1. Güneş dürüldüğü zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar kararıp dağıldığı zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar sökülüp dağıldığı zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gebeliğinin onuncu ayındaki develer kendi haline bırakıldığı zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler kaynatıldığı zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefisler eşleştirildiği, ruhlar bedenlere girdiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve sorulduğu zaman o diri diri toprağa gömülen kıza; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hangi suçtan ötürü gömüldü? diye Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Siciller açılıp yayıldığı zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gökkubbe yıkıldığı zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem kızıştırıldığı zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet yaklaştırıldığı zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Herkes ne getirdiğini öğrenecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yemin ederim geri kalıp gizlenenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Akıp giderken ışık verenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kararan geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Soluk almaya başlayan sabaha. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz o şerefli bir elçinin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kuvvet sahibidir. Arşın sahibi Allah katında yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Orada kendisine itaat edilir, güvenilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Arkadaşımız deli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Şüphesiz (Muhammed) onu apaçık ufukta görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gayb hakkında töhmet altında tutulamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O halde nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O alemlere öğütten başka birşey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sizden düzelmeyi dileyenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ancak alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster