1. Müminler gerçekten kurtuluşa ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar, tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar, zekâtı ifa edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve onlar ırzlarını koruyanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ancak eşleri veya sağ ellerinin malik olduğu cariyeleri müstesna. Çünkü onlar, (bu durumda) kınanılmış değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O halde kim bundan ötesini ararsa, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Hakeza) Onlar, emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar, namazlarını da (titizlikle) gözetenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte (yeryüzünün hâkimiyetine ve ahiretin nimetlerine) varis olacak onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Evet) Firdevs’e vâris olan bu kimseler, orada temelli kalıcılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra onu bir su damlası olarak, sağlam bir yere (rahme) yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra o su damlasını kan pıhtısı (embriyo) olarak yarattık, ardından o kan pıhtısını bir çiğnem et parçası olarak yarattık, daha akabinde o bir çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık, böylece kemiklere de et giydirdik, ardından (ruh üfürerek) onu apayrı bir yaratık olarak inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, pek de yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra bunun ardından siz gerçekten ölecek olanlarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra siz gerçekten kıyamet günü diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz biz sizin üstünüzde yedi yol (gök) yarattık; biz yaratıktan gafiller değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Biz gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yeryüzünde durdurduk; şüphesiz biz onu (kurutup) giderme gücüne de sahibiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Böylelikle bununla size hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçlerinde çok sayıda yemişler vardır ve sizler onlardan yemektesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Turi Sina’da, yiyenlere yağ ve katık olarak yetişen bir ağaç da (zeytin de var ettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır; karınlarının içinde olanlardan size içirmekteyiz ve onlarda sizin için daha birçok yararlar var. Sizler onlardan yemektesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onların üzerinde ve gemilerde taşınmaktasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz biz Nuh’u kendi kavmine (peygamber olarak) gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: "Ey Kavmim! Allah’a kulluk edin. Onun dışında sizin başka bir ilahınız yoktur; yine de sakınmayacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunun üzerine, kavminden küfre sapmış önde gelenleri, "Bu, sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah (öne sürdüklerini) dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş babalarımızdan da bunu işitmiş değiliz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir; o halde onu belli bir süre gözetleyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Rabbim!" dedi (Nuh). "Beni yalanlamalarına karşılık, bana yardım et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Böylelikle biz ona, "Gözlerimiz (gözetimimiz) altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya (her yandan sular fışkırmaya) başlayınca, her (tür hayvandan) ikişer çift ile (içlerinden) aleyhlerine söz geçmiş (azap yazılmış) kimse hariç aileni de alıp (geminin) içine koy. Zulmedenler konusunda bana asla hitapta bulunma; çünkü onlar boğulacaklardır" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Böylece sen, beraberinde olanlarla gemiye bindiğin zaman de ki: "Bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah’a hamdolsun." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve de ki: "Rabbim! Beni bereketli bir konakta indir; sen konuklayanların en hayırlısısın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Hiç şüphesiz bunda ayetler vardır ve biz gerçekten deneyenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra onların ardından başka nesiller var ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlara da kendi içlerinden, "Allah’a ibadet edin. O’nun dışında sizin başka ilahınız yoktur; yine de sakınmayacak mısınız?" (desin) diye bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Kendi kavminden, küfre sapıp da ahirete kavuşmayı yalanlayan ve kendilerine dünya hayatında refah verdiğimiz önde gelenleri dedi ki: "Bu, sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir, kendisi de sizin yediklerinizden yemekte ve içtiklerinizden içmektedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Eğer sizin benzeriniz olan bir beşere boyun eğecek olursanız, şüphesiz siz hüsrana uğrayanlar olursunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "O, siz öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman, sizin mutlaka (yeniden diriltilip) çıkarılacağınızı mı vaat ediyor ?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Uzaktır size vaat edilen (öldükten sonra yeniden dirilmek; evet gerçek olmaktan) çok uzak!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "O (bütün gerçek), bizim yalnızca (yaşamakta olduğumuz bu) dünya hayatımızdan ibarettir; ölürüz ve yaşarız, biz diriltilecekler değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "O ise, yalnızca bir insandır, Allah’a karşı yalan uydurmaktadır ve bizler de ona inanacak değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. (Peygamber) Dedi ki: "Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. (Allah) Dedi ki: "Az bir süre (bekle). Onlar gerçekten pişman olanlar olarak sabahlayacaklardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Derken, hak (ettikleri cezaya karşılık) olmak üzere, o korkunç çığlık onları yakalayıverdi. Böylece onları bir süprüntü kılıverdik. Zulmeden kavim için (Allah’ın rahmetinden) uzaklık olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sonra onların ardından başka nesiller var ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Ümmetlerden hiç biri, kendisine tespit edilmiş ecelinden öne geçemez ve geri kalamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sonra birbiri peşinden peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete peygamberi geldikçe onu yalancı saydılar. Onları birbiri peşinden yok edip hepsini birer destan kıldık. İnanmayan millet, rahmetten ırak olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sonra Musa ve kardeşi Harun’u ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Firavun’a ve ileri gelen çevresine (gönderdik); fakat onlar büyüklendiler. Onlar zaten ululuk taslayan bir topluluktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Kavimleri (İsrail oğulları) bize ibadet (kölelik) ederken, bizim gibi iki beşere mi inanalım?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Böylece onları yalanladılar ve yıkıma uğrayanlardan oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şüphesiz biz, belki onlar hidayete erer diye Musa’ya kitabı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Biz, Meryem’in oğlunu ve annesini bir ayet kıldık ve ikisini barınmaya elverişli ve akarsuyu olan bir tepede yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey peygamberler! Güzel ve temiz olan şeylerden yiyin ve salih amellerde bulunun; çünkü gerçekten ben yapmakta olduklarınızı biliyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte sizin ümmetiniz bir tek olan ümmettir ve ben de sizin Rabbinizim; öyleyse benden korkup sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ne var ki insanlar kendi aralarındaki işlerini (dinlerini) parça parça böldüler. Her gurup kendilerinde bulunan (dinleri) ile ferahlayıp sevinmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Artık sen onları, belli bir süreye kadar kendi gafletleri içinde bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlara mal ve çocuklarla yardım ettiğimizi mi sanıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Onlara hayırlar sağlamaya mı koşuyoruz? Hayır, onlar farkında değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı korkanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Rablerinin ayetlerine iman edenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Rablerine ortak koşmayanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İşte onlar, hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz; elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiç bir haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı bir gaflet içindedir. Üstelik onların, bunun dışında da yapmakta oldukları (birtakım şeyler) vardır; onlar bu işleri yapar dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Nihayet onların refahtan şımaran önde gelenlerini azap ile yakalayıverdiğimiz zaman, onlar hemen feryadı basarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Bugün feryadı basmayın, çünkü siz bizden yardım göremezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Gerçekten benim ayetlerim size okunmaktaydı, fakat siz topuklarınız üzerinde geri dönüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Buna (ayetlerime) karşı büyüklük taslayarak, gece vakti de hezeyanlar savururdunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar, yine de o sözü (Kur’an’ı) gereği gibi düşünmediler mi, yoksa onlara geçmişteki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ya da kendi peygamberlerini tanımadılar mı ki şimdi onu inkâr etmektedirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yahut "Onda bir delilik var" mı demektedirler? Hayır, o, onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır ve onların çoğu zaten haktan hoşlanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer hak, onların hevalarına uyacak olsaydı hiç tartışmasız gökler, yer ve bunların içinde olan herkes (ve her şey) bozulmaya uğrardı. Hayır, biz onlara zikirlerini (uyarıcı Kur’an’ı) getirmiş bulunmaktayız, fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çevirmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yoksa sen onlardan ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin ücreti (dünya ve ahiret armağanı) daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Gerçekten sen onları dosdoğru olan bir yola çağırmaktasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ancak ahirete inanmayanlar, şüphesiz yoldan sapmakta olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Eğer onlara merhamet eder ve onlara dokunan zararı gideriverirsek, yine de tuğyanları içinde şaşkınca dolaşmalarını sürdürürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Şüphesiz biz onları (önce hafif bir) azapla yakalayıverdik, fakat yine de Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp yakarmadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Sonunda üzerlerine azabı şiddetli olan bir kapı açtığımızda, onlar bunun içinde şaşkına dönüp umutlarını kaybettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri var edendir; ne kadar da az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir ve hepiniz yalnızca O’na (döndürülüp) toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O, yaşatan ve öldürendir; gece ile gündüzün birbiri ardından gitmesi de O’na aittir. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Hayır! Onlar, geçmiştekilerin söylediklerinin benzerini söylediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Dediler ki: "Öldüğümüz ve de bir toprak ve bir kemik olduğumuz zaman, biz mutlaka diriltilmiş olacaklar mıyız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Şüphesiz bu tehdit, bize de ve bizden önceki babalarımıza da yapılmıştı; bu, geçmişlerin uydurma masallarından başka bir şey değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: "Eğer biliyorsanız (söyleyin bakayım), "Yeryüzü ve onun içinde olanlar kimindir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. "Allah’ındır" diyecekler. De ki: "Yine de uyanıp kendinize gelmeyecek misiniz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. De ki: "Yedi göğün Rabbi ve büyük egemenlik tahtının Rabbi kimdir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. (Her şey) "Allah’ındır" diyecekler. De ki: "Yine de korkup sakınmayacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. De ki: "Eğer biliyorsanız (söyleyin bakayım), "Her şeyin hükümranlığı elinde olan, barındıran fakat himayeye muhtaç olmayan kimdir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "(Bütün bunlar) Allah’ındır" diyecekler. De ki: "Öyleyse nasıl oluyor da siz böyle büyüleniyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Hayır, biz onlara hakkı getirdik, ancak onlar gerçekten yalancılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah, hiç bir çocuk edinmemiştir ve O’nunla birlikte hiç bir ilah yoktur; eğer olsaydı, her bir ilah elbette kendi yarattığını yönetip götürürdü ve (ilahların) bir kısmına karşı üstünlük sağlardı. Allah, onların nitelendirdiği şeylerden yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. O görünmeyeni de görüneni de bilendir; onların ortak koştuklarından yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. De ki: "Rabbim! Eğer onlara vaat edileni bana mutlaka göstereceksen…" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. "Rabbim! Bu durumda beni zulmeden kavmin içinde bırakma." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şüphesiz biz, onları tehdit ettiğimiz şeyi şüphesiz sana gösterme gücüne sahibiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Kötülüğü, en güzel olanla uzaklaştır; biz onların nitelendirdiği şeyleri en iyi bileniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ve de ki: "Rabbim! Şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. "Ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Sonunda, onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: "Rabbim! Beni geri çevirin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. "Böylece belki geride bıraktığım dünyada salih amellerde bulunurum." Asla, gerçekten bu yalnızca bir sözdür, bunu da kendisi söylemektedir. Onların önlerinde diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir berzah vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Böylece Sur’a üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında soylar (akrabalık bağları) yoktur ve (soy soplarını artık) soruşturmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Artık kimin tartısı ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kimin de tartısı hafif gelirse, işte onlar da kendi nefislerini hüsrana uğratanlar, cehennemde de temelli olarak kalacak olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ateş, onların yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde onlar, (etleri sıyrılmış olarak) dişleri sırıtıp duranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Ayetlerim size okunuyorken, yalanlayanlar sizler değil miydiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Dediler ki: "Rabbimiz! Azgınlığımız bize karşı üstün geldi ve biz sapan bir topluluk idik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. "Rabbimiz! Bizi (ateşin) içinden çıkar, eğer yine (inkâra) dönersek, artık gerçekten zalimler oluruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Der ki: "Uzak durun ve benimle söyleşmeyin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. "Çünkü gerçekten benim kullarımdan bir grup, "Rabbimiz! İman ettik, sen artık bizi bağışla ve bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın" derlerdi de…" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. "Siz onları alay konusu edinmiştiniz; Sonunda (bu müminler, alaylarınız sebebiyle) size benim zikrimi unutturdular ve siz onlara gülüp duruyordunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. "Bugün ben, gerçekten onların sabretmelerinin karşılığını verdim. Şüphesiz onlar kurtuluşa erenlerdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Der ki: "Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Derler ki: "Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, (eğer hata ediyorsak) sayanlara sor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. (Allah) "Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten siz (bunu dünyada iken) bir bilseydiniz!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. "Bizim, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve sizin gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Hak mülk sahibi olan Allah (boş amaç uğruna yaratmaktan) pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Yüce olan egemenlik tahtının Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Her kim Allah ile birlikte başka bir tanrı olduğunu iddia ederse, onun bu hususta hiçbir delili yoktur ve onun hesabı Rabbinin katında görülecektir ancak! Şüphesiz küfre sapanlar kurtuluşa eremezler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Ve de ki: "Rabbim! bağışla ve merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster