1. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki onlar namazlarını huşû içinde kılarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Boş şeylerden yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Arınmak için çalışırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İffetlerini korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ancak eşleri ve ellerinin altında sahip oldukları hariç. Bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ama bunun ötesine gitmek isteyen olursa, işte onlar haddi aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Müminler emanetleri korur ve verdikleri sözleri yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Namazlarını korurlar/eda ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte asıl vâris olacaklar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar Firdevs`e vâris olacaklar ve orada çok uzun süreli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Andolsun ki biz, insanı çamurun özünden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra onu döl suyu damlası halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra bu döl suyu damlasından, döllenmiş hücreyi yarattık; sonra bu döllenmiş hücreden de cenini ve ceninden kemikleri yarattık; sonra da kemiklere et giydirip onu yepyeni bir varlık halinde ortaya çıkarttık. Yaratanların en üstünü olan Allah`ın şanı ne yücedir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra bunun ardından kesinlikle öleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun biz, sizin üzerinizde yedi yol/yörünge yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu yeryüzünde durdurduk. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Böylece, yağmur suyunun sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlarda sizin için birçok meyve vardır ve siz onlardan yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Tûr-i Sînâ`da da bir ağaç daha meydana getirdik ki, bu ağaç hem yağ, hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayvanlarda da alınacak dersler vardır. Onların karınlarında oluşandan size içiririz. Onlarda sizin için birçok fayda daha vardır. Etlerinden de yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki, Nûh`u kavmine gönderdik ve o, “Ey kavmim! Allah`a kulluk ediniz. Sizin için O`ndan başka bir tanrı yoktur. Hâlâ sakınmaz mısınız?” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi, kesinlikle melekleri indirirdi. Bunları geçmiş atalarımızdan duymadık.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Bu, deliden başka bir şey değildir. Öyleyse bir süreye kadar onu gözetleyip bekleyelim bakalım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nûh da, “Ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. “Bizim kontrolümüz ve tâlimatımızla gemiyi yap. Emrimiz gelip de sular kaynayınca, her cinsten birer çifti ve aleyhinde hüküm verilmiş olanlar dışında aileni de gemiye bindir. Zâlimler hakkında benden bir şey isteme! Şüphesiz onlar boğulacaklardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Sen ve beraberindekiler gemiye binip yerleşince, ‘Bizi bu zâlim toplumdan kurtaran Allah`a hamdolsun` de!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Ey Rabbim! Beni uğurlu bir yere indir. Bunu en iyi yapan sensin, de!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz bu olguda dersler vardır. Biz, kesinlikle denemekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra bunların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlara içlerinden, “Allah`a kulluk ediniz, sizin O`ndan başka hiçbir tanrınız yoktur, saygı duymuyor musunuz?” diyen bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. “Bu da sizin gibi, insandan başka bir şey değildir. Yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer sizin gibi bir insana itaat ederseniz, o zaman siz kaybedersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. O size, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar dirileceğinizi mi söylüyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Oysa bu size söylenenler, gerçek olmaktan ne kadar uzak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. “Bizim dünya hayatından başka hayatımız yoktur. Burada ölür ve burada yaşarız. Biz, asla tekrar diriltilmeyeceğiz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. “O, Allah hakkında yalan uyduran bir kişiden başka biri değildir. Biz, ona asla inanmıyoruz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O peygamber, “Rabbim! Beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. “Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Nitekim, gerçekleşmesi kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayıverdi onları! Kendilerini hemen sel süprüntüsüne çevirdik. Zâlimler topluluğunun canı cehenneme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiçbir ümmet, ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sonra birbiri peşinden peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete peygamberi geldikçe onu hep yalanladılar. Onları birbiri peşinden yok edip, hepsini birer efsaneye çevirdik. İnanmayan millete lanet olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn`u, Firavun ve ileri gelenlerine âyetlerimizle ve kesin delillerimizle gönderdik. Kibirlendiler ve zaten büyüklük taslayan bir topluluktular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn`u, Firavun ve ileri gelenlerine âyetlerimizle ve kesin delillerimizle gönderdik. Kibirlendiler ve zaten büyüklük taslayan bir topluluktular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. “Kavimleri bize kölelik ederken, bizim gibi olan bu iki adama inanır mıyız?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Böylece onları yalanladılar ve bu sebeple helâk edilenlerden oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Andolsun biz Mûsâ`ya, belki onlar yola gelirler diye kitabı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Meryem oğlunu ve annesini de bir ders kıldık; onları yerleşmeye elverişli, suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz, iyi işler yapınız; doğrusu ben yaptıklarınızı bilirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Şüphesiz bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir; ben de sizin Rabbinizim. Öyle ise bana itaat ediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ama insanlar, aralarındaki inanç bağını keserek kendi aralarında parça parça oldular. Her grup kendilerinde bulunan ile sevinip böbürlenmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Onları bir süreye kadar, gaflet ve sapıklıkları ile baş başa bırak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. (55-56) Kendilerine mal ve çocuklar vererek, onlara iyiliklerde bulunmaya acele ettiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, farkında değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. (55-56) Kendilerine mal ve çocuklar vererek, onlara iyiliklerde bulunmaya acele ettiğimizi mi sanıyorlar? Hayır, farkında değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. (57-59) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin âyetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (57-59) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin âyetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (57-59) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin âyetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Onlar ki Rablerinin huzuruna çıkacakları korkusuyla kalpleri titreyerek verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İşte onlar iyilikte yarışırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Biz, herkesi ancak gücü oranında sorumlu tutarız. Katımızda hakikati konuşan bir kitap vardır, onlar haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Ama, inkârcıların kalpleri bundan habersizdir. Bundan başka onların yapageldikleri işler de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sonunda şımarmış zenginlerini azapla yakaladığımız zaman feryat ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. “Bugün feryat etmeyiniz, doğrusu katımızdan bir yardım göremezsiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. (66-67) “Âyetlerim size okunduğunda büyüklük taslayıp, gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. (66-67) “Âyetlerim size okunduğunda büyüklük taslayıp, gece ağzınıza geleni söyleyerek ardınıza dönüyordunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar bu Kur`ân`ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yoksa peygamberlerini henüz tanımadılar da, bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır; o, kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu ise gerçeklerden hoşlanmamaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer hak, onların arzularına uysaydı, elbette gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik, fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin vereceği karşılık daha değerlidir. O, rızık verenlerin en iyisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ama âhirete inanmayanlar ısrarla yoldan çıkıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Biz onlara acısak ve içinde bulundukları sıkıntıyı gidersek, yine de iyice körleşerek azgınlıklarında direnirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Andolsun ki, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler ve niyazda bulunmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımız zaman, ümitsiz kalıverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Oysa, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var eden O`dur. Ne de az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sizi yeryüzünde yaratıp, çoğalmanızı sağlayan O`dur ve O`nun huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Dirilten de, öldüren de O`dur. Gece ile gündüzün birbiri ardından gelmesi de O`nun eseridir. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. “Hayır; yine de öncekilerin dediklerini derler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. “Ölüp, toprak ve bir yığın kemik olduğumuzda mı diriltileceğiz? Andolsun ki, biz ve daha önce de babalarımız tehdit edilmişti; bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. “Ölüp, toprak ve bir yığın kemik olduğumuzda mı diriltileceğiz? Andolsun ki, biz ve daha önce de babalarımız tehdit edilmişti; bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir” demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. “Biliyorsanız, dünya ve içinde bulunanlar kimindir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. “Allah`ındır” diyecekler. “Öyleyse düşünmüyor musunuz?” de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. “Yedi göğün Rabbi ve büyük hükümranlık tahtının sahibi kimdir?” de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. “Allah`tır” diyecekler. “Öyleyse sakınmıyor musunuz?” de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. “Biliyorsanız, her şeyin sahipliği ve idaresi elinde olan, koruyup kollayan fakat kendisi korunup kollanmayan kimdir?” de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. “Allah`tır” diyecekler. “Öyleyse nasıl büyüleniyorsunuz?” de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Doğrusu biz onlara hakkı getirdik; onlar ise yalancılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah çocuk edinmemiştir; O`nunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Öyle olsaydı her tanrı, kendi yarattığını sevk ve idare eder, onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah, müşriklerin yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Allah, gaybı/görünmeyeni ve görüneni de bilendir. O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. (93-94) “Ey Rabbim! Eğer onlara vaad edilen azabı bana göstereceksen, beni o zâlimlerin içinde bırakma” de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. (93-94) “Ey Rabbim! Eğer onlara vaad edilen azabı bana göstereceksen, beni o zâlimlerin içinde bırakma” de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Biz onlara vaad ettiğimizi sana elbette gösterebiliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Kötülüğü, en iyi olan ile sav! Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyi çok iyi bilmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. “Rabbim! Kötü insanların kışkırtmalarından sana sığınırım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. “Tanrım! Yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Sonunda onlardan biri ölümün eşiğine geldiğinde der ki; «Ya Rabb`i, beni geri çeviriniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. “Tâ ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım.” Hayır! Onun söylediği bu söz, boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden diriltilecekleri güne kadar süren bir engel vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Sûra üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmayacaktır; birbirlerini de arayıp sormazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Sevap tartıları ağır gelenler, işte onlar, mutluluğa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Tartıları hafif gelenler, işte onlar, kendilerine yazık edenlerdir; çok uzun süreli cehennemde kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ateş onların yüzlerini yakar, dişleri sırıtıp kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. “Size âyetlerim okunurdu da, onları yalanlardınız, değil mi?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. “Ey Rabbimiz! Azgınlığımız bizi yendi; biz, zâlimler topluluğu olduk.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. “Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar! Eğer, bir daha ettiklerimize dönersek, artık belli ki biz zâlim insanlarız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Allah, “Sinin orada! Benimle konuşmayın!” diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. (109-110) “Çünkü kullarımdan bir topluluk, ‘Ey Rabbimiz! İnandık; bizi bağışla, bize merhamet et, sen çok merhametlisin` derdi de siz ise onlarla dalga geçerdiniz. Öyle ki, bu tavrınız size beni anmayı unutturmuştu. Siz onların yaptıklarına gülüyordunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. (109-110) “Çünkü kullarımdan bir topluluk, ‘Ey Rabbimiz! İnandık; bizi bağışla, bize merhamet et, sen çok merhametlisin` derdi de siz ise onlarla dalga geçerdiniz. Öyle ki, bu tavrınız size beni anmayı unutturmuştu. Siz onların yaptıklarına gülüyordunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Ama her türlü güçlüklere göğüs germelerinden dolayı, bugün onları mükafatlandırdım. İşte ateşten kurtulup muradına erenler onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allah, onlara “Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?” diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. “Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte, sayanlara sor!” derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. “Sadece az bir süre kaldınız; keşke siz bunu bilmiş olsaydınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. “Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Allah yüceler yücesi, mutlak hüküm ve egemenlik sahibidir. Nihâî gerçektir. O`ndan başka tanrı yoktur. O, hükümranlık tahtının sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Kim, hakkında hiçbir delile sahip olmadığı halde Allah ile beraber başka bir tanrıya taparsa, bunun hesabını Rabbinin huzurunda verecektir. Gerçek şu ki, kâfirler kurtuluşa eremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. “Rabbim! Beni bağışla, bana merhamet et! Sen, merhamet edenlerin en iyisisin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster