1. İnananlar kurtulmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar öyle kimseler ki, namazlarında Rablerine saygı içerisinde ibadet ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Her zaman zekâtlarını vererek (mallarını temizlemeyi) devam ettirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Zinadan uzak durarak iffetlerini korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ancak cinsel arzularını eşleri ve meşru olarak evlendikleri cariyelerle karşılarlar ve bundan dolayı da asla kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kim, meşru evlilik yolundan başka yollarla tatmin olmaya kalkarsa, haddi aşmış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnananlar, emanetleri ve ahitlerini yerine getirmeyi özenle gözetirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Namazlarının kendilerine yüklediği sorumluluklarını muhafaza ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte onlar (Rablerinin vaat ettiği nimetlere) varistirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İçlerinde sürekli kalacakları Firdevs cennetlerine adaydırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Biz insanı toprağın özünden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra toprağın özünü nutfe (döl suyu) haline getirip, sağlam bir yere (ana rahmine) yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra o nutfeyi kan pıhtısı haline, sonrada o kan pıhtısını et parçası ve et parçasını da kemik halinde yarattık. Sonra o kemiklere et giydirdik. Bu aşamalardan sonra onu (ana babasından) başka bir insan olarak meydana getirdik. Bunlardan sonra yaratıcıların en güzeli olan Allah, her şeyden yüce ve ulu değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bu yaşamınızın sonunda öleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra kıyamet günü yeniden diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Elbetteki biz sizin yaratılışınızın üzerinde, yedi yol (yedi kat gök) yarattık ve biz yaratmaktan asla geri duracak değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz gökten bir ölçü ile su indirdik. Sonra o suyu yeryüzünde tuttuk (yerleştirdik). O suyu yeryüzünden (dilediğimiz zaman) alıp yok etmeye her zaman gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Böylelikle bununla size hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçlerinde çok sayıda yemişler vardır ve sizler onlardan yemektesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve Turu Sina dağında yetişen ve içinden yağ çıkan, o yağı yiyenlere hoş kokular veren bu ağacı da (zeytini) biz yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Karınlarından çıkan sütlerini içtiğiniz, evcil hayvanlarda da sizin için alınacak ibretler var. İçtiğiniz o sütlerde, sizin için pek çok faydalar olduğu gibi, o hayvanların etlerinden de yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O hayvanlarda ve onları taşıyan gemilerde de sizin için alınacak dersler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Nuh’u kavmine elçi olarak göndermiştik. Kavmine "Ey kavmim! Sizin için ondan başka hiçbir ilahın olmadığı, Allah’a kulluk edin. Artık sakınıp korunmaz mısınız?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kavminden Nuh’un getirdiği doğruları inkâr edenlerin önde gelenleri, kendi toplumuna "Bu adam da sizin gibi bir insan, sizin üzerinizde bir üstünlük kurmak istiyor. Eğer Allah dileseydi elçi olarak bir melek gönderirdi. Hem bunun söylediklerini daha önceki atalarımızdan işitmedik. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "O kendisinde delilik olan bir adam, bir müddet onu gözetim altında tutun bakalım" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh "Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Nuh’a "Bizim gözetimimiz altında bir gemi inşa et ve sana (ne yapacağını vahiyle) bildireceğiz" diye vahyettik. Sonra o kavme yapacağımızın vakti geldiğinde, onların başlarına gelecek felaket başlatıldı (kazan kaynamaya başladı). Nuh’a "Her cinsten iki çifti ve aileni o gemiye bindir. Ancak daha önce üzerlerine azap sözünün geçtiği (inkarcıları) gemiye alma. Sonra gerçekleri inkar ederek kendilerine haksızlık edenler için de, bana yalvarma. Çünkü onların hepsi suda boğulacaklar" diye bildirdik Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sen ve senin yanında olanlar, gemiyi doldurduğunuzda "Yalnızca övülmesi gereken, bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah dır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Rabbim! Bizi bereketli kıldığın topraklara indir (yerleştir). Her şeyin en hayırlısını indiren sensin" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bunlarda alınacak ibretler var ve biz (insanları) bunlarla deniyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra, helak olan Nuh kavminden sonra, onların yerine diğer şehirleri inşa ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. O yerleşim yerlerine de "Allah dan başka hiçbir ilah yok, yalnızca O na kulluk edin. Sakınıp korunmayacak mısınız?" diyen kendi aralarından elçiler gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O toplumun inkar eden ve ahiret gününde dirileceklerini yalanlayan, dünyada kendilerine nimetler verip rahata erdirdiğimiz o şehrin önde gelenleri "Bu elçide sizin gibi bir insan, sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Eğer sizin gibi bir insana itaat ederseniz, o zaman kaybedenlerden olursunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Şimdi o, siz öldüğünüz, toprak ve kemik yığını haline geldiğinizde, çıkartılıp yeniden diriltileceğinizi mi vaat ediyor?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Yazık, yazık! Ne ile korkutuluyorsunuz (ne vaat ediliyor)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Bu dünyada yaşar (doğar) ve ölürüz, bizim yaşamımız yalnızca bu dünya hayatıdır ve biz yeniden diriltilecek de değiliz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "(Size bunu vaat eden) O elçi, elbetteki Allah adına yalan uyduruyor. Tabi ki biz ona inanacak değiliz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Elçi "Rabbim! Beni yalanlamalarına karşılık, bana yardım et" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Rabbi "Söylediklerinin karşılığında, kısa bir sürede kesinlikle pişman olacaklar" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Verilen söz karşılığında, onları şiddetli bir ses dalgası yakaladı. Haksızlık yapan bir topluluk olduğu için, onları yere çökmüş kupkuru bir ot haline getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sonra onların arkasından başka şehirleri inşa ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiçbir topluluk (ümmet) Allah’ın onlar için tespit ettiği zamandan önce yok olmaz, tespit edilen zamandan fazlada yaşamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sonra o yerleşim yerlerine peşi peşine elçiler gönderdik. Bu topluluklara ne zaman elçilerimiz gelmişse, o elçileri hep yalanladılar. Bizde onların bazılarını yok ederek diğer insanları onların yerine getirdik ki, yok ettiklerimizi de sonradan gelenlere anlatılan bir haber yaptık. Artık inanmayan topluluk uzak olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Daha sonra Musa ve kardeşi Harun’u açıklayıcı ayetlerimizle gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Firavun’a ve onun yöneticilerine (gönderdik). Kendilerinin erişilmez yüce bir topluluk olduklarını zannederek büyüklenip kibirlendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Onlar "Kavimleri bizim kölelerimiz iken, bizim gibi olan, şu iki insana mı inanacağız?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Musa ve Harun’u yalanladılar ve helak olanlardan oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Musa’ya kitabı verdik ki, belki doğru yola girerler diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Meryem’in oğlunu ve annesini de bir ibret yaptık. Meryem ve oğlunu oturmaya elverişli ve su kaynağı olan bir tepeye yerleştirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey Elçi! Temiz olan şeylerden ye, doğru ve yararlı işler yap. Ben senin yaptıklarını en iyi bilenim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. (Bu sizin inancınız ve yaşadığınız kurallar, bütün zamanlar içinde) Ümmetiniz (topluluğunuz) tekbir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim, yalnızca benden sakınıp korunun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Kendi aralarında işlerini parçalara ayırıp guruplaşmışlar ve her gurup mensubu olduğuyla övünmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onları belli bir zamana kadar kendi hallerine (sapkınlıklarında) bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bizim onlara verdiğimiz mallar ve oğullardan dolayı, kendilerinin güçlü olduklarını zannetmesinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlar farkına varmadan biz onları yararlı işlerde koşturuyoruz ki (denensinler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlar, Rablerine olan saygılarından, her zaman alçak gönüllülük içerisindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Aynı zamanda onlar Rablerinin ayetlerine de inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ve onlar Rablerine asla ortak koşmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlar, vermeleri gerekenleri (zekatlarını ve sadakalarını) verirler ve dönüşlerinin bize olduğuna kesinlikle inandıklarından, kalpleri heyecan içinde titrer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Onlar sürekli (Allah’a itaat etmekte) öncülük ederler ve hayırlarda yarışırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Biz bir nefse gücünün yetmediği hiçbir şeyi yüklemeyiz. Her nefsin yaptıklarının kayıtları bizim yanımızdadır. Hesap gününde bu kayıtlar gerçekleri konuştuğu için, hiçbir nefse haksızlık yapılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onların kalpleri iyiliklerin dışındakilerle meşgul olmakta ve kötü işleri alışkanlık haline getirdikleri için, her zaman bu kötülükleri yapar dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bunların önde gelenlerini azapla yakaladığımız zaman, hemen yalvarmaya başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onlara "Bugün yalvarmayın. Kesinlikle bizden size yardım yok. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "Daha önce ayetlerim size okunmuştu da, sizde ökçeleriniz üzerinde ayetlerimize sırt dönmüştünüz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. "Ayetlerimizle alay edip, kibirlenerek uzaklaşıp gitmiştiniz" denir. (Allah’ın) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Bu sözlerini hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa daha önce gelip geçmiş atalarına gelmeyen bir bilgi onlara mı geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yoksa kendi içlerinden seçilen elçilerini tanımıyorlar mı? da, o elçiyi inkar ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yoksa o elçiye deli mi diyorlar? Halbuki, elçi onlara gerçekleri getirmişti, ama onların çoğu doğruları hoş karşılamıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer hak (doğrular) onların arzu ettikleri gibi olsaydı, gökler, yeryüzü ve yeryüzünde olanlar fesada uğrardı. Halbuki, onların bildiği bir öğüdü onlara getirdik, ancak bu öğütten yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yoksa onlar kendileri için bir çıkış yolu mu istiyorlar? Ancak Rabbinin gösterdiği çıkış yolu daha hayırlıdır ve O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ve sende onları, dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ahiret gününe inanmayanlar, hep doğru yoldan uzaklaşıyorlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Biz onlara merhamet etseydik ve onlara isabet eden zararları kaldırsaydık, isyanları içerisinde ısrar edip bocalayıp dururlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Onları azapla yakaladık, ancak yinede Rablerine (kul) olmak istemeyip, yalvarıp yakarmadılar da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Taki, üzerlerine çok şiddetli azabın kapılarını açtığımızda, ümitsizliğe düşüverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Sizin için kulak, göz ve kalp yaratan O dur. Ne kadar az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yer yüzünde sizi bir bitki gibi yaratan da O dur. O nun huzurunda toplanılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Yaratan ve öldüren O dur. Geceyi ve gündüzü farklı yapmakta O na aittir. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Hayır, daha öncekilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. "Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı yeniden diriltileceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Bu çağrı yalnızca eskilerin masallarından başka bir şey değil" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onlara sor "Yeryüzü ve yeryüzünde yaşayanlar kime aittir? Eğer biliyorsanız söyleyin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Diyecekler ki "Allah’a aittir. " O zaman düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Yine onlara sor "Yedi göğün ve büyük arşın sahibi kimdir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Allah" diyecekler. O halde sakınıp korunmuyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlara sor "Her şeyin yönetimi elinde olan ve her şeyi çekip çeviren ve asla yönetimine müdahale edilemeyen kimdir? Biliyorsanız söyleyin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Diyecekler ki "Allah dır" O zaman nasıl da etki altında kalıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Biz onlara hakkı (Kur’an’ı) verdiğimiz halde, onlar hakkı yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah, asla bir çocuk edinmemiştir. Eğer onunla beraber bir ilah olsaydı, her ilah diğerinin yarattığını yok ederdi ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların uydurdukları vasıflardan uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Allah bilinmeyenleri de, açıkta olanları da bilendir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Deki "Rabbim! Eğer onlara vaat edilenleri bana göstereceksen. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. "Rabbim! (Onlara azap ettiğinde) Beni zalimler topluluğunun içinde bırakma. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Biz onlara vaat ettiğimizi (azabı) sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sen yinede kötülüğü en güzel bir şekilde uzaklaştır. Biz onların vasıflandırdıklarını en iyi bileniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Deki "Rabbim! Şeytanların uydurdukları dedikodulardan sana sığınırım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. "Rabbim! Onların benim yanımda olmalarından da sana sığınıyorum. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Onlardan birine ölüm geldiği zaman "Rabbim! Beni hayata geri gönder. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Daha önce terk ettiğim, yapılması gereken doğru işleri yapayım" der. Hayır bu söyledikleri onun sözlerinden başka bir şey değil. Bu geri dönme istekleri ile onların arasında yeniden dirilme gününe kadar bir engel vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Sura üfürüldüğü gün, aralarında hiçbir nesep bağı kalmayacak ve karşılıklı bir istekleşme (yardımlaşma, konuşmada) olamayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Sonra kimin terazisi ağır gelirse, artık onlar kurtulmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kiminde terazisi hafif gelirse, işte böyleleri sürekli kalacakları cehennem içine girip, kendilerine yazık edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ateş onların yüzlerini kavuracak ve yüzleri hep acı içinde buruşuk kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Size ayetlerim okunmamış mıydı? Sonra siz ayetlerimi yalanlamıştınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Dediler ki "Rabbimiz! Bizim kural tanımaz şakilerimiz bize baskın çıktılar ve bizde sapkın bir topluluk olduk. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Rabbimiz bizi ateşten çıkar. Eğer tekrar senin dininden dönersek, yine kendimize yazık edenlerden oluruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Rableri onlara "Def olup uzaklaşın ve benimle konuşmayın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Yer yüzünde iken kullarımızdan bir topluluk "Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Çünkü sen merhamet edip acıyanların en merhametlisisin" diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Rableri "Siz, bana inanan kullarımı alaya aldınız ve inananlara karşı gülüp eğlenmek, beni anmayı size unutturdu. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. "Elbet bende onların sizlere (alay etmenize) karşı sabredip dayanmalarının karşılığını bugün verdim. Şüphesiz ki onlar kurtulmuş olanlardır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Rableri onlara "Siz (öldükten sonra) yeryüzünde ne kadar sene kaldınız? Diye sordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onlarda "Bir gün veya bir günden daha az kaldık, sayanlara sor" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Rableri "Çok az kaldığınızı keşke bilmiş olsaydınız" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. "Bizim sizi boşa yarattığımızı ve bize dönmeyeceğinizi mi zannediyordunuz?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Bütün gerçek doğruların sahibi Allah, yüceler yücesidir ve O ndan başka da ilah yoktur. O değerli erişilmez arşın da, Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Allah dan başka yalvardığınız başka ilahlar hakkında hiçbir sağlam kanıt yoktur. Artık böylelerinin hesabı Rabbine kalmış olup, gerçekleri inkar edenler asla kurtuluşa eremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Deki "Rabbim! Bağışla ve merhamet et. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster