1. Kesin olan şudur ki, inananlar mutlaka kurtuluşa ereceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar ki, namazlarını gönül alçaklığıyla ve duyarlılıkla kılarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar ki, boş ve anlamsız söz ve işlerden yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Arınmak için yapılması gereken zekatı, gerektiği şekilde yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve onlar ki, namus ve iffetlerini, haramdan ve şüpheli şeylerden korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-7) Onlar mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleri ile ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar, işte onlardır haddi aşanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ama bunun ötesine gitmek isteyen olursa, işte haddi aşanlar böyleleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve onlar ki, emanetlerini ve verdikleri sözü yerine getirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar ki, namazlarını vaktinde ve devamlı kılarak muhafaza ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte varis olacak olanlar böyleleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Firdevs cennetine varis olacak ve orada temelli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şimdi gerçek şu ki, biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra onu sperm damlası halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra spermden bir kan pıhtısı yaptık kan pıhtısını da bir parça et haline soktuk, derken etten kemikler yarattık ve kemiklere et giydirdik, sonra da onu yepyeni bir yaratık olarak meydana getirdik. Öyleyse yaratanların en iyisi, en güzeli olan Allah ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve bütün bunlardan sonra, kaçınılmaz olarak hepiniz öleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve sonuçta da, kıyamet günü şüphesiz diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki, biz sizin üzerinizde yedi tabaka veya yedi yol veya yedi sistem, yedi yörünge yarattık. Biz yaratmaktan gafil değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve biz gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre su indiriyor ve o suyu yeryüzünde durduruyoruz. Şüphesiz biz onu kurutup giderme gücüne de sahibiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve indirdiğimiz o su ile sizin için, içinde yediğiniz pek çok meyvenin bulunduğu, hurma ve üzüm bahçeleri meydana getiriyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve yine onunla sizin için, Tûri Sîna çevresindeki topraklarda yetişen, ürününden yağ elde edilen ve yiyenlere hoş kokulu, lezzetli bir katık sağlayan, zeytin ağacını da çıkarıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve evcil hayvanlarda da, sizin için şüphesiz çıkarılacak bir ders vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiriyoruz. Onlardan pek çok bakımlardan da yararlanıyorsunuz. Onların etiyle de besleniyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O hayvanlar ve gemiler üzerinde taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Ey kavmim!" dedi. "Yalnızca Allah’a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka gerçek ilahınız yok. Hâlâ günahlardan küfür ve şirkten sakınıp müslüman olmayacak mısınız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Bu adam, sizin gibi ölümlü bir kimseden başkası değil, size karşı üstünlük sağlamak istiyor" dediler. "Çünkü Allah bize bir mesaj ulaştırmak isteseydi, herhalde meleklerini indirirdi, üstelik biz atalarımızdan bununla ilgili olarak, herhangi birşey de işitmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu Nuh, herhalde kendisinde delilik belirtisi bulunan biridir. Bir süreye kadar O’na katlanıp gözetleyin bakalım" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Ey Rabbim!" dedi. "Onların bu yalanlamalarına karşı, bana yardım et!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Bizim gözetimimiz altında ve sana vahyettiğimiz yöntemlerle, seni ve seninle beraber olanları kurtaracak olan gemiyi yap" diye bildirdik. Nihayet emrimiz gelip de, tandır kızışınca veya şafağın attığını görünce her cinsten ikişer çiftle birlikte haklarında ceza hükmü verilenler dışında, aileni de bu gemiye bindir. Yaratılış gayesi dışına çıkan o kimseler hakkında, bana birşey söyleme. Çünkü onlar, mutlaka boğulacaklardır diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Bütün eksiksiz övgüler, bizi bu varoluş gayesi dışında yaşayan topluluktan kurtaran Allah’a aittir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Ey Rabbim! Bizi hayırlısıyla mübarek bir yere indir. Sen konukseverlerin en hayırlısısın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bu kıssada muhakkak ki, düşünen insanlar için çıkarılacak dersler vardır. Şüphesiz biz, insanları sınavdan geçirmekteyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bu ilk toplumların ardından, yeni nesiller dünyaya getirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Allah’a ibadet edin, çünkü sizin O’ndan başka gerçek ilahınız yok" dedi. Buna rağmen hâlâ akıllanıp da küfür ve şirkten sakınmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Bu da sizin gibi insandan başka biri değil ki, yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer sizin gibi bir insana uyarsanız, sonunda kaybeden mutlaka siz olacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Bu adam siz öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman, size mutlaka yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaad ediyor?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Vaadolunduğunuz şeyler gerçekten de ne kadar uzak… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Bu dünyada yaşadığımız hayattan başka hayat yok, ölürüz ve ancak bir kere yaşarız ve bir daha asla diriltilmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Bu adam kendi uydurduğu yalanları, Allah’a yakıştıran bir yalancıdan başka biri değil ve dolayısıyla, biz O’na asla inanmayız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Ey Rabbim!" der "Bunların bu yalanlamalarına karşı bana destek ol." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Çok geçmeden pişman oluverecekler" diye karşılık verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Derken o korkunç ses onları gerçek bir şekilde yakaladı da, bu yüzden onları sel önündeki kıyılara atılıp itilmiş, çerçöp haline getirdik. Yaratılış gayesi dışına çıkanlar, her türlü rahmet ve yardımdan uzak olsunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve onların ardından, başka nesiller ortaya çıkardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiçbir ümmet, dünyadaki yaşama süresini ne öne alabilir, ne de geciktirebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sonra peygamberleri ardarda gönderdik, öyle ki her ümmete peygamber geldikçe, onu yalan sayarlardı ve bu yüzden biz de onları, birbiri peşinden yok edip, hepsini birer efsaneye çevirdik. Artık kahrolsun o inanmayan toplumlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ve sonra Musa ve kardeşi Harun’u, mesajlarımızla ve apaçık bir yetkiyle, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Firavun ve onun seçkinler çevresine gönderdik. Fakat bunlar büyüklük tasladılar. Zaten oldum olası, kendilerini büyük gören bir toplumdu bunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Soydaşları bizim kölelerimiz olduğu halde, bizim gibi ölümlü olan bu iki insana mı inanacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İşte böyle diyerek bu iki elçiyi yalanladılar da, böylece yok edilenlerden oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Belki doğru yolu tutarlar diye, Musa’ya kitap vermiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Meryem’in oğlunu ve annesini de kudretimize bir alamet kıldık ve o ikisini, pınarlı düz bir tepe olan, Beyti Makdis civarında barındırdık veya pınarların bulunduğu güzel cennetlerdeki makamlarına eriştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Siz ey peygamberler! Dünya hayatının temiz ve meşru nimetlerinden payınızı alın, doğru ve dürüst işler işleyin, çünkü ben sizlerin ne yaptığını eksiksiz bilenim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Muhakkak ki, bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir, çünkü hepinizin Rabbi benim, öyleyse yolunuzu, benim gönderdiğim kitaplarla bulmaya çalışın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (Din - sistem tek iken) onlar muhtelif yorumlar hâlinde aralarında işlerini parçaladılar. . . Her grup kendi kabul ettikleriyle hoşnuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Şimdi sen onları, bir zamana kadar gaflet ve sapıklıkları ile başbaşa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kendilerine mal, mülk ve çocuklar vermekle sanıyorlar mı ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. onların iyiliklerine koşuyoruz? Hayır, bu verdiğimiz tüm nimetler, onlar için bir imtihandır, ama onlar hala bunun farkında değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ama Rablerinden derin bir saygı ile korkup titreyenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Rablerinin ayetlerine inananlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Rablerinden başka hiçbir varlığa, tanrısal nitelikler yakıştırmayanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sonunda, Rablerine dönecekleri düşüncesi içinde kalpleri titreyerek, vermeleri gerekeni verenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İşte böyleleridir hayırlarda yarışan kimseler ve bu konuda herkesi geçecek olanlar… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Biz hiç kimseye, gücünün üstünde yük yüklemeyiz ve katımızda gerçeği söyleyen bir kitap bulunmaktadır, herkesin yaptığı ve yapacağı, olduğu gibi onda tespit edilmiştir. Bu sebeple onlara, asla haksızlık edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Hayır, o inkârcıların kalpleri, bu gerçeklerden yana bilgisizlik ve dalgınlık içindedir. Ayrıca onların bu şirk ve inkârcılıklarından öte, bir takım kötü işleri daha vardır ki, hep o tür eylemlerine devam edip dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Sonunda her türlü konfor ve nimetler içinde yaşayanlarını azaba uğrattığımız zaman, birdenbire feryat ederek yardım dilerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. "Boşuna yalvarıp yakarmayın bugün, çünkü bizden asla yardım görecek değisiniz" denecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ’Âyetlerimiz, düşünüp anlamanız ve iman etmeniz için size okunuyordu. Siz de hayra hizmetten kaçınarak tutup arkanızı dönüyordunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. büyüklenerek geceleyin, peygamberimiz ve kitabımız hakkında ulu orta konuşarak saçmalıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Onlar hâlâ O Kur’ân’ı düşünmediler mi? Yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen birşey mi geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yoksa peygamberlerini henüz tanımadılar da, bu yüzden mi O’nu inkâr ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yoksa O’nda bir delilik mi var diyorlar? Hayır, aksine O kendilerine gerçeği getirmiştir. Halbuki onlar haktan hoşlanmamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Eğer gerçek olan Allah, onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yer, içindekilerle beraber yıkılır giderdi. Hayır, biz onlara şeref getiren, öğüt veren bir kitap verdik de, onlar bu şereften yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Ey Muhammed! Sanki sen onlardan dünyevî bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin vereceği ücret, çok daha hayırlıdır ve O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ve şüphesiz sen onları, dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ama ahirete inanmayanlar, çağırdığın o doğru yoldan sapmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Eğer biz onlara merhamet edip de, üzerlerine çöken sıkıntıyı kaldırıversek, yine de azgınlıklarında inat edip, bocalayıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Gerçek şu ki, biz onları azap ile yakalayıverdik de, buna rağmen yine de Rablerine boyun eğmemiş, yalvarıp yakarmamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Nihayet üzerlerine şiddetli azap kapısı açtığımız zaman, birde bakarsın ki, onlar orada şaşkın ve ümitsizlik içinde donup kalmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Ey insanlar! Rabbinizden gelene kulak verin, çünkü sizi işitme, görme ve düşünüp hissetme yetenekleriyle donatan O’dur. Fakat yine de sizler, ne kadar da az şükrediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sizi yaratıp, çoğaltıp yeryüzüne yayan da O’dur ve sonunda, O’nun huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O ki, hayat veren ve ölüme hükmedendir. Geceyle gündüzün değişip durması, O’nun buyruğuyladır. Öyleyse artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Hayır, onlar daha evvel gelip geçenlerin dediklerini diyerek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. biz ölüp, toprak ve kemik olduktan sonra, tekrar mı diriltileceğiz? derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Bize de, bizden önceki atalarımıza da, aynı şey vaat edilmişti. Eskilerin masallarından başka birşey değil bu" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kimindir yeryüzü ve orada bulunanlar? Biliyorsanız haydi söyleyin bana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. O halde ne diye hâlâ düşünüp anlamazsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Peki kimdir yedi kat göğün Rabbi ve yüce kudret tahtının Rabbi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Peki artık yolunuzu, O’nun kitabıyla bulmaya çalışmayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Herşeyin yönetimini elinde tutan, koruyup kollayan, fakat kendisine yardım olunmayan kimdir? Biliyorsanız eğer, söyleyin bana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Peki o halde nasıl hayallere kapılıp büyüleniyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Biz onlara, gerçek olan Kur’ân’ı getirdik, ama onlar devamlı olarak yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah asla çocuk edinmemiştir. O’nunla beraber hiçbir ilah ta yoktur. Olmuş olsaydı, her ilah yarattığını alıp bir tarafa giderdi de, herbiri diğerine baskın çıkmaya çalışırdı. Allah onların koştukları vasıflardan, mutlak olarak uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. O, kullarının algı ve tasavvurlarının erişemediği şeyleri de, onların akıl ve duygularıyla algıladıkları şeyleri de tamamen bilir. Bunun içindir ki, onların kendisine yakıştırdıkları her türlü vasıftan ve ortaktan mutlak olarak yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Rabbim! Onların uğrayacakları azabı bana göstereceksen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Rabbim! Beni yaratılış gayesi dışında yaşayan toplum arasında bırakma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. İşte böyle dua et. Çünkü biz onlara, vaat ettiğimiz azabı sana göstermeye gücümüz yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Fakat onlar ne söylerlerse ve ne yaparlarsa yapsınlar, sen onların istediği kötülüğü, en iyi yol hangisi ise onunla karşılık ver. Çünkü onların bize yakıştırageldikleri şeyleri en iyi bilen biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ey Rabbim! Tüm şeytani vesvese ve kışkırtmalara karşı sana sığınıyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Rabbim! Onların bana yaklaşmalarından da, sana sığınıyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. "Ey Rabbim! Beni hayata geri döndür Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. ki, terkettiğim dünyada belki de yararlı bir iş yaparım…" Hayır, bu onun söylediği boş ve anlamsız bir sözden ibarettir. Çünkü dünyayı terketmiş olanların ardında, yeniden diriltilecekleri güne kadar aşılması imkansız bir engel vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Ve kıyamet günü sûra üfürüldüğü zaman, ne aralarındaki kan bağları işe yarayacaktır, ne de birbirlerine olup biten hakkında soru sorabileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Ve o gün iyi eylem ve davranışları tartıda ağır gelen kimseler, işte kazananlar bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Ve kimin de iyilikleri hafif gelirse, işte cehennemde ebedi kalmak üzere, kendi kendilerine yazık edenler de bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da, ateşin içinde yüz etleri sıyrılmış olarak sırıtan dişleriyle kalıverirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Siz değil miydiniz, size ayetlerim okunurken, o ayetleri yalanlayanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Ey Rabbimiz! bize kötülüklerimiz üstün geldi de, bu yüzden yoldan çıkan kimseler olduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar, eğer tekrar işlediğimiz günahlara dönersek, o zaman gerçekten yaratılış gayesi dışında yaşayan kimselerden oluruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Alçaldıkça alçalın, yıkılıp kalın orada, susun, konuşmayın benimle diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Ey Rabbimiz! Biz sana inandık, öyleyse bizim günahlarımızı bağışla ve bize acı, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın derlerdi de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Ne varki siz onlarla alay ettiniz. En sonunda onlar(la alayınız) size beni hatırlamayı unutturdu; üstelik bir de onların halini gülünç buluyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Ama her türlü güçlüklere göğüs germelerinden dolayı, bugün onları mükafatlandırdım. İşte ateşten kurtulup muradına erenler onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Allah inkârcılara, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Onlar da, orada bir gün kaldık yahut bir günden daha az, bunu zamanı sayanlara, bilenlere sor diye cevap verecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Orada sadece az bir süre kaldınız. Keşke bunu bir bilseydiniz, dünyaya sarılıp kalmazdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Sizi boşuna ve amaçsız yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Öyleyse artık bilin ki, Allah yücelerin yücesidir. Hakimiyet kayıtsız şartsız O’na aittir. O’ndan başka gerçek ilah yoktur, çok cömert ve çok yüce hükümranlık makamının sahibi de O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Öyleyse kim, hakkında hiçbir delile sahip olmadığı halde, Allah’la beraber başka ilaha yakarırsa, bunun hesabını Allah katında, mutlaka verecektir. Doğrusu Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler, asla kurtuluşa erişemeyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Rabbim beni bağışla, bana acı, çünkü merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster