1. Mü`minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar, namazlarında derin bir saygı ve alçakgönüllülük içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar, boş ve anlamsız şeylerden uzak dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar, zekâtlarını verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-7) Onlar, iffetlerini korurlar. Yalnız eşleri ya da akitleri aracılığıyla sahip bulundukları bunun dışındadır. (Bunlarla olan ilişkilerinden dolayı) ayıplanmaları sözkonusu değildir. Ama kim de bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-7) Onlar, iffetlerini korurlar. Yalnız eşleri ya da akitleri aracılığıyla sahip bulundukları bunun dışındadır. (Bunlarla olan ilişkilerinden dolayı) ayıplanmaları sözkonusu değildir. Ama kim de bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (5-7) Onlar, iffetlerini korurlar. Yalnız eşleri ya da akitleri aracılığıyla sahip bulundukları bunun dışındadır. (Bunlarla olan ilişkilerinden dolayı) ayıplanmaları sözkonusu değildir. Ama kim de bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, emanetlerine ve sözleşmelerine sadakat gösterirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar, namazlarını tüm dünyevi kaygılardan uzak tutarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) İşte onlar, temelli kalacakları Firdevs cennetlerine varis olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) İşte onlar, temelli kalacakları Firdevs cennetlerine varis olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Andolsun ki, biz, (ilk) insanı süzme çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra onu az bir döl suyu (meni) hâlinde sağlam bir yere (ana rahmine) yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra bu döl suyu damlasından döllenmiş hücreyi yarattık, sonra bu döllenmiş hücreden de cenini ve ceninden kemikleri meydana getirdik, sonra da kemiklere et giydirip ona başka bir yaratılış (ruh) verdik. Yaratanların en iyisi, en ustası olarak Allah ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra siz, kıyamet gününde muhakkak (tekrar) diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gerçekten biz sizin üzerinizde yedi yol (yörünge) yarattık ve şüphesiz, biz yarattığımız âlemden hiçbir şekilde habersiz değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz, gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de elbette gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yine o su ile Turi Sina dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık ki (meyvesi) hem yağ, hem de yiyenlere katık olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve etlerinden de yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hem onlarla hem de gemilerle taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun biz, Nuh`u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, onlara dedi ki: “Ey kavmim! Allah`a kulluk edin. Sizin O`ndan başka hiçbir ilâhınız yoktur. Allah`a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunun üzerine, kavminden inkârcıların önde gelenleri dediler ki: “Bu, sizin gibi bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah dileseydi, bize bir melek gönderirdi. Onun söylediklerini eski atalarımızdan hiç duymamıştık.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Bu adam bir deliden başka bir şey değildir. Bir süre için onu gözetim altında tutunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Nuh:) “Ey Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!” diye dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz ona vahiy yoluyla bildirdik ki: “Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Emrimiz gelip tandır kaynadığı (yeryüzünde suların coşup fışkırdığı) zaman her cinsten birer çift ile haklarında azap hükmü takdir edilmiş olanlar dışında kalan aile halkını yanına al! Zalim ve kâfirler(in kurtulması) için sakın bana başvurma! Çünkü onlar boğulmayı hak etmişlerdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sen ve beraberindeki kimseler, gemiye bindiğiniz zaman: “Bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah`a hamd olsun” de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yine de ki: “Ya Rabbi! Beni güvenli ve kutlu bir yere indir. Çünkü sen konuklayanların/sahip çıkanların en hayırlısısın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan etmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra onların (Nuh kavminin) ardından başka bir nesil (Ad kavmini) varettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlara da: “Allah`a kulluk ediniz, O`ndan başka bir ilahınız yoktur, O`na karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?” diyen kendilerinden bir peygamber (olan Hud`u) gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. O peygamberin kavminden, Allah`ı inkâr eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bolca nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: “O da ancak sizin gibi bir insandır. Yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. “Andolsun, kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. “Size, ölüp, toprak ve kemik olduktan sonra yeniden dirileceğinizi mi vaat ediyor?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. “O tehdit edildiğiniz (öldükten sonra dirilmek) çok uzak, gerçekten çok uzak (olması imkansız bir şey)!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. “Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. (Kimimiz) ölürüz, (kimimiz) yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. “O, Allah`a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Peygamber) dedi ki: “Ya Rabbi! Bunların yalanlamaları karşısında bana yardım et.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Allah:) “Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır!” buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Derken onları korkunç bir ses, kıskıvrak yakalayıverdi. Böylece onları çerçöp yığını hâline getirdik. Zalimler topluluğu, Allah`ın rahmetinden uzak olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sonra onların arkalarından (Salih, Lût ve Şuayb`ın kavimleri gibi) başka kavimler yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiçbir ümmet kendi süresini ne öne alabilir ve ne de geciktirebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamber geldiyse onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helâk ettik ve onları birer (ibretlik) hikâye yaptık. İnanmayanlar toplumu, Allah`ın rahmetinden uzak olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Sonra Musa ve (kardeşi) Harun`u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun ile kodamanlarına gönderdik. Fakat onlar iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten onlar büyüklük taslayan bir zümre idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Sonra Musa ve (kardeşi) Harun`u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun ile kodamanlarına gönderdik. Fakat onlar iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten onlar büyüklük taslayan bir zümre idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Dediler ki: “Kendi kavimleri (olan İsrailoğulları) bize kölelik ederlerken şimdi kalkıp bizim gibi beşer olan bu iki adama mı inanacağız?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Böylece ikisini de yalanladılar, bu yüzden de yıkıma uğrayanlardan oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Andolsun ki biz, doğru yolu bulsunlar diye Musa`ya kitabı (Tevrat`ı) verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Meryem`in oğlunu (İsa`yı) da annesiyle büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey Resuller! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel ve erdemli işler yapın! Gerçekten ben yaptıklarınızı hakıyla bilenim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Şüphesiz bu (İslâm), tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de rabbinizim. Öyle ise emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Fakat insanlar bu inanç birliğini yıkarak çeşitli gruplara ayrıldılar. Her grup kendi inanç sistemi ile övündü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Ey Muhammed!) Sen onları bir zamana kadar, gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (55-56) Onlar sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve evlatlarla onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır, onlar bir türlü anlayamıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. (55-56) Onlar sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve evlatlarla onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır, onlar bir türlü anlayamıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (57-59) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin ayetlerine inananlar. Rablerine ortak koşmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (57-59) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin ayetlerine inananlar. Rablerine ortak koşmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (57-59) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin ayetlerine inananlar. Rablerine ortak koşmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (60-61) Rablerine döneceklerini bildikleri için, verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte onlardır iyilikte yarışanlar ve bu yarışı önde götürenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (60-61) Rablerine döneceklerini bildikleri için, verdiklerini kalpleri ürpererek verenler, işte onlardır iyilikte yarışanlar ve bu yarışı önde götürenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda, doğruyu söyleyen (ve herkesin yaptıklarının kaydedildiği) bir kitap vardır. (Onun için) onlar haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Fakat inkârcıların kalpleri, inananların bu davranışlarından tamamen habersizdir. Onların, bunlar dışında, birtakım (kötü) işleri var ki, sürekli olarak onlarla meşguldürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Nihayet (onların) refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Boşuna feryat edip durmayın bugün! Zira bizden yardım görmeyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. (66-67) Size, ayetlerim okunduğu zaman, büyüklük taslayarak gerisin geri dönüyordunuz (onları kabulden yüz çeviriyordunuz). Geceleri (Kâbe`nin etrafında) toplanıp ileri geri konuşuyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. (66-67) Size, ayetlerim okunduğu zaman, büyüklük taslayarak gerisin geri dönüyordunuz (onları kabulden yüz çeviriyordunuz). Geceleri (Kâbe`nin etrafında) toplanıp ileri geri konuşuyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Peki, onlar (Allah`ın) sözünü (Kur`an`ı) anlamaya hiç çalışmadılar mı? Yahut kendilerine, daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen (azap görmeyeceklerine dair) bir şey mi geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkâr ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yoksa “onda delilik var” mı diyorlar? Hayır! O, onlara hakkı getirdi. (Ne var ki) onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer Hak onların istek ve arzularına uysaydı, muhakkak ki göklerin, yerin ve gökler ile yerde bulunan tüm varlıkların düzeni bozulurdu. Biz onlara (şereflerine vesile olacak olan) Kur`an`ı getirdik, onlar ise kendilerinden söz eden bu Kur`an`dan yüz çevirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. (Ey Muhammed!) Yoksa sen onlardan (inanmaları için) bir vergi/ücret mi istiyorsun? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. (73-74) Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar, ısrarla bu yoldan sapıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. (73-74) Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar, ısrarla bu yoldan sapıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik, iyice körleşerek azgınlıklarında büsbütün direneceklerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Andolsun, biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve O`na yalvarıp yakarmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Nihayet, üzerlerine şiddetli bir azap geldiği zaman, birden onun içinde şaşkın ve umutsuz kalırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Hâlbuki O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. (Buna rağmen) ne kadar az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O`dur ve O`nun huzurunda (diriltilip) toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O, yşatandır, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de O`na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri gibi sözler ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (82-83) Dediler ki: “Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını hâline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Yemin olsun ki, bu tehdit şimdi bize yöneltildiği gibi daha önce atalarımıza da yöneltilmişti. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. (82-83) Dediler ki: “Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını hâline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Yemin olsun ki, bu tehdit şimdi bize yöneltildiği gibi daha önce atalarımıza da yöneltilmişti. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: “Eğer biliyorsanız (söyleyin): Yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Diyecekler ki: “Allah`ın.” De ki: “O halde ne diye hâlâ düşünüp anlamazsınız?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. De ki: “Peki, kimdir yedi kat göğü yerinde tutan ve yüce kudret tahtında hükümran olan?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. “Allah`tır” diyecekler. De ki: “Artık O`na karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. De ki: “Her şeyin yönetimini elinde tutan, koruyup kollayan ama kendisine karşı (kimsenin) korunup kollanamayacağı kimdir? Biliyorsanız, (söyleyin)!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. (Sana) “Bu yetki Allah`a aittir” diyecekler. De ki; “O halde nasıl oluyor da yanıltılıyorsunuz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Aslında biz onlara gerçeği sunduk, fakat onlar hala yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah asla evlat edinmemiştir ve O`nun beraberinde bir başka ilah da yoktur. (Olsaydı) o zaman her ilah, kendi yaratıklarını otoritesi altına alıp bir yana gider ve biri öbürüne karşı üstünlük kurmaya çalışırdı. Allah onların bu asılsız yakıştırmalarından uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. (O,) insanların algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duyu yoluyla tanıklık edebildikleri şeyleri de bilir. O, müşriklerin koştukları ortaklardan çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (93-94) De ki: “Ey Rabbim! Onlara vaad edilen o azabı bana mutlaka göstereceksen, Rabbim! Beni o zalimler topluluğu içinde bırakma!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. (93-94) De ki: “Ey Rabbim! Onlara vaad edilen o azabı bana mutlaka göstereceksen, Rabbim! Beni o zalimler topluluğu içinde bırakma!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. (Ey Resulüm!) Bizim onlara vaad ettiğimiz azabı sana göstermeğe elbette gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. (Fakat yine de sen, sana yaptıkları) kötülüğü en iyi davranışla defet! Biz onların asılsız yakıştırmalarını herkesten iyi biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. (97-98) De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden (telkinlerinden) sana sığınırım! Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. (97-98) De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden (telkinlerinden) sana sığınırım! Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. (99-100) Sonunda onlardan biri ölümün eşiğine geldiğinde der ki: “Ya Rabbi, beni geri gönderin! Gönderin ki, arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım.” Hayır, hayır! Bu onun söylediği anlamsız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde, (kıyamette) tekrar diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. (99-100) Sonunda onlardan biri ölümün eşiğine geldiğinde der ki: “Ya Rabbi, beni geri gönderin! Gönderin ki, arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım.” Hayır, hayır! Bu onun söylediği anlamsız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde, (kıyamette) tekrar diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Ve sonra, (kıyamet) suru üflendiği zaman, o gün artık ne aralarındaki kan bağları işe yarayacaktır ne de birbirlerine soru sorabileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. O zaman kimin tartıları (iyilikleri) ağır gelirse, işte onlar zafere kavuşacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanlardır. Onlar cehennemde ebedî kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ateş, onların yüzlerini yalayarak yakar, bu yüzden, dudakları kasılır ve dişleri sırıtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. (Onlara şöyle denilir:) “Karşınızda ayetlerim okunurken onları yalanlayanlar siz değil miydiniz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. (106-107) (Onlar şöyle) derler: “Ey Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer (tekrar günaha) dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. (106-107) (Onlar şöyle) derler: “Ey Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer (tekrar günaha) dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. (Allah buyurur:) “Kalın kaldığınız yerde! Ve benimle bir daha asla konuşmayın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. (109-111) “Hani vaktiyle kullarımın bir bölümü: ‘Ey Rabbimiz! Biz sana inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!` diye dua ediyordu. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. Bu yaptıklarınız size beni anmayı unutturuyordu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmeleri sebebiyle, bugün ben onları mükâfatlandırdım. Şüphesiz onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. (109-111) “Hani vaktiyle kullarımın bir bölümü: ‘Ey Rabbimiz! Biz sana inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!` diye dua ediyordu. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. Bu yaptıklarınız size beni anmayı unutturuyordu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmeleri sebebiyle, bugün ben onları mükâfatlandırdım. Şüphesiz onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. (109-111) “Hani vaktiyle kullarımın bir bölümü: ‘Ey Rabbimiz! Biz sana inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!` diye dua ediyordu. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. Bu yaptıklarınız size beni anmayı unutturuyordu. Onlara hep gülüyordunuz. Sabretmeleri sebebiyle, bugün ben onları mükâfatlandırdım. Şüphesiz onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. (Allah inkârcılara:) “Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?” diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. (Onlar:) “Bir gün, ya da günün bir kısmı kadar kaldık, tam olarak hesap tutan (melek)lere sor (bizim gün sayacak halimiz kalmadı)!” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. (Allah, şöyle) buyurur: “Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu (daha önce) bilmiş olsaydınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. “Sizi ancak boşuna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Hak mülk sahibi olan Allah (boş amaç uğruna yaratmaktan) pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Yüce olan egemenlik tahtının Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Kim kanıtlayıcı bir delile dayanmadığı halde Allah`ın yanı sıra başka bir ilaha kulluk ederse onun hesabını Rabbi görecektir. Şüphesiz inkârcılar asla kurtuluşa eremezler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. De ki: “Ey Rabbim! Bağışla, merhamet et! Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster