1. Güneş dürüldüğü zaman.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar, saçılıp dağıldığı zaman.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar yürütüldüğü zaman.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. On aylık gebe develer başıboş bırakıldığı zaman.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşi hayvanlar toplandığı zaman.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler kaynatıldığı/ fışkırtıldığı zaman.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefisler birleştirildiği/eşleştirildiği zaman.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hangi suçtan öldürüldüğü.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gök, perdelerinden sıyrıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem alevlendirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet yaklaştırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Herkes ne hazırladığını bilecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, Yemin ederim gizlenene.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bir akış içinde yerini alanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Karardığında geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Aydınlanmaya başladığında sabaha andolsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz o, şerefli bir elçinin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Güçlü, Arşın sahibi yanında itibarlı.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sözü dinlenir, sonra güvenilir de.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Arkadaşınız mecnun değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onu (Cebrail’i) apaçık ufukta görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gayb hakkında suçlanacak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O, koğulmuş şeytanın sözü de değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. -Öyleyse nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O, ancak alemler için bir zikir/uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sizden doğru yolu isteyenler için.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz de dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster