1. Mü’minler; gerçekten felah bulmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki onlar; namazlarında huşu’ içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ki onlar; boş sözlerden yüz çevirirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki onlar; zekatlarını verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ki onlar; ırzlarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sadece eşleri ve sağ ellerinin malik oldukları müstesnadır. Doğrusu onlar; bunun için de kınanacak değildirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kim de bundan başkasını ararsa; işte onlar, haddi aşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki onlar; emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ki onlar; namazlarını korurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İşte onlar; varis olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar ki; Firdevs’e varis olacaklardır ve orada ebedi kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Andolsun ki; Biz, insanı; çamurdan, süzme bir özden yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra da onu nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sonra nutfeyi bir kan pıhtısı haline getirdik. Derken o kan pıhtısını bir çiğnemlik et yaptık. Bir çiğnemlik et parçasını kemik olarak yarattık. Kemiklere de et giydirdik. Ve sonra onu apayrı bir yaratık yaptık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sonra siz, bunun arkasından hiç şüphesiz ki öleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra siz, kıyamet gününde muhakkak diriltileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Andolsun ki; biz, sizin üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratmadan gafiller değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gökten belli bir miktarda su indirdik ve onu yerde durdurduk. Şüphesiz Biz; onu gidermeye de kadiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onunla sizin için hurmalıklardan, üzümlüklerden nice bağlar ve bahçeler yaptık ki içlerinde sizin için bir çok yemişler vardır. Onlardan yersiniz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Tur-u Sina’da yetişen, yiyenlere yağ ve katık veren bir ağaç da var ettik Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Davarlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Onların karınlarındakinden size içiririz. Sizin için onlarda daha bir çok faydalar vardır. Ve onlardan yersiniz de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Hem onların üzerinde, hem de gemilerin üstünde taşınırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki; Nuh’u kavmine gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim, Allah’a kulluk edin. O’ndan başka tanrınız yoktur, sakınmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunun üzerine kavminin önde gelen kafirlerinden bir grup dediler ki: Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizden üstün olmak istiyor. Şayet Allah dilemiş olsaydı; melekler indirirdi. İlk atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O, kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Bir süreye kadar onu gözetleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O da: Rabbım, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ona vahyettik ki: Gözetimimiz altında sana bildirdiğimiz gibi gemiyi yap. Buyruğumuz gelip de sular kaynayınca her cinsten ikişer çiftive aleyhine hüküm verilmiş olanın dışında kalan çoluk çocuğunu alıp gemiye bindir. Zalimler için bana başvurma. Çünkü onlar boğulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sen ve beraberindekiler, gemiye yerleşince: Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamdolsun, de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ve de ki: Rabbım; beni mübarek bir yere indir. Ve Sen indirenlerin en hayırlısısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şüphesiz ki bunda ayetler vardır. Biz, elbette deneyenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bunların ardından başka bir nesil yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlara da kendilerinden: Allah’a ibadet edin, O’ndan başka tanrınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? diyen bir peygamber gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onun kavminden; kendilerine dünya hayatında rızık verdiğimiz halde küfr ederek ahirete kavuşmayı yalanlayan ileri gelenler dediler ki: Bu, sizin gibi bir beşerden başka bir şey değildir. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğecek olursanız; hüsrana uğrayacağınızda hiç şüphe yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Öldüğünüz ve bir toprak, bir kemik olduğunuz zaman tekrar dirilmenizi mi vaad ediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Vaad edildiğiniz şey ne kadar uzak, hem de ne kadar uzak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hayat ancak bu dünyadakidir. Ölürüz, yaşarız. Ama tekrar diriltilecek değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. O, sadece Allah’a karşı yalan uyduran biridir. Biz ona inanacak değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O peygamber: Rabbım, beni yalanlamalarına karşılık bana yardım et, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allah da buyurdu ki: Az sonra pişman olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Gerçekten onları müthiş bir çığlık yakaladı. Ve onları bir süprüntü yığını haline getirdik. Zulmeden kavim uzak olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sonra bunların ardından başka bir nesil yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Hiç bir ümmet, kendi süresini öne de alamaz, geriye de bırakamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sonra birbiri ardı sıra peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete peygamber geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardı sıra yok edip hepsini birer söylenti yaptık. İnanmayan bir kavim uzak olsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sonra Musa’yı ve kardeşi Harun’u ayetlerimizle ve apaçık delillerle gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Firavun’a ve erkanına. Bunun üzerine büyüklük tasladılar. Zaten mağrur bir topluluktular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Bu yüzden dediler ki: Kavimleri bize kulluk edip dururken, bizim gibi şu iki insana mı inanacağız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Onları yalanladılar ve bu yüzden helake uğratılanlardan oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Andolsun ki; doğru yola gelsinler diye Musa’ya Kitab’ı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Biz; Meryem’in oğlunu da, annesini de bir ayet kıldık. Her ikisini de sulak, oturmaya elverişli yüksek bir yere yerleştirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ey peygamberler; temiz şeylerden yeyin ve salih amel işleyin. Doğrusu Ben; yaptığınızı bilirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Şüphesiz bu; bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabb’ ınızım. Ben’den korkun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ama onlar işlerini kendi aralarında bölük bölük ayırdılar. Her bölük kendi tuttuğu yoldan memnundur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bir süreye kadar onları kendi sapıklıklarıyla başbaşa bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Zannederler mi ki; kendilerine mal ve oğullar vermekle, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İyiliklerde onlar için acele davranmaktayız. Hayır farkında değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Muhakkak ki Rabblarından korktukları için titreyenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Ve Rabblarının ayetlerine inananlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ve Rabblarına şirk koşmayanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Ve Rabblarına döneceklerinden kalbleri ürpererek vermeleri gerekenleri verenler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. İşte onlar; hayırlara koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Biz, hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemeyiz. Katımızda gerçeği konuşan bir kitab vardır. Ve onlar asla haksızlığa uğratılmazlar Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Hayır, onların kalbleri bundan habersizdir. Onların bundan başka da yapageldikleri işler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. En sonunda onların refahla şımaranlarını azabla yakaladığımız zaman hemen feryad ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Feryad etmeyin bugün. Doğrusu siz, katımızdan bir yardım görmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ayetlerimiz size okunuyordu da siz, ona arkanızı dönüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Büyüklük taslıyor, gece ağzınıza geleni söylüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Söyleneni düşünmediler mi hiç? Yoksa onlara, daha önce geçen atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yoksa peygamberlerini tanımadılar da onun için mi inkar ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yahut; onda bir delilik var mı diyorlar? Hayır, o kendilerine hak ile gelmiştir. Ama onların çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Şayet hak, onların heveslerine uysaydı; gökler, yer ve onlarda bulunanlar muhakkak bozulup giderdi. Hayır, Biz onlara kendi zikirlerini getirdik. Ama onlar zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Yoksa sen, onlardan bir ücret mi istiyorsun? Rabbının ecri daha hayırlıdır. Ve O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Aslında sen, onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ama ahirete inanmayanlar, mutlaka bu yoldan sapmaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Şayet Biz, onlara acısak ve başlarındaki sıkıntıyı gidersek yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Andolsun ki Biz, onları azabla yakaladık. Ama yine de Rabblarına boyun eğmediler. Onlar yalvarıp yakarmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Sonunda onlara şiddetli bir azab kapısı açtığımızda şaşkına dönüp ümitsiz kalıverdiler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Sizin için kulaklar, gözler ve kalbler var eden O’dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O’dur. Ve O’nun huzurunda toplanacaksınız Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Dirilten de, öldüren de O’dur. Geceyle gündüzün birbiri ardı sıra gelmesi de O’nun emrine bağlıdır. Hala düşünmez misiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Hayır, onlar yine de öncekilerin dediklerini derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlar demişlerdi ki: Ölüp de toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı, gerçekten biz mi diriltileceğiz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Andolsun ki biz, ve daha önce de atalarımız bununla tehdit edilmişti. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: Yer ve onda bulunanlar kimindir? Biliyorsanız söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Allah’ındır, diyecekler. Öyleyse ibret almaz mısınız? de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. De ki: Yedi göğün Rabbı ve yüce Arş’ın Rabbı kimdir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Allah’tır, diyecekler. Öyleyse sakınmaz mısınız? de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. De ki: Her şeyin hükümranlığı elinde olan, barındıran, ama barındırılmaya asla muhtaç olmayan kimdir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Allah’tır, diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz? de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Hayır, Biz, onlara gerçeği getirdik. Ama onlar muhakkak yalancılardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Allah, hiç bir çocuk edinmemiştir ve O’nunla birlikte hiç bir ilah da yoktur. Olsaydı; o zaman, her ilah, kendi yarattığını alıp götürür ve birbirinden üstün çıkmaya çalışırlardı. Allah, onların nitelendirdiklerinden mğünezzehtir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. O, görüleni de, görülmeyeni de bilir. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. De ki: Rabbım, onların tehdit olundukları şeyi bana mutlaka göstereceksen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Rabbım, o zaman beni zalimler güruhunun içinde bulundurma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Biz, onlara vaad ettiğimizi sana göstermeye elbette kadiriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Sen, kötülüğü en güzel ile sav. Onların nitelendirmekte olduklarını Biz, çok daha iyi biliriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Ve de ki: Rabbım, şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Rabbım, onların huzurumda bulunmalarından Sana sığınırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Onlardan birine ölüm geldiği vakit der ki: Rabbım, beni geri döndür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar ve salih amel işlerim. Hayır, bu söylediği, sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında onları geriye dönmekten alıkoyan bir berzah vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Sur’a üflendiği zaman; o gün, artık aralarındaki soy yakınlığı fayda vermez. Birbirlerine bir şey de soramazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Tartıları ağır gelenler; işte onlar, felaha ermiş olanların kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Kimin de tartıları hafif gelirse; işte onlar, kendilerine yazık edenlerdir, cehennemde ebedi kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Ayetlerim size okunurken, onları yalanlayanlar siz değil miydiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Derler ki: Rabbımız, bedbahtlığımız bizi yenmişti. Sapıklar topluluğu olmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Rabbımız, bizi buradan çıkar, tekrar dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Buyurdu ki: Yıkılıp gidin içerisine. Benimle konuşmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Çünkü kullarımdan bir zümre vardı ki, onlar: Rabbımız, inandık, artık bağışla bizi, merhamet et bize. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın, diyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Siz ise, onları alaya alıyordunuz. Öyle ki size Benim zikrimi unutturdular. Ve siz, onlara hep gülüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Sabrettiklerinden dolayı bugün onları mükafatlandırdım. Doğrusu onlar, kurtuluşa erenlerin kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Buyurdu ki: Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Bir gün veya daha az bir süre kaldık, sayanlara sor, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Buyurdu ki: Çok az bir süre kaldınız. Keşki bilseydiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Sizi boşuna yarattığımızı ve Bize hiç döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. O’ndan başka hiç bir tanrı yoktur ve O, yüce Arş’ın Rabbıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Kim, başka bir tanrıya taparsa; onun hiç bir delili yoktur ve onun hesabı Rabbının katındadır. Gerçek şu ki, kafirler felah bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. De ki: Rabbım, mağfiret et, merhamet et. Sen, merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster