1. Güneş, köreltildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar, bulanıklaşıp döküldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar, yürütüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gebe develer, kendi başına terkedildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşi hayvanlar, toplandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler tutuşturulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefisler, birleştiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve ’diri diri toprağa gömülen kızcağıza’ sorulduğu zaman: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Hangi suçtan dolayı öldürüldü?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gök sıyrılıp yüzüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet de yakınlaştırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Artık her) Nefs, neyi hazırladığını bilip öğrenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bir akış içinde yerini alanlara; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz o (Kuran), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Tanrı’dan getirdiği) sözüdür; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın sahibi katında şereflidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir (emiyn). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sizin arkadaşınız bir deli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O (Kuran) da kovulmuş şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şu halde, siz nereye kaçıp gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O (Kuran), alemler için yalnızca bir zikirdir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak dileyenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Alemlerin rabbi olan Tanrı dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster