı zaman, artık o gün ne aralarındaki soy yakınlığı işe yarar ne de birbirlerine (olan biteni) sorabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Derken, kimin (iyilikleri) tartıda ağır gelirse işte kurtuluşa erenler onlar olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Ama kiminki de hafif gelirse, cehennemde yerleşip kalmak üzere kendilerini harcayanlar da onlar olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ateş onların suratlarını kavuracak; sırıtan dişleriyle öylece kalakalacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. (Allah diyecek ki): "Ayetlerim size okunmamış mıydı? Ama siz onları ısrarla yalanladınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. "Rabbimiz!" diyecekler, "Talihimiz yaver gitmedi, bu yüzden biz de sapıtan bir güruh olup çıktık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Rabbimiz! Bizi buradan çıkar! Eğer tekrar dönersek, o zaman anlaşılır ki bizler gerçekten zalimleriz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. (Allah) diyecek ki: "Kalın tıkıldığınız yerde ve bana cevap yetiştirmeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Çünkü kullarımın arasında bir gurup vardı. Onlar "Rabbimiz! Biz iman ettik: o halde bizi bağışla, bize merhamet et! Zira merhametlilerin en hayırlısı Sensin!" diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Ne varki siz onlarla alay ettiniz. En sonunda onlar(la alayınız) size beni hatırlamayı unutturdu; üstelik bir de onların halini gülünç buluyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Bakın işte, sabırlarından dolayı onları bugün ödüllendirdim: şüphesiz ki gerçek başarıya erenler işte onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. (Allah azaptakilere) diyecek ki: "Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onlar cevap verecekler: "Bir gün ya da bir günden daha az; istersen bunu sayı bilenlere sor!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. (Allah şöyle diyecek): "Yalnızca kısa bir süre kaldınız: Keşke siz, bunu olsun bilseydiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Şimdi Bizim sizi boş yere ve amaçsız yarattığımız; dahası (hesap vermek için) Bize döndürülmeyeceğinizi sanıyorsunuz, öyle mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Ama bakın, Allah (sizin tasavvur ettiğinizden) çok daha yüce ve uludur; mutlak otorite ve aşkın gerçeklik sahibidir; O`ndan başka ilah yoktur, sınırsız lütuf ve merhamet tahtının da Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Şu halde her kim, konu hakkında hiç bir ikna edici delili olmadan Allah`la beraber başka bir ilaha dua ederse, iyi bilsin ki bunun hesabı Rabbinin huzurunda mutlaka görülecektir: şu kesin ki, inkar edenler asla kurtuluşa eremeyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. İmdi, (ey bu vahyin muhatabı): "Rabbim!" de, "Bağışla! Merhamet et! Zira merhamet edenlerin en hayırlısı Sensin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster