1. Güneş, köreltildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar, bulanıklaşıp döküldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar, yürütüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gebe develer, kendi başına terkedildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşi hayvanlar, bir araya toplandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler, tutuşturulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O zaman ki nefisler çiftleşir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve ’diri olarak toprağa gömülen kızcağıza’ sorulduğu zaman: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. «Hangi suçtan dolayı öldürüldü?» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gök, sıyrılıp yüzüldüğü zaman Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Cehennem ateşi çılgınca kızıştığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet de yakınlaştırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip öğrenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bir akış içinde yerini alanlara; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Kararmağa ilk başladığı zaman, geceye andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve nefes almağa başladığı zaman, sabaha; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hiç tartışmasız o (Kur’an), üstün onur sahibi olan bir elçinin gerçekten (Allah’tan getirdiği) sözüdür; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Bu elçi,) Bir güç sahibidir; arşın sahibi katında şereflidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sizin sahibiniz bir deli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O (Kur’an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Şu halde, siz nereye kaçıp gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O (Kur’an), alemler için yalnızca bir zikirdir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak isteyenler için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Alemlerin Rabbi olan Allah, dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster