1. Eksik ölçüp noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar düşünmezler mi ki, tekrar diriltilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Büyük bir günde Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Doğrusu günahkârların yazısı, muhakkak Siccîn’de olmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siccîn nedir, bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O günahkârların yazısı) Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gün vay haline yalancıların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki onlar, ceza gününü yalan sayarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Böyle birine âyetlerimiz okununca "Eskilerin masalları" derdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O’nu görmekten) mahrum kalmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra onlar cehenneme girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra onlara: "İşte yalanlamış olduğunuz (cehennem) budur" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hayır! Andolsun iyilerin kitabı İlliyyûn’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İlliyyûn nedir, bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (O İlliyyûn’daki kitap) İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O kitabı, Allah’a yakın olanlar görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İyiler kesinkes cennettedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kendilerine mühürlü hâlis bir içki sunulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Karışımı Tesnîm’dendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (O Tesnîm Allah’a) Yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Şüphesiz günahkârlar, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Müminleri gördüklerinde: "Şüphesiz bunlar sapıtmış" derlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Halbuki onlar, müminleri denetleyici olarak gönderilmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. İşte o gün (ahirette) de iman edenler kâfirlere gülerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı! (Elbette buldular). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster