1. Müminler, kurtuluşa ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar, boş sözlerden ve işlerden yüz çevirenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar, arınmak için hareket edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlar, mahrem yerlerini koruyanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ancak eşleri ve cariyeleri hariç, çünkü bunlar, kınanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kim bundan başkasını ararsa, işte onlar da haddi aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Müminler, emanetlerine ve sözleşmelerine uyanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar, namazlarını koruyanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte onlar, varis olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar, Firdevs’e varis olacaklardır ve onlar, orada ebedi kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İnsanı çamurun özünden yaratmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra onu sağlam bir kalış yerinde, bir sperm yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra spermi empriyo haline getirdik. Empriyoyu et parçası yaptık. Et parçasından kemik yarattık. Kemiğe et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir varlık olarak yarattık. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra siz, bunun arkasından elbette öleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra kıyamet günü yeniden dirileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sizin üzerinizde yedi kat yaratmışızdır. Yarattıklarımızdan gafil de değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gökten belli bir ölçüye göre su indirdik. Onu yeryüzünde tuttuk. Onu gidermeye de elbette gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O suyla, sizin için hurma ve üzüm bağları yetiştirdik ki oralarda sizin için birçok meyveler vardır. Siz de onlardan yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sina Dağı’nda da yetişen, yiyenlere yağ ve katık veren bir ağaç da (o su ile yetişir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Davarlarda da sizin için bir ibret vardır. Karınlarında olandan size içiriyoruz, onlarda daha birçok faydalar vardır. Onların etlerini de yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Nuh’u kavmine (elçi olarak) göndermiştik. Dedi ki: -Ey kavmim, Allah’a kulluk ediniz. O’ndan başka bir ilahınız yoktur. O halde korunmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kavminden ileri gelen kafirler: -Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Sizden üstün olmak istiyor. Eğer Allah dileseydi melekleri gönderirdi. Biz, daha önceki atalarımızdan da bunu duymadık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O ancak, cinlenmiş bir adam, bir müddet onu gözetleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Nuh: -Rabbim, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz de ona şöyle vahyettik: "Gözetimimiz altında bildirdiğimiz gibi bir gemi yap. Buyruğumuz gelip de tandır kaynayınca, her cinsten ikişer çift ve aleyhinde hüküm verilmiş olanlar dışında kalan aileni gemiye bindir. Zalimler için bana baş vurma, çünkü onlar boğulacaklardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sen ve beraberindekiler, gemiye yerleşince: -Bizi zalim kavimden kurtaran Allah’a hamdolsun, de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve yine şöyle de: -Rabbim, beni mübarek bir yere indir. Konuklayanların en hayırlısı sensin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz bunda ayetler/belgeler vardır ve elbette biz imtihan ediyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bunların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İçlerinden onlara: -Allah’a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur, sakınmaz mısınız? diyen bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz, inkarcı ve ahirete kavuşmayı yalanlayan kavminin ileri gelenleri şöyle dediler: -Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer, sizin gibi bir insana itaat ederseniz, işte o zaman hüsrana uğrarsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Size, ölüp, toprak ve kemik olduktan sonra yeniden dirileceğinizi mi vaat ediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Size vaat edilen uzak, hem de çok uzak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayat, ancak dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ama tekrar diriltilecek değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O, Allah’a karşı ancak yalan uyduran bir adamdır. Biz, ona inanacak değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. -Rabbim, dedi. Beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allah: "Az sonra pişman olacaklardır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Derken onları müthiş bir çığlık yakaladı. Onları bir süprüntü haline getirdik. Helak olup gitti zalim kavim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sonra onların ardından başka nesiller yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiç bir toplum süresini ne öne alabilir ne de geri bırakabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Daha sonra da birbiri arkasına elçiler gönderdik. Elçileri yalanladılar da biz de onları birbirine tabi kılarak yok edip, efsane haline getirdik. Yok olsun inanmayan toplum! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sonra, Musa ve kardeşi Harun’u ayetlerimiz ve apaçık belge ile göndermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Firavun’a ve çevresine. Ama onlar, büyüklendiler, zaten mağrur bir kavim idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. -Biz dediler; bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz, üstelik onların kavmi de bize kulluk ederken?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Bu sebeple onları yalanladılar da helak edilenlerden oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Doğru yolu görsünler diye Musa’ya da kitabı vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Meryem’in oğlunu da, annesini de bir belge kıldık. O; İkisini akar sulu, yüksek ve meskun bir yere yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. -Ey peygamberler, temiz şeylerden yiyin ve doğruları yapın. Çünkü ben ne yaptığınızı bilirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte bu, önderliğiniz, tek bir önderliktir ve ben de sizin Rabbinizim, o halde benden korkun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İşlerini aralarında bölük bölük ayırdılar. Her grup kendi yanında olanla ferahlıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bir süreye kadar onları kendi sapıklıklarıyla baş başa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Zannediyorlar mı ki kendilerine mal ve oğullar sunduk diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İyiliklerde onlara acele davranıyoruz. Hayır, onlar, ne yaptıklarının farkında değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Şüphesiz ki Rab’lerinin korkusundan titreyenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Rab’lerinin ayetlerine iman edenler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ve Rab’lerine şirk koşmayanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Rab’lerine dönecek oldukları için kalpleri çarparak vereceklerini verenler.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İşte onlar, hayırlarda yarışırlar ve en önde giderler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Hiç kimseye gücünün üstünde görev yüklemeyiz. Yanımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara asla zulmedilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Oysa (müşriklerin) kalpleri bundan gaflet içindedir ve onların yapmakta oldukları daha başka işler de vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. En sonunda onların zenginlerini ve liderlerini azapla yakaladığımız zaman, hemen feryadı basarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. -Feryat etmeyin, bugün; çünkü siz bizden kurtulamazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ayetlerim size okunuyordu; ama siz ona arkanızı dönüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ona kafa tutarak, eğlence edinip, hezeyanlar savurarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Söyleneni hiç düşünmediler mi? Yoksa onlara, önceki atalarına gelmemiş bir şey mi geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yoksa peygamberlerini tanıyamadılar da bunun için mi inkar ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yoksa: "Onda bir delilik var" mı diyorlar? -Hayır! O, onlara hakkı getirdi. Ama onların çoğu haktan hoşlanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer hak onların keyfine uysaydı; gökler, yer ve her ikisinin de içindekiler bozulup giderdi. Oysa, biz onlara uyarılarını verdik. Fakat, onlar uyarılarından yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Rabbinin ücreti daha iyidir. Rızık verenlerin en iyisi O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Aslında sen onları dosdoğru yola çağrıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Fakat, ahirete inanmayanlar, yoldan sapan kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Eğer onlara acıyıp, başlarındaki sıkıntıyı gidermiş olsaydık bile yine onlar azgınlıklarında inat ederdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Gerçekten biz onları azaba tuttuk da yine Rab’lerine karşı uslanmadılar. Yalvarıp yakarmazlar da. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Onların üzerine şiddetli bir azap kapısı açana kadar... İşte o zaman ümitsizliğe düşüverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Sizin için kulaklar, gözler ve gönüller vareden O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sizi yeryüzünde yaratıp, yayan O’dur. O’nun huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Dirilten de öldüren de O’dur. Gece ve gündüzün ardarda gelmesi de O’na bağlıdır. Hala, aklınızı kullanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Aksine, evvelkilerin dedikleri gibi dediler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. -Ölüp, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı, biz yeniden diriltileceğiz? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Bu, bize ve babalarımıza daha önce de vaat edilen eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: -Yeryüzü ve içindekiler kime aittir, eğer biliyorsanız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. -Allah’a aittir, diyecekler. -Ee, peki düşünmez misiniz? de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Yedi göğün Rabbi kimdir? Ya büyük hükümranlığın Rabbi? de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Allah’tır!" diyecekler. -Ee, O’ndan korkmuyor musunuz? de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Her şeyin mülkiyetini elinde bulunduran, koruyan fakat korunma ihtiyacı olmayan kimdir? Eğer biliyorsanız söyleyin de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Allah’tır" diyecekler. "Öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz?" de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Doğrusu onlara gerçeği getirdik, fakat onlar yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah, çocuk edinmedi. O’nun yanında başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı, her ilah yarattığı ile gider ve elbette biri, diğerine üstün gelirdi. İsnat ettikleri vasıflardan münezzehtir Allah! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. O, gizliyi de açığı da bilendir, onların koştukları şirklerden çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. De ki: -Rabbim, onlara vaat edileni eğer bana göstereceksen Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Rabbim, o zaman beni zalim toplum içinde bulundurma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Şüphesiz biz, onlara vaat ettiğimiz (azabı) sana göstermeye kadiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sen, kötülüğü en güzel ile sav. Onların nitelemekte olduklarını biz, çok daha iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ve de ki: -Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Onlardan birine ölüm gelince; -Rabbim, beni geri döndür der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Belki ben, terkettiğim doğru işleri yaparım. Asla, o sadece söyleyenin bir sözüdür. Onların arkalarında yeniden diriltilecekeri güne kadar bir engel vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Sûr’a üflendiği zaman, işte o gün, aralarında soy bağı kalmaz, birbirlerinden birşey de isteyemezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Kimlerin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa ermişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini hüsrana uğratanlardır, cehennemde ebedi kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ateş onların yüzlerini yalayacak ve dişleri sırıtıp kalacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. -Ayetlerim size okunmamış mıydı? Siz de onları yalanlamamış mıydınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Onlar da: -Rabbimiz. İsyankarlığımız bizi yendi ve sapık bir kavim olduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Rabbimiz, bizi ateşten çıkar. Eğer yine dönersek, biz gerçekten zalimleriz, derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. -Kesin sesinizi, orada, benimle konuşmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Çünkü kullarımdan bir grup: -Rabbimiz, iman ettik, bizi bağışla, bize merhamet et, merhamet edenlerin en hayırlısı sensin! derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Siz ise size benim zikrimi unutturana kadar onlarla alay ederdiniz. Siz onlara gülerdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Bugün sabrettikleri için onları ödüllendirdim. Kurtuluşa ermiş olanlar, işte onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. -Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. -Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık, sayanlara sor dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. -Çok az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Sizi, boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Kendisinden başka ilah olmayan, gerçek hükümdar, şerefli tahtın Rabbi olan Allah, çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Kim Allah ile beraber, varlığına hiçbir belge bulunmayan başka bir ilaha dua ve kulluk ederse, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Çünkü kafirler kurtuluşa eremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. De ki: -Rabbim, bağışla ve merhamet et! Merhametlilerin en hayırlısı sensin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster