1. Müminler başarıya ulaşsınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar ki; namazlarında (huşû içerisindedirler ve ayetleri anlamıyla düşünerek) yalnız O’na yönelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar ki, boş ve saçma şeylerden yüz çevirenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar ki, zekât vermek (madden ve manen huzur bulmak) için, (bütün güçleriyle) çalışanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve onlar ki; ferçlerini/iffetlerini koruyanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ancak eşleri ya da (özel evlilik sözleşmesi yaptıkları), cariyeler[]/yabancı kadınlar hariç! Çünkü onlar, bunlardan dolayı kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kim bunun ötesine gitmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O müminler ki, emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve onlar ki; namazlarına özen göstererek, (namazlarını gereği gibi kılıp üzerine titreyerek) muhafızlık ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Işte, vâris olacak olanlar, böyleleridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar firdevs’e vâris olacak ve orada sonsuz kalacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Tek gerçek ŞU Kİ; Biz insanı, ilk önce balçıktan/süzme bir çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra, onu nutfe halinde sağlam bir karargâha yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra o nutfeyi alâkaya/embriyoya/hücrelere çevirdik, hücreleri/embriyoyu bir çiğnem et yaptık. Sonra, o et parçasını kemiklere çevirdik, bu kemiklere de et giydirdik. Sonra (onun için yarattığımız ruhumuzu/ruhunu üfleyerek), onu bambaşka (akıllı) bir yaratık olarak inşa ettik! Yaratıp biçim verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra siz bütün bunların ardından mutlaka ölecek olanlarsınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra siz kıyamet günü elbette diriltilirsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ant olsun, Biz sizin üzerinizde yedi kat yol/gök yarattık; Biz, yaratmaktan gafil değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gökyüzünden bir ölçüyle su indirdik de, onu yeryüzünde durdurduk/biriktirdik/kaynak yaptık. Şüphesiz Biz onu gidermeye de güç yetirenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Böylelikle, onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları var ettik/yetiştirdik; içlerinde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sina dağı’nda da yetişen bir ağaç yarattık ki, hem (zeytin)yağ(ı) verir ve hem de yiyenler için (zeytin) bir katıktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Karınlarının içindekilerden size (süt) içiriyoruz! Yine onlarda sizin için daha birçok yararlar vardır, hem de onlardan yiyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ayrıca, hem hayvanların, hem de gemilerin üzerinde taşınırsınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve yine, gerçek şu ki; Nuh’u kavmine gönderdik, dedi ki: "Ey kavmim! Allah’a kul olun. Sizin için, O’ndan başka bir İlâh yoktur! Artık korunup sakınmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kavminden inkârcı ileri gelenler, dediler ki: "Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmeyi istiyor! Eğer Allah dileseydi, elbette birtakım melekleri indirirdi. Biz, evvelki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu, ancak kendisinde mecnunluk bulunan bir adamdır. Hele, onu bir süreye kadar gözetleyin bakalım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Nuh): "beni yalanlamaları karşısında, bana yardım et Rabbim!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz de ona şöyle vahyettik: "Bizim gözetimimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Emrimiz gelip de tandır kaynayınca/sular yükselince, her cinsten/canlıdan birer çift ile aileni gemiye bindir. Onlardan, aleyhlerine (azap) sözü geçmiş olan kimseler hariç! Zulmedenler hakkında Bana yalvarma! Çünkü onlar, mutlaka boğulacaklardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sen ve yanında bulunanlar gemiye yerleştiğiniz zaman: "Bizi, zalim kavimden kurtaran Allah’a övgüler olsun!" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "Rabbim! Beni kutlu bir inişle indir. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz bunda, bir çok ibretler/dersler vardır. Gerçekten Biz, yaptıklarınızın karşılığını verip sizleri açığa çıkaranlarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra, onların (Adem’den Nuh’a kadarki ilk neslin) ardından, başka bir nesil var ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlara da kendi içlerinden: "Allah’a kulluk edin. Sizin için, O’ndan başka hiçbir İlâh yoktur! Korunup sakınmaz mısınız?" diyen, bir elçi gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onun kavminden inkârcı olan, ahiret buluşmasını yalanlayan ve kendilerine, dünya hayatında lükse izin verdiğimiz ileri gelenler dediler ki: "Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor ve içtiklerinizden de içiyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer, sizin gibi bir insana itaat ederseniz, o zaman siz, mutlaka kayba uğrayanlar olursunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O size; öldüğünüz, toz toprak ve kemik yığını haline geldiğiniz zaman kesinlikle, yeniden dirileceğinizi/hayata çıkarılacağınızı mı vadediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Heyhat! size vadolunan şey ne kadar uzak, ne kadar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bizim için hayat ancak bu dünya hayatımızdır. Yaşarız ve ölürüz! Biz tekrar diriltilecek değiliz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bu adam sadece Allah’a karşı yalan uyduran bir adamdır! Ve biz ona inanıcı değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Dedi ki: "Rabbim! Beni yalanlamaları karşısında bana yardım et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Allah) buyurdu: "Pek yakında, onlar pişman olanlardan olacaklar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Derken, gerçekten korkunç bir ses onları yakaladı. Onları bir sel süprüntüsü haline getirdik! O zalimlerin toplumu uzak olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sonra, onların ardından başka nesiller inşa ettik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiçbir toplum (azabı hak edince) süresini ileri geçemez ve öne de alınmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sonra biz, ardı ardına elçilerimizi gönderdik. Her ümmete/topluma elçileri geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardınca mahvettik. Onları anlatılan basit öyküler/kıssalar yaptık! Artık gerçeklere inanmayan toplum, Bizden uzak olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ve sonra, Musa’yı ve kardeşi Harun’u, ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla/mucize ile gönderdik; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Firavun’a ve ileri gelen adamlarına! Onlar büyüklük tasladılar. Zaten böbürlenen bir topluluk idiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Dediler ki: "Biz, bizim gibi olan bu iki insana inanır mıyız? Bu iki adamın kavmi bize kölelik eden(esir)lerken!.." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Ikisini de yalanladılar ve helâk edilenlerden oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Kuşkusuz, musa’ya kitabı verdik. Belki doğru yolu bulurlar, diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Meryem’in oğlu (İsa’yı) ve annesini de bir ayet/gösterge/işâret kıldık. İkisini oturmaya uygun, temiz ve sulu bir tepeye yerleştirdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Siz ey ELÇİLER! Güzel şeylerden yiyin ve yaptığınız işin en iyisini yapın. Şüphesiz Ben, yaptıklarınızı bilmekteyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Ve şüphesiz; işte bu sizin ümmetinizdir, bir tek ümmet! Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse Benden korkup sakının! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Derken, aralarında dinlerini çeşitli kitaplara parçalayıp böldüler. Her cemaat/her grup, kendi yanlarında bulunan ile yetinip sevinmektedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Artık onları, bir süreye kadar gafletleri/taşkınlıkları içinde bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Saniyorlar mi Kİ; kendilerine bolca verdiğimiz, mal/hammaddeler ve çocuklar ile, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır, onlar farkında olamıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Gerçekten rablerine olan saygılarından dolayı sakınanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Rablerinin ayetlerine inananlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Rablerine hiç ortak koşmayanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gerçekten verdiklerini, Rablerinin huzuruna dönecekleri düşüncesi ile, kalpleri ürpererek verenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Işte bunlar; yaptıkları işin en iyisini yaparak birbirleriyle yarışanlardır! Ve onlar, önde gidenlerdir/öncülerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Biz hiçkimseye kapasitesi/gücü dışında bir şey teklif etmeyiz! Ve katımızda, (herkesin) gerçeğini söyleyen/açıklayan bir kitap vardır ve onlara zulmedilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Ama inkârcıların kalpleri bundan bir sıkıntı içindedir. Üstelik onların bunun dışında bazı işleri daha vardır; onlar, o işler için çalışanlardır!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sonunda azgınlaşmış servet sahiplerini, azap ile yakaladığımız zaman, hemen feryat etmeye başlarlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "bugün feryat etmeyin! Çünkü artık Bizden size yardım olunmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ayetlerim size okunuyordu, fakat siz topuklarınızın üzerinde geri dönüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. O’na karşı büyüklük taslayanlar olarak, geceleyin toplanıp saçmalıyordunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar sözünü/ayetlerini iyice düşünmediler mi? Yoksa kendilerine evvelki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yoksa henüz elçilerini tanımadılar da, bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yoksa, onda bir mecnunluk olduğunu mu söylüyorlar? Aksine o, kendilerine gerçeği getirdi. Oysa onların birçoğu, gerçek olandan hoşlanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer hak, onların basit arzularına/hevalarına tabi olsaydı, elbette ki; gökler, yeryüzü ve bunların içinde bulunanlar kesinlikle bozulup giderdi. Aksine Biz onlara öğütlerini getirdik. Fakat onlar, kendi öğütlerinden yüz çevirmekteler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yoksa sen, onlardan bir vergi/bir ücret mi istiyorsun? Rabbinin ücreti/vergisi daha iyidir/daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en iyisidir/en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Doğrusu sen, onları dosdoğru bir yola davet ediyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Şüphesiz ki, ahirete inanmayan kimseler, doğru yoldan sapmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Eğer biz onlara merhamet edip de (bu dünyada) stres ve sıkıntılarını onlardan kaldırsaydık, azgınlıklarında bocalayıp durmaya devam ederlerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Ant olsun, Biz onları azap ile yakaladık. Yine de Rablerine boyun eğmek istemediler! Yalvarmıyorlar da... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Nihayet, üzerlerine şiddetli bir azap geldiği zaman, birden onun içinde şaşkın ve umutsuz kalırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Halbuki o, sizin için; kulağı, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O’dur. Toplanıp O’nun huzuruna götürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O’dur hayat veren ve öldüren! Gece ile gündüzün değişmesi de, O’na aittir/O’nun tabiat kanunudur. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Aksine, öncekilerin söylediklerinin benzerini söylediler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dediler ki: "Öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı?! Sahi, biz mi mutlaka yeniden diriltileceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ant olsun; bize de bizden önceki atalarımıza da aynı tehditte bulunulmuştu. Bu, evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: "Yeryüzü ve içinde bulunanlar kime aittir? Eğer biliyorsanız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Allah’a aittir" diyecekler. De ki: "O halde, düşünüp ders almıyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Yine de ki: "O yedi göğün Rabbi ve büyük Arş’ın Rabbi kimdir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Allah’tır!" diyecekler. O halde, de ki: "Peki korunup sakınmayacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Şunu da sor: "Herşeyin mülk ve idaresi elinde olan, koruyup kollayan ve kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir? Eğer biliyorsanız!.." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Allah’tır!" diyecekler. De ki: "O halde, nasıl aldatılıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Doğrusu, biz onlara gerçeği getirdik. Onlar ise, şüphesiz yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah, asla bir çocuk edinmemiştir. Eğer onunla beraber bir ilah olsaydı, her ilah diğerinin yarattığını yok ederdi ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların uydurdukları vasıflardan uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Görünmeyeni de, görüneni de bilir. O, onların ortak koştukları şeylerden yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. De ki: "Ey Rabbim! Eğer onların tehdit edildikleri şeyi bana göstereceksen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Beni, o zalim topluluk içinde bırakma Ey Rabbim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şüphesiz, onları tehdit ettiğimiz şeyi sana göstermeye, elbette güç yetirenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sen kötülüğü, en iyi şekilde gider/sav/defet! Biz, onların yakıştırdıkları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ve de ki: "Ey Rabbim! Sana sığınırım, şeytanların kışkırtmalarından! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Rabbim! sana sığınırım, bana uğramalarından" (zihnime kötü fikir vermelerinden). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Nihayet, onlardan birisine ölüm geldiği zaman: "Rabbim! Beni geriye döndür" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "umulur ki; orada, terkettiğim (dünyada) faydalı işleri yapayım!" Hayır hayır! O sadece, onun söylediği boş bir laftır. Onların önünde diriltilecekleri güne kadar engel vardır (geri dönüş yasaktır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Sur’a üflendiği zaman, artık o gün aralarında soysop yakınlığı yoktur ve birbirlerine de soramazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Kimlerin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtulmuş olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kimlerin tartıları hafif gelirse, işte onlar kendi kendilerini zarara uğratanlardır; cehennemin içinde temelli kalanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ateş yüzlerini yalayıp geçer; onlar orada dişleri açıkta (yanmış yüzle) sırıtanlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. (ve Allah onlara): "Ayetlerim size okunuyordu da, siz onları yalanlıyordunuz, değil mi?" (diyecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Dediler ki: "Rabbimiz! Azgınlığımız/aşırı isteklerimiz bize galip geldi ve biz sapkınlıkta olan bir topluluk olduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Rabbimiz! bizi buradan çıkar. Eğer bir daha (yaptığımız kötülüklere) dönersek, artık gerçekten biz zalimlermişiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Allah buyurur: "Orada sinin! Bana karşı bir şey söylemeyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Gerçek kullarımdan: ‘Rabbimiz! İnandık, artık bizi bağışla ve bize merhamet et, Sen merhamet edenlerin en iyisisin’ diyen bir topluluk vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Rableri "Siz, bana inanan kullarımı alaya aldınız ve inananlara karşı gülüp eğlenmek, beni anmayı size unutturdu. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Işte ben, elbette bugün, onları, sabretmelerine karşılık mükâfatlandırdım. Şüphesiz onlar, muratlarına erenlerdir/kazananlardır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. (Allah) "yeryüzünde kaç yıl kaldınız?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Dediler ki: "Bir gün, yahut bir günün bir kısmı kadar kaldık. Sayanlara sor!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. (Allah): "siz, pek az bir zaman kaldınız; şayet bilmiş olsaydınız" buyurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. "yoksa, sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız? Bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Öyleyse, artık (bilin ki); O, gerçek mülk/imparatorluk sahibi olan Allah pek yücedir. O’ndan başka İlâh yoktur. Kerim/şanlı Arş’ın Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Kim Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarırsa, kendisi hakkında hiçbir delili bulunmadığı halde onun hesabı, Rabbinin yanındadır ancak. Dikkat edin; gerçeklerin üzerini örten/gizleyen(kâfir)ler kurtuluşa eremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Öyleyse, de ki: "Rabbim! (Beni) bağışla ve (bana) merhamet et. Çünkü Sen, merhamet edenlerin en iyisisin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster