1. Güneş katlanıp dürüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gebe develer salıverildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşî hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler kaynatıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökyüzü sıyrılıp alındığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Cehennem tutuşturulduğunda ve cennet yaklaştırıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Hayır! Akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Hayır! Akıp giden, bir kaybolup bir etrafı aydınlatan yıldızlara andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi (Allah’ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) O (Kur’an), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş’ın sahibi (Allah’ın) katında itibarlı bir elçinin (Cebrail’in) getirdiği sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O orada sayılan, güvenilen (bir elçi)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Arkadaşınız (Muhammed) de mecnun değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki, onu (Cebrail’i) apaçık ufukta görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) O, herkes için, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster