1. Gerçek şu ki, iman edenler, kurtulmuştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar (iman edenler) salâtlarında hakkıyla Allâh’ı müşahede etmenin yaşantısı içindedirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar boş laf ve boş işlerden yüz çeviricidirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar arınmak - saflaşmak (zekât) için ne gerekirse yaparlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlar cinsel organlarını evlilik dışı ilişkilerden korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Eşleri veyahut sağ ellerinin mâlik oldukları müstesna... Çünkü onlar kınanmış değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Artık kim bundan ötesini (daha değişiğiyle seks arzusu) isterse, işte onlar haddini aşanların ta kendileridirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ayrıca onlar (o iman edenler) ki kendilerine emanet edilmiş olana ihanet etmeyip, verdikleri sözlere uyarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yine onlar ki salâtlarını muhafaza ederler (Allâh’a yönelişleri - müşahedeleri süreklidir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte onlardır vârisler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki, Firdevs’e (cennet yaşamına) vâris olmuş bu kimseler orada sonsuza dek yaşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Andolsun ki insanı tıyn’den (balçıktan; su + mineral terkibinden) meydana gelen bir sülaleden (sperm - genetik yapıdan) yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra onu sağlam bir karargâhta bir nutfe oluşturduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra o nutfeyi bir alaka (genetik yapılı embriyo) yarattık, sonra o alakayı bir mudga (bir çiğnemlik et) yarattık, sonra o mudgaya kemikler yarattık, nihayet o kemiklere de et giydirdik... Sonra onu bir başka (ruhun oluşumu) ile inşa ettik... Yaratıcıların en güzeli Allâh, ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra, muhakkak ki siz bunun ardından elbette öleceksiniz (biyolojik bedensiz yaşama geçeceksiniz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra, kesinlikle siz kıyamet sürecinizde (olarak ölümün akabinde) bâ’s olunacaksınız (yeni bir beden yapıyla yeni bir boyutta yer alacaksınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki fevkinizde yedi yol (yedi bilinç mertebesinin yaşam yolu - evrendeki tüm yaratılmışlar bu yedi düzeyden birini yaşar) yarattık... Onların halkedilişinden gâfiller değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Semâdan belli bir ölçü ile su inzâl ettik de onu arzda durdurduk (arza - bedene onunla hayat verdik)... Doğrusu onu gidermeye de elbette Kaadirleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onunla sizin için hurma ağaçlarından ve üzümlerden bahçeler (cennetler - şuur boyutunun yaşanası güzellikleri) inşa ettik... Onlarda sizin için birçok meyveler (marifetler, kemâlâtlar) vardır ve onlardan yiyorsunuz da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve (yine o su ile) Tur-i Sîna’dan (Musa’ın Rabbiyle buluştuğu mahal) çıkan, yağ veren ve yiyenler için bir katık olan (zeytin) ağaç. (İncirin, teklikteki çokluk sembolüne karşı zeytin de direkt teklik sembolü olarak değerlendirilir, tasavvuf düşüncesinde.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. En’amda (kurban olabilecek çiftlik hayvanları; bedendeki o tür kuvveler) da sizin için elbette bir ibret vardır... Onların karınlarında olanlardan sizi besleriz... Onlarda sizin için pek çok menfaatlar vardır ve onlardan yersiniz de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onların (hayvanların) üzerinde ve gemilerin üzerinde yüklenilip taşınıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki Nuh’u kavmine irsâl ettik de (o kavmine) dedi ki: "Ey kavmim! Allâh’a kulluk edin (bunu fark edin)! "HÛ"nun gayrı olarak bir tanrınız olamaz! Hâlâ ittika etmiyor musunuz = korkup korunmuyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onun (Nuh’un) kavminden, hakikat bilgisini inkâr eden geleneksel toplumun ileri gelenleri dedi ki: "Bu sizin gibi beşerden başka değil... Size üstünlük murat ediyor... Eğer Allâh dileseydi (bir beşer irsâl etmek yerine) elbette melekler inzâl ederdi... Biz ilk atalarımızdan böyle bilgi duymadık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "O kendisinde cinnet olan (cin etkisindeki) bir adam... Bir süre Onu gözetleyin bakalım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Nuh) dedi ki: "Rabbim! Beni yalanlamalarına karşın yardım et bana." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bunun üzerine Ona (Nuh’a) vahyettik ki: "Gözlerimiz olarak (gözetimimiz anlamına gelse de burada mâiyet sırrına işaret vardır) ve vahyimizle gemiyi yap... İş başladığında (sular yükseldiğinde) ve fırın kaynadığı (buhar kazanı mı vardı acaba) vakit, her eşi olandan bir çift ve onlardan, aleyhine daha önce hüküm verilmiş olanlar hariç ehlini, gemiye al. Zâlimler hakkında benimle muhatap olma! Kesinlikle onlar boğulacaklardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Sen ve seninle beraber olanlar gemiye yerleştiğinizde, de ki: ‘Hamd, bizi zâlimler topluluğundan kurtaran Allâh’a aittir.’" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ve de ki: ‘Rabbim, mübarek bir mahale yerleştir beni... Sen yerleştirenlerin en hayırlısısın.’" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Muhakkak ki bunda işaretler vardır... Biz elbette sınarız (ki kişi kendi kapasitesini görsün). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra, onların ardından başka bir nesil inşa ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İçlerinde: "Allâh´a kulluk edin... O´nun gayrından bir tanrınız yoktur... Hâlâ (yaptıklarınızın sonuçlarını yaşamaktan) korkup korunmuyor musunuz?" (diyen) kendilerinden bir Rasûl irsâl ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onun kavminden hakikat bilgisini inkâr edenler, sonsuz geleceklerini yaşamayı yalanlayanlar ve dünya hayatında refaha - imkânlara kavuşturduğumuz o gelenekçi ileri gelenler dedi ki: "Bu sizin gibi bir beşerden başka değil... Sizin yediğinizden yiyor ve sizin içtiğinizden içiyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Andolsun ki, eğer sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz hüsrana uğrayanlar olursunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "(O Rasûl) size, öldüğünüz, toprak ve kemikler olduğunuzda, kesinlikle (yeni bir boyuta) çıkarılacağınızı mı vadediyor?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Heyhat, heyhat böyle bir şeyin oluşması çok uzak!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "O (yaşam) sadece dünya hayatından ibarettir! Ölümümüz de yaşamımız da buradadır! Bizim ölüm sonrasında, yeni bir şekilde yaşamamız söz konusu olamaz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "O (Rasûl), Allâh’a iftira eden yalancıdır o! Biz Ona inanmayız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Rasûl) dedi ki: "Rabbim! Yardım et, beni yalanlamalarına karşın bana!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Kısa bir süre sonra pişman olacaklardır" cevabını aldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Korkunç ses dalgası onları Hak olarak yakaladı da, onları süprüntüye çevirdik! Zulmedenler kalabalığına, uzaklığın sonuçları yaşatılır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sonra, onların ardından başka nesiller inşa ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiçbir topluluk ne ömrünü aşabilir, ne de erken gidebilir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sonra Rasûllerimizi birbiri ardınca irsâl ettik... Her bir topluluğa kendi Rasûlü geldikçe, Onu yalanladılar... Biz de onları art arda helâk ettik (yaptıklarının sonucunu yaşattık); onları ibretlik hikâyeler kıldık... Uzak olmanın sonuçlarını yaşasınlar, iman etmeyen kalabalıklar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sonra Musa’yı ve kardeşi Harun’u, delillerimiz ve karşı konulamaz potansiyel olarak, karşılarına çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Firavun’a ve onun ileri gelenlerine... Sadece kibirlilik tasladılar ve baş eğmeyen bir topluluk oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Hatta şöyle dediler: "Onların halkı bize kulluk ederken, bizim benzerimiz olan iki beşere mi iman edeceğiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O ikisini yalanladılar; bu yüzden de yok edilenlerden oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Andolsun ki, (İsrailoğulları) hakikate ersinler diye Musa’ya hakikat BİLGİsini verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Meryemoğlu’nu ve anasını bir mucize kıldık... Ve o ikisini akarsuyu olan yüksek bir yere yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey Rasûller... Temiz gıdalardan yeyin ve yararlı fiiller yapın... Muhakkak ki Ben, amellerinizi Aliym’im (amellerinizin karşılığı var). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte şu tek bir ümmet olarak, sizin toplumunuzdur... Ben de sizin Rabbinizim, o hâlde (yaşatabileceklerimden) korunun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (Din - sistem tek iken) onlar muhtelif yorumlar hâlinde aralarında işlerini parçaladılar... Her grup kendi kabul ettikleriyle hoşnuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bir süre onları kozaları içinde bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Sanıyorlar mı ki, zenginlik ve oğulları (dünya hayatının süslerini) kendilerine vermekle; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlar için hayırlar (olsun diye) koşuşturuyoruz! Hayır, onlar farkında değiller! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onlar ki Rablerinin haşyetinden titreyenlerdir (hakikati müşahede sonucu). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onlar ki varlıklarındaki Rablerinin işaretlerine iman edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlar ki Rablerine ortak koşmayanlardır (kendilerinde açığa çıkanın Rablerinin Esmâ’sı olduğu bilincindedirler - fenâfillâh). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlar ki verdiklerini, Rablerine rücu edecekleri düşüncesiyle verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İşte onlar hayırlar için yarışırlar... Onlar hayır yapma yarışında öne geçenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hiçbir bilince kapasitesinin üstündekini teklif etmeyiz... Hak olarak açığa çıkan (her birimin yaratılış amacına göre hak ettiğini gösteren) BİLGİ vardır... Onlara haksızlık yapılmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Fakat onların şuurları bundan koza içindedir... Bundan başka (nefsanî dürtülerle, bedensel zaaflarla) yapageldikleri o işler de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Nihayet onların pişmanlıktan doğan itirafları içinde azaplarıyla yakaladığımızda, hemen yalvara-yakara feryat ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Bugün feryat etmeyin! Muhakkak ki siz bizden yardım alamazsınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "İşaretlerim size bildiriliyordu da, siz topuklarınız üzerine gerisin geri dönüyordunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. "Ona, kibir taslayarak, geceleri hezeyan yaşıyordunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. O sözü gereğince düşünmediler mi? Yoksa atalarına gelmemiş bir şey kendilerine ilk defa mı geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yoksa Rasûlleri tanımadıkları biri de, (bu yüzden) Onu inkâr mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yoksa: "Onda bir cinnet var" mı diyorlar? Bilakis, O kendilerine Hak olarak gelmiştir! Onların çoğunluğu Hak’tan hoşlanmazlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer Hak onların hevâlarına tâbi olsaydı; Semâlar, Arz ve onların arasında ne varsa elbette bozulur giderdi... Hayır, onlara Zikirlerini (hakikatlerini hatırlatan bilgiyi) verdik... Onlar kendi Zikirlerinden (hakikatlerinin bilgisinden) yüz çeviricilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yoksa onlardan bir ücret mi istiyorsun? Rabbinin bağışı daha hayırlıdır... O, yaşam gıdasıyla besleyen, en hayırlı olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Muhakkak ki sen, onları sırat-ı müstakime davet edersin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Sonsuz geleceklerine iman etmeyenler, o sırattan sapıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Eğer onlara merhamet edip de kendilerinden sıkıntılı hâllerini kaldırsak, mutlaka kör ve şaşkın hâlde, tuğyanları (hakikatlerine başkaldırı) içinde kalmaya devam ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Andolsun ki onları azap ile yakaladık... Rablerine boyun eğmediler ve yakarmadılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Nihayet üzerlerine şiddetli bir azap sahibi bir kapı açtığımızda, birdenbire o azabın içinde ümitsiz kalıverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. "HÛ"dur ki; sizin için sem’ (algılama melekesi), basarlar (gözler) ve fuadlar (Esmâ mânâ özelliklerini şuura yansıtıcılar - kalp nöronları) inşa etti... Ne az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. "HÛ"dur ki; sizi arzda (bedende) yaratıp çoğalttı... O’na haşr olunacaksınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. "HÛ"dur dirilten ve öldüren... Gece ve gündüzün dönüşümü O’nun içindir... Hâlâ aklınız ermiyor mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Ne var ki, onlar da öncekilerin söylediğinin benzerini söylediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dediler ki: "Ölüp, toprak ve kemikler olduğumuzda gerçekten yeni bir yapıyla yaşama devam edecek miyiz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Andolsun ki biz de bizden önceki atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: "Kim içindir arz ve onda olan kim? Eğer biliyorsanız (söyleyin)." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Allâh içindir", diyecekler! De ki: "Hâlâ düşünüp değerlendirmeyecek misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. De ki: "Yedi semânın Rabbi ve Aziym Arş’ın Rabbi kimdir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Allâh içindir", diyecekler! De ki: "O hâlde korkup korunmaz mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. De ki: "Her şeyin melekûtu (derûnu - içselliği), (ilim - kudret) elinde olan, (varlığıyla bizâtihi her şeyi) himaye edip koruyan, fakat kendisi korunmayan kimdir? Varsa ilminiz konuşun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Allâh içindir", diyecekler! De ki: "Nasıl oluyor da (dünyanızla) büyüleniyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Hayır, biz onlara Hak olarak geldik... Onlarsa kesinlikle yalancılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allâh çocuk edinmez! O yanı sıra bir tanrı da yoktur! Öyle olsaydı, her bir tanrı yarattığı ile bir yana gider; kimi kimine üstün gelirdi! Allâh onların tanımlamalarından Subhan’dır (ötedir)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Gaybı da şehâdeti de Bilen’dir... Onların ortak koşmalarından yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. De ki: "Rabbim, eğer onlara tehdit olundukları şeyi bana göstereceksen..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. "O zaman beni zâlimler kavmi içinde tutma Rabbim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Doğrusu biz, onları tehdit ediyor olduğumuz şeyi sana gösterecek güce sahibiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Kötülüğü (bâtılı, göreselliği) en güzel olan (Hak, sistem bilinci) ile defet! Onların (seni) tanımlamalarını biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ve de ki: "Rabbim! (bedenselliğe çeken) şeytanların vesveselerinden sana (hakikatimdeki koruyucu Esmâ’na) sığınırım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. "Ve sana (hakikatimdeki koruyucu Esmâ’na) sığınırım Rabbim, çevremde bulunmalarından." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde dedi ki: "Rabbim beni (dünya yaşamına) geri döndür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Tâ ki (önemsemeyip) uygulamadığım şeylerde (iman üzere yaşamda, kuvveden fiile çıkarmadıklarımda) sonsuz geleceğime yararlı çalışmalar yapayım!"... Hayır (geri dönüş asla mümkün değil)! Öyle bir şey söyler ki geçerliliği yoktur (sistemde yeri yoktur)! Arkalarında yeniden bâ’s olunacakları sürece kadar, bir berzah (boyutsal farklılık) vardır (geri dönemezler; reenkarnasyon da {ikinci defa dünya yaşamı} mümkün değildir)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Sur’a üflendiğinde (yeni bir bâ’s için süreç başladığında), o gün aralarında nispetler (beşerî, bedensellikten kaynaklanan mensubiyetler, akrabalıklar, etiketler; dünyada birbirlerini tanımalarını sağlayan görünümleri) olmayacak! Sualleşmezler de (dünyadaki nispetlere/iletişime göre birbirlerini sormazlar da). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Kimin ölçüm değerleri (tartısı) ağır gelirse, işte onlar kurtulacakların ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kimin ölçüm değerleri hafif gelirse, onlar da nefslerini hüsrana uğratanların ta kendileridir... Yanma ortamında sonsuza dek kalırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Onların vechlerini o ateş yalar... Onların suratları orada azapla gerilip dişleri öne fırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. "İşaretlerim size bildirilmedi mi? Ve siz onları yalanlamadınız mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Dediler ki: "Rabbimiz! Mutsuzluğa yol açan arzularımız ağır bastı; sapıp kaybolmuş bir topluluk olduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. "Rabbimiz... Çıkar bizi oradan... Eğer döner (aynısını yapar) isek, muhakkak biz zâlimleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Dedi ki: "Sinin orada... Bana da yönelmeyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. "Gerçek şu ki kullarımdan bir kısmı: ‘Rabbimiz, iman ettik... Bizi mağfiret et ve bize rahmet et... Sen Rahıym olanların en hayırlısısın’ derlerdi (de)..." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. "Siz onları alaya aldınız! Hatta (bu hâliniz) Zikrimi (hakikatinizdeki varlığımı hatırlamayı) size unutturdu! Siz onlara gülüyordunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. "Muhakkak ki sabretmelerinin karşılığını onlara bugün Ben verdim... Ki onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Dedi ki: "Arz içinde (beden yaşamında) kaç sene kaldınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Dediler ki: "Bir gün ya da günün birazı kaldık... Sayanlara sor!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Dedi ki: "Ancak az (bir süre) kaldınız, eğer gerçekten bilseydiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. "Sizi boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten bize rücu ettirilmeyeceğinizi mi sandınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Melik ve Hak olan Allâh pek yücedir! Tanrı yoktur, sadece "HÛ"! Keriym Arş’ın Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Kim Allâh ile yanı sıra başka tanrıya yönelirse -ki o konuda hiçbir kanıtı olamaz- onun getirisi ancak Rabbinin indîndedir... Muhakkak ki hakikat bilgisini inkâr edenler kurtuluşa eremezler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. De ki: "Rabbim, mağfiret ve merhamet et! Sen Rahıym olanların en hayırlısısın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster