1. Güneş kıvrıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar görülmediğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar yürütüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gebe develer salıverilip başıboş bırakıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşî hayvanlar bir araya toplandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler kaynatıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefisler eşleştirildiğinde Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve diri diri gömülen küçük kız konusunda sorulduğunda: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "hangi suçtan dolayı katledildi/öldürüldü?" (diye). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sahifeler (herkesin hesabı/sicil dosyası) açılıp neşredildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökyüzü sıyrılıp açıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve Cehennem ateşi çılgınca kızıştığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve cennet yaklaştırıldığında... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Artık her nefis/can, getirdiği şeyleri bilmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayir Hayir! Yemin ederim gizlenip geri gelenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yörüngesinde dönerek akıp gidenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kararmaya başladığında geceye Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve nefes aldığında sabaha; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz o, ikram gören şerefli bir elçinin getirdiği sözdür; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O elçi ki çok güçlüdür. Arş sahibi Allah’ın yanında çok değerli bir yeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Orada kendisine itaat edilir, güvenilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Apaçık ufukta onu/Cebrail’i gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gayb (vahiy) hakkında cimri (vahyi sizden esirgeyen) değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Peki öyleyse, siz şimdi nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O, âlemler için bir öğüttür; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sizden, dosdoğru yola gitmeyi dileyene... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Evrenin sahibi Allah sizlere dileme (isteme) özgürlüğü verdi. Bu özgürlüğü vermeseydi, siz zaten bir şey dileyemezdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster